Links van de Kerk. De linkerzijde en de multiculturele samenleving.

Prof. Jan Blommaert brengt met dit boek het historisch perspectief terug in het debat over diversiteit. Hij fileert het concept van de zogeheten 'linkse kerk', laat zien dat het beleid al vele decennia zonder twijfel rechts was en plaatst zichzelf vol trots werkelijk links van de reële kerk.

Links van de Kerk. De linkerzijde en de multiculturele
 

Prof. Jan Blommaert brengt met dit boek het historisch perspectief terug in het debat over diversiteit. Hij staat rechtop en trots links van de kerk en legt uit. Langs alle kanten wordt de teleurgang van de zogenaamde ‘linkse kerk’ aangekondigd met als hoofdargument het feit dat de multiculturele samenleving heeft gefaald. Hevig wordt met de vinger naar links gewezen, elk standpunt dat vanuit die kant het licht ziet wordt bij voorbaat als wereldvreemd of een ‘vorm van politiek correct denken’ bestempeld.

Blommaert haalt in dit boek het bestaan van ‘de linkse kerk’ onderuit en toont aan dat de creatie ervan door de rechtse kerk niet zonder reden heeft plaatsgevonden. De bewuste polarisering geeft de rechtse kerk een duidelijke tegenhanger waar alle pijlen op gericht kunnen worden en waar bij gebrek aan beargumenteerde verwerping er tot een snelle diskwalificatie van het andere kamp kan worden overgegaan.

Er is geen linkse Bijbel, niet één bron voor linkse standpunten. Er zijn wel principes met gevolgen die in dit boek worden aangehaald om aan te tonen dat wie zich inzet voor de vrijheid, de gelijkheid en de emancipatie van de mensen eenzelfde doel zou moeten nastreven.

Hieronder vind je het boekje in verschillende formaten. Wenst u het boek te lezen via een e-reader, dan kan u het epub -bestand downloaden. Ben je 'old-school' en lees je liever op papier, dan kan je de pdf-versie downloaden en afdrukken als een boekje. 

**

Jan Blommaert is Hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan de Universiteit van Tilburg, en Directeur van Babylon, Center for the Study of the Multicultural Society aan dezelfde universiteit. Hij schreef samen met prof. dr. Jef Verschueren onder andere: Het Belgisch Migrantendebat, Antiracisme, Van blok tot Bouwsteen en Debating Diversity. Daarnaast is hij de auteur van verschillende boeken zoals: Discourse, Ik stel vast, De crisis van de democratie en zijn laatste pennevrucht: The Sociolinguistics of Globalization.