Cultu(u)renpolitiek. Over media, globalisering en culturele identiteiten

Een Kif Kif Mediawatch ebook waarin verschillende auteurs (onder de redactie van Ico Maly) de opkomst, de vorm en de impact van de culturele logica in de mainstreammedia analyseren. 

[E-Book] Cultu(u)renpolitiek. Over media, globalisering
 

De wereld was tot 1989 niet alleen een bipolaire wereld, ze was er één waarin ideologie de belangrijkste breuklijn vormde in het politieke landschap. Bij het naderen van het tweede millennium werd cultuur de centrale breuklijn in de politiek geworden en stond migratie bovenaan de lijst van electoraal gevoelige thema’s. Dat is vandaag niet anders. Culturen plakken op beeld en staan steevast garant voor verhitte discussies. In dergelijke debatten verwerven groepen vorm. Ze krijgen eigenschappen en kenmerken opgekleefd in de perceptie van de nieuwsconsumenten. Thema’s zoals veiligheid, criminaliteit en tewerkstelling worden in die gemediatiseerde debatten vaak geherdefinieerd als zijnde voornamelijk culturele problemen. Problemen eigen aan een diverse maatschappij, eigen aan de cultuur van ‘de ander’.

Kif Kif Mediawatch analyseert in dit boek eerst de opgang, de vorm en de impact van de culturele logica in de mainstreammedia. Ze vertrekt hierbij vanuit de analyse van enkele invloedrijke filosofische en politieke documenten zoals ‘The end of history?’ van Fukuyama, ‘De burgermanifesten’ van Guy Verhofstadt, ‘The clash of Civilizations?’ van Samuel Huntington, speeches van George Bush sr. en het integratiedebat van de jaren negentig.

In het laatste deel wordt de focus meer verschoven naar de analyse van mediaproducten in het nieuwe millennium. Zo wordt onder andere de berichtgeving geanalyseerd naar aanleiding van dramatische gebeurtenissen als 9/11, de moord op Theo van Gogh en op Joe Van Holsbeeck. Naast deze unieke, korte maar hevige medialawines is er ook aandacht voor steeds terugkerende thematische patronen in de verbeelding van ‘de ander’, zoals allochtonen en criminaliteit, islam en homoseksualiteit en islam en terrorisme.

BijlageGrootte
culturenpolitiek.pdf0.96MB