Label: International Women's Day

07/03/2022 - 11:09 Collecti.e.f 8 maars

Op 8 maart, de internationale strijddag voor vrouwenrechten, roept het Collecti.e.f 8.Maars alle vrouwen en genderminderheden op tot een nationale vrouwenstaking. Dat doen we in navolging van massaal opgevolgde vrouwenstakingen in Spanje, Zwitserland, Latijns-Amerika én van de vrouwenstakingen in België de afgelopen drie jaar.  Wij roepen vrouwen op om de zorgtaken te staken, het betaalde werk of de lessen te onderbreken en niet te consumeren. Met deze actie wijzen we op de belangrijke rol van het werk van vrouwen: dat werk houdt de samenleving draaiende.

15/04/2021 - 15:55 Carola Eijsenring

Carola Eijsenring werkte gedurende haar professionele carrière als vrouwelijk leider van kleur. Ze reflecteert op de maatschappelijke nood aan meer vrouwelijk leiderschap. "Het is tijd om te gaan voor een meer harmonieuze beleidsontwikkeling, gebaseerd op consensus. Voor het vervullen van taken met oprechte energie en serieuze betrokkenheid. Voor het vaststellen van doelen en strategie op een duurzamere manier, met respect voor al het leven op de planeet. Je vindt die leiderschapsstijl meer bij vrouwelijke leiders, en leiders van kleur. Maar dat is geen rotsvast gegeven."