Vacature Crisismedewerker Team Crisismeldpunt en interventie

 

Vacature Crisismedewerker Team Crisismeldpunt en interventie

2 VTE,

80% of 100 % procent onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding.

Situering

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

Taakomschrijving

Wij zoeken een crisismedewerker voor het team crisis-Bxl. Hij/zij bemant mee het Crisismeldpunt (24/7), doet ambulante en mobiele crisisinterventies, realiseert mee de regiefunctie, en neemt actief deel aan het inhoudelijk en praktisch uitbouwen van de jongerenwerkingen.

Bij deze opdracht staan volgende taken centraal : telefonisch consult en ondersteuning van hulp- en dienstverleners, vraaguitklaring, netwerkvorming, administratieve taken, overleg, crisisinterventie, regiefunctie en vormingsactiviteiten.

Een belangrijke taak is het netwerk met Geestelijk Gezondheidsbeleid Bru-Stars uitwerken. We gaan voor een integrale aanpak voor Crisis binnen Brussel.  

Wij vragen:

 • een  gemotiveerde  medewerker  met  een  bachelor  (A1)  opleiding  in menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.

 • Kennis van het  Decreet Jeugdhulp.

 • Goede kennis van de verschillende huidige visies en methodieken die door Integrale Jeugdhulp ontwikkeld en ondersteund werden (Signs of Safety, Contextueel denken, methodieken rond IFG en Suïcide-hantering, kracht- en oplossingsgericht werken, NVR).

 • vertrouwd zijn met netwerkvorming.

 • probleemoplossend kunnen werken.

 • op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren.

 • Meedraaien in een 24/7-permanentie (gsm-permanentie thuis)

 • goede mondelinge en schriftelijke rapportering.

 • vertrouwd met PC-officepakket, internet/e-mail.

 • grondige kennis van de sociale kaart van Brussel is een pluspunt.

 • tweetaligheid (NL en FR) is een vereiste, kennis van Engels of andere talen is een pluspunt.

Profiel :

 • vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren

 • flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak

 • bereid tot interne en externe samenwerking

 • interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek

 • bereid tot bijscholing

 • kunnen omgaan met diverse persoonlijkheidsproblematieken en openstaan voor diversiteit

 • gevoel voor humor en relativeringsvermogen zijn ruimschoots aanwezig
   

Ons aanbod:

 • Een boeiende job binnen een dynamische organisatie

 • Betaling volgens barema b1c (PC319.01, A1-niveau).

 • 5 extra verlofdagen (45+ regeling non-profit indien van toepassing)

 • Gratis woon-werkverkeer met treinabonnement.

 • Maaltijdcheques

 
Procedure:
Indien u zich in dit profiel herkent verwachten we uw sollicitatiebrief en c.v. voor 30 september 2020 per e-mail naar [email protected] met als onderwerp vacature Crisis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met [email protected].
 
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of geaardheid.
 
 
 
.                                                   

Door: CAW Brussel vzw - ma, 31/08/2020 - 10:20
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 30/11/2020