VACATURE: VRIJZINNIG HUMANISTISCH JONGERENCONSULENT

VACATURE: VRIJZINNIG HUMANISTISCH JONGERENCONSULENT SPECIALISME PR & REPRESENTATIE PROVINCIE LIMBURG

JOB BESCHRIJVING

* voormalige benaming: assistent-moreel consulent, cfr. de wet van 21 juni 2002.

* hij=hij/zij/x

* voormalige benaming: niet-confessionele morele dienstverlening

 

1.ALGEMEEN: DEMENS.NU EN JONGEREN

Je opdracht als vrijzinnig humanistisch jongerenconsulent bestaat erin de vrijzinnig humanistische dienstverlening uit te bouwen en uit te dragen bij de doelgroep (jongeren van 16 tot en met 30 jaar). Dit doe je uiteraard niet alleen, maar met het jongerenteam en je collega’s binnen de provincie.

Het klinkt misschien allemaal nog wat abstract, dus daarom een woordje over onze organisatie. deMens.nu is de koepel van vrijzinnig humanistische verenigingen in Nederlandstalig België en telt 32 huizenvandeMens en 37 lidverenigingen, allen met een specifieke werking.

In een notendop heeft de wetgever ons de opdracht gegeven te voorzien in vrijzinnig humanistische dienstverlening. Deze dienstverlening wordt georganiseerd door deMens.nu en haar lidverenigingen en wordt onderverdeeld in verschillende kerntaken (plechtigheden; gesprekken; info & educatie; PR & representatie; onthaal, administratie en logistiek; gemeenschapsvorming; jongeren en vrijwilligers). Van individuele bijstand tot collectieve actie. Dit vertaalt zich in activiteiten op het terrein, ontmoetingen, mediaproducties, etc. en is gericht op het bevorderen van de autonomie en het ‘empoweren’ van mensen.

Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing gericht op vrijdenken, zingeving en menswaardigheid. De rechten van de mens zijn ons referentiekader. Het geloof in de mens staat centraal.

De dienstverlening gebeurt op basis van de deontologische code, het charter omgangsvormen en praktijkrichtlijnen van deMens.nu in respect voor ieders keuzevrijheid en waardepatroon. Ze wordt aangeboden of georganiseerd vanuit daartoe erkende huizenvandeMens en wordt ondersteund door het federaal secretariaat. Deze huizenvandeMens fungeren als laagdrempelige ontmoetingsplaats.

deMens.nu en haar lidverenigingen zijn in heel wat uiteenlopende sectoren actief. Sinds enkele jaren vormen jongeren een belangrijke doelgroep binnen het beleid van deMens.nu. We zetten in op onze vrijzinnige humanistische waarden zoals kritisch denken, anti-dogmatisme, mensenrechten, zelfbeschikkingsrecht, vrijheid … te vertalen naar de doelgroep jongeren.

 

2.JOBINHOUD

Als vrijzinnig humanistisch jongerenconsulent is je takenpakket divers, vernieuwend en uitdagend. Er valt veel te ondernemen op het vlak van jongeren, maar het is belangrijk om prioriteiten te stellen. We zoeken iemand die projectmatig met jongeren kan werken, iemand die hun leefwereld begrijpt en vernieuwende projecten kan opstarten en uitwerken.

Je takenpakket bestaat uit de opvolging van één of meerdere verantwoordelijkheden in de kerntaak van jouw specialisme. Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die zich zal specialiseren in PR en Representatie. Je zal verantwoordelijk zijn voor het beheren van alle communicatiekanalen van ons jongerenmerk DWAALZIN.

Vervolgens ben je verantwoordelijk voor de opstart van een jongerenwerking in je werkingsgebied nl. Limburg. Je rol zal bestaan uit jonge vrijwilligers enthousiasmeren voor de aanstaande projecten of nog liever samen met hen nieuwe projecten uitbouwen.

Je staat er zeker niet alleen voor! Binnen onze organisatie maak je deel uit van het jongerenteam. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor zijn/haar specialisme in de kerntaak, maar we bouwen samen aan een organisatie brede jongerenwerking. Je zal niet alleen samenwerken met het jongerenteam, maar ook met collega’s uit je provincie.

Het team werkt zelf organiserend en bepaald, binnen de gegeven kaders, zelf welke richting ze uitgaan. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Concreet:

  • Je bent als ambassadeur verantwoordelijk voor de uitbouw van een jongerenwerking binnen je provincie. En werkt aan een netwerk met relevante jongerenorganisaties uit de buurt.
  • Je weet als geen ander hoe je jonge vrijwilligers kan enthousiasmeren en kan laten groeien in hun vrijwilligersrol.
  • Je hebt kennis en ervaring met het beheren van sociale media, storytelling en grafische vormgeving.
  • Je hebt een vlotte pen en kan dit vertalen naar een jong doelpubliek
  • Je kan een communicatiecampagne uitwerken en van A tot Z uitvoeren
  • Je hebt ervaring met Mailchimp, Adobe
  • Je beheert de website van DWAALZIN (WordPress, Google Analytics)

UW PROFIEL

 

3. PROFIEL

Levensvisie/waarden
- Wij zien al onze collega’s als ambassadeurs van onze waarden. Daarom verwachten we van jou een duidelijk geprofileerde vrijzinnig humanistische visie en houding.

Cognitieve en technische vaardigheden:
- Je beschikt over voldoende expertise rond de doelgroep jongeren en bent leergierig.
- Je hebt voldoende affiniteit met de digitale wereld van jongeren waaronder sociale media.
- Je kent de georganiseerde vrijzinnigheid goed of bent bereid om die te leren kennen.

Voorkomen/taalgebruik
- Je hebt een verzorgd uiterlijk.
- Je hanteert zowel mondeling als schriftelijk duidelijke, correcte taal.

Jongerenprofiel
- Je kan je inleven in de wereld van de doelgroep.
- Jongeren komen voor jou op de eerste plaats.
- Je weet op welke manier je jongeren kan coachen en versterken.
- Je hebt ervaring met jonge vrijwilligers en weet op welke manier je jonge vrijwilligers kan inschakelen.

Je specialisatie is PR & Representatie, maar meerdere specialismen van volgende domeinen zijn een troef:

• PR + Representatie
- Communicatie is je sterkste troef, zowel schriftelijk als mondeling.
- Je weet op welke kanalen jongeren actief zijn en weet hen te bereiken.
- Je weet hoe je een intern jongerencommunicatienetwerk kan uitbouwen.
- Je weet welke de grote spelers zijn op vlak van jongerencommunicatie en zet hen in waar nodig.

• Gemeenschapsvorming
- Je kan goed met groepen werken.
- Je weet welke context nodig is om jongeren samen te brengen.
- Je kan vrijwilligers ondersteunen in het organiseren van hun jongerenactiviteiten.
- Je weet op welke manier je welke lidverenigingen of andere partners kan betrekken.

• Info & Educatie
- Je weet hoe je vrijzinnig humanisme op een educatieve manier moet vertalen naar de leefwereld van jongeren.
- Je bent sterk in het geven van interactieve vormingen en workshops.
- Je kan vormingen maken en vrijwilligers opleiden om deze vormingen te geven.
- Je weet hoe je leerkrachten en scholen kan bereiken.

• Vrijwilligers
- Je bent sterk in jongeren engageren voor projecten.
- Je bent niet bang om jongeren verantwoordelijkheid te geven.
- Je bezit kennis over participatie en vertaalt deze naar de kerntaken.
- Vrijwilligersbeleid vertalen naar de praktijk schrikt je niet af.

• Onthaal, Logistiek en Administratie
- Je hebt voeling met ruimte en weet hoe deze te pimpen in jongerenstijl.
- Je hebt know how over hoe je een huisvandeMens jongerenproof kan maken.
- Je bouwt mee aan een jongerenvriendelijk onthaal in een huisvandeMens.
- Je hebt inzicht in het creëren van een omgeving waarin jongeren zich thuis voelen.

• Gesprekken
- Je bent goed in één op één coaching, maar kan ook een groepsgesprek leiden.
- Zorgthema’s zitten je als gegoten.
- Je hebt inzicht in het jeugdwelzijnswerk.
- Zingeving vertalen naar jongeren is je sterkste troef.

• Plechtigheden
- Je bent geïnteresseerd in rituelen.
- Evenementen/samenkomsten organiseren in functie van een ritueel schrikt je niet af.
- Je spreekt graag voor een publiek en bent communicatief sterk.
- Zingeving vertalen naar jongeren is je sterkste troef.

 

4. VEREISTEN

Deze functie stelt een aantal eisen en verwachtingen.
 Je beschikt over een diploma Bachelor of gelijkgesteld;
 Je wordt door de selectiejury toegelaten tot de rekruteringsprocedure op basis van het ingestuurde kandidaatstellingsdossier;
 Je legt een persoonlijkheidstest af;
 Je doorloopt met succes een levensbeschouwelijke screening tijdens een gesprek;
 Je legt de proeven met goed gevolg af;
 Je wordt positief bevonden tijdens het vergelijkend gesprek;
Voor jouw aanwerving is het vereist dat je voorgedragen wordt als titularis van de functie aan het dagelijks bestuur van UVV/deMens.nu.

5. COMPETENTIES

Voor ons is jouw houding enorm belangrijk. De opdracht is niet min en dat betekent dat wij jou heel graag wat autonomie geven. Bij die autonomie hoort natuurlijk verantwoordelijkheid en duidelijk overleg met alle stakeholders. Voor ons zijn de volgende competenties dan ook belangrijk:

- Je bent een goede communicator en sociaal vaardig.
- Je weet waar je goed in bent en wil jezelf verbeteren waar mogelijk (geen nood: je wordt hier ook voldoende in ondersteunt).
- Je bent positief, ziet de kansen en denkt oplossingsgericht.
- Je kan je tijd goed ordenen en bent stressbestendig.
- Flexibel zijn is een must

 

 

 

ONS AANBOD

6. WERKVOORWAARDEN

Je maakt deel uit van het personeelskader van UVV/deMens.nu. Er wordt jou een standplaats toegewezen van waaruit je daar in de provincie gaat waar nodig. Je dient het werk te organiseren in samenspraak met de medewerkers waarmee je een team vormt en onder het gezag van de provinciale directeur

Als vrijzinnig humanistisch consulent werk je voltijds in het systeem van de vijfdagenweek. Afhankelijk van de mogelijkheden van de dienst en de personeelsbezetting, dien je optimaal beschikbaar te zijn. Avond- en weekendwerk behoren tot je opdracht.

Je wordt geacht je te houden aan het beroepsgeheim, de deontologische code, het charter omgangsvormen en de specifieke nota’s van UVV/deMens.nu in verband met de vrijzinnig humanistische dienstverlening. Dit statuut is conform de wet d.d. 21 juni 2002 en het arbeidsreglement van deMens.nu.

7. ONBOARDING

Wanneer je start in deze functie kom je terecht in een onboardingtraject van 6 maanden. Bij afloop van deze periode wordt beslist of de arbeidsovereenkomst gehandhaafd blijft.

8. BEZOLDIGING

Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Master of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 augustus 2022 bedraagt € 3.283,81 (index 1,9222).
Voor de verloning van de vrijzinnig humanistisch consulent met een Bachelor of daaraan gelijkgesteld diploma wordt, conform het artikel 63 van de wet van 21 juni 2002, de weddeschaal adjunct-moreel consulent toegepast aan 0 jaar anciënniteit. De brutowedde bij aanvang op datum van 1 augustus 2022 bedraagt € 2.488,84 (index 1,9222).
Het vakantiegeld en de eindejaarstoelage worden uitbetaald conform de vigerende bepalingen van toepassing bij de Federale Overheid.

9. BEVORDERING OP BASIS VAN GRAADANCIËNNITEIT

Als adjunct-vrijzinnig humanistisch consulent (Bachelor of gelijkgesteld) kan je na vier jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent (Master of gelijkgesteld), mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu en herleiding van het aantal anciënniteitjaren tot 2/3de.
Als vrijzinnig humanistisch consulent kan je na acht jaar graadanciënniteit aanspraak maken op een bevordering tot vrijzinnig humanistisch consulent 1ste klasse met behoud van de anciënniteit, mits goedkeuring door het dagelijks bestuur of de raad van bestuur van deMens.nu.

10. HOSPITALISATIEVERZEKERING

Bij een positieve afronding van het onboardingtraject, zoals beschreven in punt 7, krijg je een hospitalisatieverzekering bij DKV aangeboden, die betaald wordt door de werkgever. Indien je dit wenst kan de verzekering, mits betaling, uitbreiden tot je gezinsleden.

11. WOON-WERKVERKEER

Wanneer je van een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel gebruik maakt om de verplaatsing te maken tussen je verblijfplaats en je tewerkstellingsplaats, krijgt van de werkgever de kosten m.b.t. een abonnement voor 100% terugbetaald. Je kan je ook steeds te voet of met de fiets verplaatsen tussen je verblijfplaats en de tewerkstellingsplaats, hiervoor krijg je van de werkgever een tegemoetkoming.

12. OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

Je wordt verwacht je permanent bij te scholen in de specifieke materies die tot jouw takenpakket behoren. Een ontwikkelingsplan zal op dat moment worden opgesteld en door de werkgever gefaciliteerd en ondersteund worden.

 

Solliciteer snel via onze website:  https://demens.nu/jobs/vacature-vrijzinnig-humanistisch-jongerenconsule…

Door: deMens.nu - di, 27/09/2022 - 10:40
Deze vacature blijft zichtbaar tot za 31/12/2022