Vormingsgever interculturele communicatie en global engagement (0.8VTE, onbepaalde duur - indiensttreding september 2020)

Voorstelling van de organisatie

Het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) is een erkende ngo voor ontwikkelingssamenwerking en affiliate van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

UCOS is actief rond Global Citizenship en versterkt bij studenten en docenten van het Vlaams hoger onderwijs competenties die betrekking hebben op mondiale en interculturele uitdagingen en internationale samenwerking in het kader van global engagement.

Om dit te realiseren biedt UCOS:

 • Trainingen en workshops, o.a. voor studenten die in het kader van hun studies naar het globale Zuiden reizen;
 • Seminaries en werksessies voor verantwoordelijken internationalisering en docenten;
 • Uitwisselingen en trajecten met studenten naar het globale Zuiden en naar groeilanden;
 • Lezingen, debatten en acties voor een breder publiek.

UCOS is een lidorganisatie van de vrijzinnig-humanistische koepel deMens.nu.

Functieomschrijving

 • Trainen van studenten van het Vlaamse hoger onderwijs in het kader van Zuidmobiliteit: je geeft vormingen ter voorbereiding op hun verblijf in het Zuiden en je begeleidt debriefings (nawerking) bij hun terugkeer uit het Zuiden.
 • Verzorgen van training en workshops rond intersectionele onderwerpen zoals racisme, armoede en gender.
 • Meewerken aan het verder uitwerken van gepast cursusmateriaal.
 • Aanbieden van vormingssessies voor buitenlandse studenten (in het Engels).
 • Opzetten en uitvoeren van seminaries en werksessies voor verantwoordelijken internationalisering en docenten m.b.t. internationale samenwerking en global engagement.
 • Meewerken aan het implementeren van hedendaags beleid m.b.t. internationale samenwerking en global engagement in het Vlaams hoger onderwijs.

Als vormingsgever rapporteer je rechtstreeks aan de coördinator.

Profiel van de kandidaat

 • Je hebt een degelijke bagage en ervaring met betrekking tot wereldburgerschap en culturele en maatschappelijke problematiek in het Zuiden in het bijzonder.
 • Je hebt inzicht in het intersectioneel denken en handelen (afkomst, gender, sociaal-economische positie, levensbeschouwing,…).
 • Je hebt een diploma sociale wetenschappen … of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring (studies of werk) in het Zuiden. Ervaring in meerdere landen is een troef.
 • Ervaring met (universitaire) ontwikkelingssamenwerking is een troef.
 • Je beschikt over goede didactische vaardigheden en voeling met de doelgroep van studenten en medewerkers hoger onderwijs.
 • Je kan een sessie of actie op een doordachte en aantrekkelijke manier begeleiden/uitvoeren.
 • Je kan een inhoudelijke boodschap overbrengen en kritisch denken stimuleren op maat van het doelpubliek.
 • Je bent zeer taalvaardig (mondeling en schriftelijk) in het Nederlands en in het Engels. Je kan vlot overweg met computerprogramma’s zoals Excel en PowerPoint. Kennis van Frans is zeker een troef.
 • Je houdt van teamwerk en flexibiliteit tijdens de piekmomenten is geen probleem, ook op zaterdag en ‘s avonds.
 • Je kan je vlot verplaatsen naar de verschillende campussen van het Vlaamse hoger onderwijs, al dan niet met Cambio autodelen.
 • Het bezit van een rijbewijs B is een meerwaarde.
 • De verplaatsing naar de werkplek vormt voor jou geen probleem: Karel Van Miertgebouw, Pleinlaan, 5 1050 Brussel (VUB-campus in Etterbeek).

Aanbod

 • Een contract 0,8 VTE van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens barema B1c, snelle stijging van barema’s, vergoeding voor flexibel werken. Na 6 maanden in dienst maaltijdcheques.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken (1 dag/ week), recuperatie van meeruren.
 • Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
 • Vergoeding woon-werkverkeer.
 • Abonnement op Blue-bike (vrij gebruik) en op Cambio autodelen (enkel voor werkgerelateerde verplaatsing).
 • Een boeiende samenwerking in een klein en dynamisch team, met ruimte voor initiatief.

UCOS wil graag dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de samenleving. UCOS moedigt daarom iedereen, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking, van harte aan te solliciteren.

Sollicitatieprocedure

 • Verzenden van een e-mail ter attentie van Frank Verstraeten met als bijlagen een motivatiebrief en een gedetailleerd CV via [email protected] ten laatste op 12 juli 2020.
 • Vermeld ‘Vacature Vormingsgever [je naam]’ in het onderwerp.
 • Mondeling gesprek: 15 juli 2020, mogelijk gevolgd door een tweede ronde.
 • Schriftelijke proef: wordt op tijd aangekondigd.

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Frank Verstraeten (0497/89.39.90).

Contactgegevens

UCOS – Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking vzw
Karel Van Miert gebouw – Pleinlaan 5 – 1050 Brussel
T: 02/614 81 65 – [email protected]
www.ucos.be

Bijlage Grootte
Vacature vormingsgever UCOS 2020.pdf 130.49 KB
Door: Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking … - vr, 26/06/2020 - 12:38
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 13/07/2020