E-books

In de strijd tegen discriminatie en voor meer gelijkwaardigheid is het noodzakelijk dat we kunnen vertrekken vanuit stevig onderbouwde theoretische kaders. Aangezien zo'n kaders niet altijd in korte opiniestukken te vatten zijn en aangezien langere teksten wat moeilijker te lezen zijn op een scherm, publiceren we bij Kif Kif af en toe ook gratis downloadbare e-boeken waarin verschillende aspecten van discriminatie, racisme, media-watch en sociale actie diepgaand besproken worden.
 
Toolkit 'Helend schrijven'

Racisme kan de oorzaak zijn van psychosociale, academische, economische en maatschappelijke problemen. Kif Kif ontwikkelde een toolkit voor workshopgevers om in groepsverband stappen te zetten in het helingsproces, te zorgen voor (h)erkenning bij ervaringen met racisme-incidenten en om een ruimte te creëren waar mensen een plek kunnen vinden voor hun gevoelens.

Vijf mythen over islamofobie

In de maatschappelijke debatten rond racisme en discriminatie roepen weinig woorden zo’n hevige reacties op als het woord ‘islamofobie’. Dit kleine, krachtige boekje van antropoloog Martijn de Koning is bijgevolg meer dan op zijn plaats. Het tilt de discussies over de thematiek op een hoger niveau.

Islam, het evolutiedebat en beeldvorming

Het debat rond islam en de evolutietheorie steekt geregeld de kop op. Dat debat staat echter bol van de misverstanden en foute veronderstellingen. Dit essay gaat daarom dieper in op de relatie tussen islam, het evolutiedebat en wijdverspreide maar problematische beeldvorming.

Het beste van 15 jaar Kif Kif

Wat ooit begon als een blog van bezorgde burgers, intellectuelen met een unieke stem in het Vlaamse landschap, is met de tijd van gezicht veranderd en toch blijft ons DNA onaangetast. Kif Kif is nog altijd een identiteit, één en dezelfde zoektocht.

Overleven in Palestina

Atef Saed, journalist en syndicalist, verblijft 10 jaar in een gevangenis. Hij wordt een zwijgzaam man, maar niet verbitterd. In 2003 leidt hij een FOS/AC ABVV project om de vakbondswerking van de Palestijnse vakbond te versterken. Als hij naar Belgie komt leveren urenlange gesprekken een ongelooflijk verhaal op over leven en overleven in een bezet land.

Superdiversiteit in Oostende

In Superdiversiteit in Oostende beschrijft Ico Maly (Kif Kif – RITS) niet alleen de superdiversiteit in Oostende, hij analyseert en verklaart ook de structuur van die Oostendse samenleving, wijst op de problemen en schetst de contouren van een toekomstperspectief.

Het Rijpen van de Geesten

De woorden van De Wever zijn niet meer weg te denken uit onze media. De stem van N-VA domineert zowel op TV, in de krant als online. Dit fenomeen wordt nauwgezet geanalyseerd in dit Kif Kif e-boek van Ico Maly.

Links van de Kerk. De linkerzijde en de multiculturele samenleving.

Prof. Jan Blommaert brengt met dit boek het historisch perspectief terug in het debat over diversiteit. Hij fileert het concept van de zogeheten 'linkse kerk', laat zien dat het beleid al vele decennia zonder twijfel rechts was en plaatst zichzelf vol trots werkelijk links van de reële kerk.

Terroriste uit Liefde | Eva Vergaelen

Kif Kif lanceert haar eerste e-book, de roman ‘Terroriste uit liefde’ van Eva Vergaelen. In het komende jaar zullen er verschillende e-books op Kif Kif gepubliceerd worden.