Aantal en % moslims in België per gemeente en aantal Syriëstrijders

Brussel en Antwerpen leveren in verhouding minder Syriëstrijders, Mechelen, 2de grootste 'Marokkanenstad' mengt zich niet in de strijd. 141 Brusselaars zouden naar Syrië vertrokken zijn, en dit op 400, dat is een goed stuk minder dan hun aandeel in Belgische moslims
Aantal en % moslims in België per gemeente en aantal S
 

Moslims in België van 6,3% naar 6,5% van de bevolking 2011-2013: aantal en % naar nationaliteit, gemeente en gewest Volgens 'n aangepaste methodologie voortgaande op de PEW-cijfers en een voortschrijdende laïcisering van 0,5% per jaar voor Belg gewordenen zijn er 716.478 moslims in België of 6,5%, tegenover 6,3% in 2011, hetgeen wijst op een lagere groei van aantal moslims dan migratieachtergrond. 46,4% van de moslims zijn van Marokkaanse afkomst, 25,8% van Turkse,  samen zijn ze goed voor driekwart van de moslimpopulatie in België. Een kwart van alle inwoners met migratieachtergrond is moslim, de ander 3/4 blijven misschien ten onrechte te veel uit beeld. In verhouding minder Syriëstrijders uit grotere steden Brussel en Antwerpen leveren in verhouding minder Syriëstrijders, Mechelen, 2de grootste 'Marokkanenstad' mengt zich niet in de strijd. 141 Brusselaars zouden naar Syrië vertrokken zijn, en dit op 400, dat is een goed stuk minder dan hun aandeel in Belgische moslims

 

Vooraf 1: De verpleegster van Bart De Wever die op 18 jaar haar diploma haalt, het icoon van deze regering, onzin zonder dat men nog beseft dat het onzin is.

Vooraf 2: Best in het oog houden dat de levensverwachting wisselt vanaf de leeftijd die men heeft, hoe ouder men is geworden hoe hoger de levensverwachting, zie Stertetabel in exacte leeftijd en Sterftetabel in verstreken leeftijd.

Vooraf 3. De depreciatie van Tobback voor wie studeert, 'op de kosten van wie dan al werkt' is stuitend, verdeel en heers. Studeren is evengoed werken maar dan niet of onderbetaald.

Vooraf 4. Update: geen 45,5% maar 49,9% publieke dienstverlening (tewerkstelling met in hoofdzaak publieke middelen). Ook van161.971 werknemers in tijdelijke werkloosheid wordt hun arbeidscontract met publieke middelen betaald, ook dat is 'overheidsbeslag', een te dikwijls vergeten snoepje voor de werkgevers, zie BuG 238.

Vooraf 5. En lid worden van Movement X kan langs  www.movementx.org.

 
1. Aantal en % moslims in België naar gewest, provincie en gemeente
 
Omdat niemand anders er zich aan waagt of erover in discussie wil gaan en omdat professor Dassetto, van "L'Iris et le Croissant" er op aandrong een update te maken van de cijfers van 2011, hierbij de update van het aantal moslims per nationaliteit en gemeente voor 2013, voortgaande op de recente update van aantal inwoners met migratieachtergrond, zie BuG 237
 
De update van het aantal moslims per gemeente laat ook toe  na te gaan wat het % Syriëstrijders is    vergeleken met het aantal moslims en 15-35 jarigen onder hen in een gewest of gemeente.
  
1.1. Methodologie:
  
Na de gegevens van CIA, het Duitse onderzoek, het Duitse onderzoek aangevuld met PEW-gegevens,  wordt nu het PEW als basis, aangevuld met het laïciseringspercentage van het Duits Onderzoek van 2008. Voor de belangrijkste nationaliteitsgroepen gaat het om quasi dezelfde percentages. Het PEW-Forum geeft voor alle landen van de wereld, ook België een evolutie van 1990 tot een toekomstvooruitzicht tot 2030.
   
1. Voortgegaan wordt op de PEW-cijfers per nationaliteit
2. De PEW-percentages worden gecorrigeerd met de laïciseringsgraad voor moslims, onderscheiden voor vreemdelingen (13%laïcisering) en Belg gewordenen en hun nageslacht (25% laïcisering) zoals bleek uit het Duitse representatieve onderzoek naar toebehoren aan een godsdienst van 2008. Voor de vreemdelingen wordt er van uitgegaan dat de laïcisering op hetzelfde niveau blijft, voor de Belg gewordenen en hun nazaten gaan we voort op een voortschrijdende laïcisering met 0,5% per jaar, dus vanaf 2008 -2,5% zodat deze in 2013 27,5% bedraagt.
3. Voor Europese niet-moslimlanden werd 1/10 van het PEW % toegepast op de vreemdelingen. De Belg-geworden West-Europeanen worden niet in berekening betrokken. Voor Nederland bv, met 5,5% moslims werden 0,5% van de Nederlandse vreemdelingen in België beschouwd als moslim. Ook voor Fransen werd met 1/10 een lagere sleutel toegepast dan in 2011. Voor de Nederlander geworden Marokkanen die naar België verhuizen wordt er van uitgegaan dat ze niet meer de Belgische nationaliteit aangenomen hebben of zullen aannemen, hetzelfde voor Frans of Spaans geworden Marokkanen die naar België verhuizen.

In de tabel Aantal en % moslims per gemeente en migratieachtergrond kan gemakkelijk per gemeente nagegaan hoeveel moslims er wonen en van welke migratieachtergrond ze zijn.

Consistentie
 
Door de methodologische wijzigingen verhoogt de interen consistentie van de berekening, maar in de evolutie kunnen lichte verschuivingen zijn op het niveau van nationaliteit per gemeente, minder op het niveau van provincie of gewest.
  
Als het aantal moslims gelijkelijk groeit met het het bevolkingsaantal zal het % gelijk blijven, ook al is er een verhoging in het aantal. Vergeleken met de groei van het aantal inwoners met migratieachtergrond ligt de groei van het aantal moslims lager, gezien ze maar 1/4 uitmaken van het aantal met migratieachtergrond. Bij verhoogde emigratie, bv van oudere Turken naar Turkije, of van een nationaliteit naar andere gemeenten dan kan er sprake zijn van een zekere stabilisatie of vermindering van moslims op gemeentelijk niveau. Ook het in rekening brengen van een voortschrijdende laïciseringsgraad voor Belg geworden moslims heeft een kleine maar zekere impact. Aantal en percentage moslims zijn dus consistent maar blijven een berekening, de best mogelijke met de beschikbare gegevens. Maar graag gesprek of discussie met wie er vragen over heeft.

1.2. De PEW-cijfers: % moslims binnen elk land

Naast de PEW cijfers wordt de laïciseringsraad weergegeven in de tabel met alle nationaliteiten, zie PEW-Forum13% voor vreemdelingen, 27,5% voor Belg gewordenen en hun nageslacht. Deze tabel is ook interessant om te zien hoeveel % van de bevolking in elk van deze landen als moslim geteld wordt. De tabel kan gekopieerd en als exceltabel opgeladen worden.
  
1.3. Aantal moslims per gewest en provincie

 
Op 2 jaar tijd is er weinig evolutie in aantal en % moslims, 6,3% in 2011, 6,5% in 2013, dit strookt volledig met de telling van het PEW-Forum die een andere methodologie gebruikt en uiteraard niet gedetailleerd is naar gewest, provincie of gemeente.
    

Rijk, gewest, prov.

Moslims %

Moslims

Bevolking

België

6,5%

716.478

11.099.554

   Vlaams gewest

4,7%

296.973

6.381.859

   Brussels gewest

22,6%

260.902

1.154.635

   Waals gewest

4,5%

158.602

3.563.060

Provincies

 

 

 

  Antwerpen

6,9%

123.354

1.793.377

  Vlaams Brabant

3,3%

36.017

1.101.280

  West-Vlaanderen

1,8%

21.305

1.173.019

  Oost-Vlaanderen

4,5%

65.841

1.460.944

  Limburg

5,9%

50.457

853.239

  Brussel

22,6%

260.902

1.154.635

  Henegouwen

5,2%

68.510

1.328.760

  Luik

6,3%

68.559

1.087.729

  Waals-Brabant

2,3%

9.066

388.526

  Luxemburg

1,5%

4.179

275.594

  Namen

1,7%

8.288

482.451


1.4. Samenstelling van de moslims in België naar gewest en nationaliteit
   
Vergelijking basisgegevens 2011 en 2013 in aantallen
     

Moslims, bevolking en migratieachtergrond - 2011

Gewest

Marokk.

Turks

Ander

Totaal

Bevolking

Vlaams

109.629

92.624

78.977

281.230

6.306.638

Brussels

148.200

41.007

61.333

250.541

1.119.088

Waals

57.751

41.025

55.137

153.913

3.525.540

Belgie

315.580

174.656

195.447

685.684

10.951.266

Migratieachtergr.

407.647

229.811

2.031.920

2.669.378

 

     
Moslims, bevolking en migratieachtergrond - 2013

Gewest

Marokk.

Turks

Ander

Totaal

Bevolking

Vlaams

115.818

98.724

82.431

296.973

6.381.859

Brussels

155.075

42.291

63.537

260.902

1.154.635

Waals

61.331

43.609

53.662

158.602

3.563.060

België

332.224

184.624

199.630

716.478

11.099.554

Migratieachtergr.

442.044

243.582

2.207.590

2.893.216

11.099.554

 
De vermindering voor andere in Wallonië is het gevolg van het toepassen van de verhouding 1/10 van het PEW% op vreemdelingen van West-Europese afkomst in België
  

% moslims, bevolking en migratieachtergrond - 2013

Gewest

Marokk.

Turks

Ander

Totaal

Bevolking

Vlaams

26,2%

40,5%

3,7%

10,3%

57,5%

Brussels

35,1%

17,4%

2,9%

9,0%

10,4%

Waals

13,9%

17,9%

2,4%

5,5%

32,1%

België

75,2%

75,8%

9,0%

24,8%

100,0%

Migratieachtergr.

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

  
24,8% van alle inwoners in België met migratieachtergrond zijn moslims. Op de interessante Daarna-meeting over 50 migratie in Mechelen van 1 oktober 2014 stelde Mohammed Chakar nog dat er eerst gastarbeiders waren, dan migranten, dan allochtonen en nu moslims, alsof het over die religieuze betekening/etiquettering gaat, of dat iedereen nu onder die noemer te schuiven is.
  
1.5. % moslims per gewest en nationaliteit
  

Verdeling moslimbevolking per gewest - 2013

Gewest

Marokk.

Turks

Ander

Totaal

Vlaams

39,0%

33,2%

27,8%

100,0%

Brussels

59,4%

16,2%

24,4%

100,0%

Waals

38,7%

27,5%

33,8%

100,0%

België

46,4%

25,8%

27,9%

100,0%

   
59,4% van alle moslims in het Brusselse gewest zijn van Marokkaanse afkomst, in het Vlaams en Waals gewest is dat een kleine 40%. Voor België zijn 46,4% van de moslims van Marokkaanse afkomst, 25,8% van Turkse afkomst, samen zijn ze goed voor 3/4 van de moslimpopulatie in België.
  
1.6. % moslims op gewestbevolking 201 en 2013
    

% moslimbevolking op gewestbevolking - 2011

Gewest

Marokk.

Turks

Ander

Totaal

Vlaams

1,7%

1,5%

1,3%

4,5%

Brussels

13,2%

3,7%

5,5%

22,4%

Waals

1,6%

1,2%

1,6%

4,4%

België

2,9%

1,6%

1,8%

6,3%

     
% moslimbevolking op gewestbevolking - 2013

Gewest

Marokk.

Turks

Ander

Totaal

Vlaams

1,8%

1,5%

1,3%

4,7%

Brussels

13,4%

3,7%

5,5%

22,6%

Waals

1,7%

1,2%

1,5%

4,5%

België

3,0%

1,7%

1,8%

6,5%

Behoudens andere in Wallonië, omwille van een statistische aanpassing, is er een beperkte progressie in het aantal moslimsdie volledig in lijn is met de prognoses van het PEW-Forum.
 
1.7. Aantal en % moslims naar gemeente
 
Volledige lijst gemeenten in alfabetische orde: 
België  Vlaams gewest  Brussels gewest  Waals gewest. Deze tabellen zijn in html, langs excel kunnen ze evenwel opgeladen worden als exceltabel.
 
Gemeenten in volgorde van aanwezigheid moslims
 
Vlaams Gewest
  

Gemeente

Moslims %

Moslims

Bevolking

Heusden-Zolder

18,9%

6.062

32.132

Beringen

18,7%

8.243

43.975

Antwerpen

17,5%

88.810

507.911

Genk

16,3%

10.611

65.224

Vilvoorde

16,2%

6.731

41.432

Mechelen

14,2%

11.740

82.602

Maasmechelen

13,9%

5.187

37.421

Houthalen-Helchteren

12,9%

3.948

30.515

Gent

12,6%

31.305

248.813

Ronse

11,6%

2.960

25.565

Zele

11,2%

2.317

20.744

Lokeren

10,4%

4.183

40.104

Machelen

10,2%

1.427

13.987

Willebroek

10,0%

2.517

25.059

Boom

9,8%

1.696

17.227

Leopoldsburg

8,9%

1.347

15.178

Sint-Niklaas

8,8%

6.462

73.280

Zaventem

6,8%

2.178

31.960

Leuven

6,6%

6.425

97.692

Temse

6,4%

1.845

29.012

Drogenbos

6,1%

311

5.062

Grimbergen

5,7%

2.071

36.188

Kortrijk

5,6%

4.200

75.120

Lier

5,4%

1.877

34.497

Turnhout

5,4%

2.282

42.008

Diest

5,3%

1.227

23.271

Sint-Pieters-Leeuw

5,2%

1.684

32.677

Hamme

5,0%

1.226

24.543

Zelzate

5,0%

621

12.509

   
Brussels gewest
  

Gemeente

Moslims %

Moslims

Bevolking

Sint-Joost-ten-Node

43,7%

11.895

27.207

Sint-Jans-Molenbeek

38,5%

36.454

94.653

Schaarbeek

37,1%

48.453

130.587

Brussel

29,8%

50.261

168.576

Anderlecht

28,6%

32.419

113.462

Koekelberg

27,8%

5.853

21.025

Sint-Gillis

24,7%

12.457

50.377

Vorst

21,9%

11.812

54.024

Evere

16,6%

6.205

37.364

Jette

15,5%

7.671

49.411

Ganshoren

14,8%

3.502

23.664

Sint-Agatha-Berchem

14,7%

3.431

23.410

Elsene

14,5%

12.245

84.216

Etterbeek

11,9%

5.495

46.228

Sint-Lambrechts-Woluwe

6,5%

3.433

52.592

Ukkel

6,1%

4.930

80.487

Oudergem

5,6%

1.810

32.350

Sint-Pieters-Woluwe

4,0%

1.627

40.535

Watermaal-Bosvoorde

3,9%

948

24.467

   
Waals Gewest
 

Gemeente

Moslims %

Moslims

Bevolking

Farciennes

26,0%

2.925

11.235

Luik

16,9%

33.054

195.931

Charleroi

15,2%

30.981

203.753

Verviers

13,2%

7.330

55.733

Dison

12,3%

1.843

15.020

Saint-Nicolas

12,3%

2.885

23.552

Herstal

10,4%

4.046

38.997

Châtelet

10,2%

3.705

36.319

Aiseau-Presles

8,9%

958

10.751

Hensies

8,1%

549

6.811

Wezet

7,7%

1.352

17.453

Ottignies-Louvain-la-Neuve

7,7%

2.406

31.353

Quaregnon

7,4%

1.390

18.768

Seraing

7,4%

4.717

63.732

Bergen

6,4%

5.975

93.941

Ans

6,3%

1.775

28.103

Kelmis

5,5%

599

10.884

Quiévrain

5,5%

368

6.750

La Louvière

5,3%

4.248

79.486

Eupen

5,3%

1.002

18.892

Fléron

5,3%

859

16.329

Manage

5,2%

1.185

22.753

Anderlues

5,1%

611

11.941

Fontaine-l’Evêque

4,7%

817

17.395

Courcelles

4,7%

1.437

30.708

Tubeke

4,6%

1.116

24.505

Beyne-Heusay

4,5%

539

12.004

Grâce-Hollogne

4,1%

908

21.988

Namen

4,0%

4.428

110.500

Fleurus

4,0%

902

22.666

   
2. En de Syriëstrijders?
 
Wie bereidt zich, zoals in Denemarken, voor om met hen een kop koffie te drinken bij hun terugkomst, zie DS 08/10/2014?
 
En omdat de staatsveiligheid zelf niet te veel tijd heeft, hieronder een overzicht van de gemeenten waaruit in Vlaanderen Syriëstrijders vertrokken zijn, cfr DM van 27/09/2014. Zien wat achteraf zal blijken aan eigen opgezette circuits zoals die in Nederland bestonden voor de Maoïsten in de 70-ger jaren en waarover Johan Leysen (Reyers Laat 07/10/2014) het had ivm z'n film over de moord van Theo van Gogh, "Het spel van de wolf".  Deze moord zou een uit de hand gelopen actie kunnen zijn van een informant van de staatsveiligheid. Jawel de Nederlandse Staatsveiligehdi had zelf een 'maoïstische' organisatie opgericht (of overgenomen) om beter de echte maoïsten te volgen in de jaren 70-tig, ze zijn er zelfs tot in China mee geraakt met echte toespraken voor het Centraal Comité. Wat of wie zijn nog échte Syriëstrijders en wat met de échte communisten van nu?
  
Vertrekkers in Vlaanderen volgens DM 27/09/2014 - Klikken op het beeld voor een vergroting


https://ci4.googleusercontent.com/proxy/3iSvD-b45zHtgfViT8UtEeIWdni3AFhdyjT3FvQR87A219nnkmTn_uKDDK0GljLhN1Z5GzqSozO5P-PKTeya_51lkDB0BndEUSm9RGZQeheVH2GfaL5uBg=s0-d-e1-ft#http://www.npdata.be/BuG/239-Moslims-2013/De-Morgen-27-09-2014.jpg

   
Voortgaande op een externe vraag om 'n berekening eens na te kijken hebben we zelf een nieuwe gemaakt voortgaande op de vraagHoeveel van de moslims tussen 15 en 35 jaar, afgelijnd op 50% mannen en 5% vrouwen, zijn naar Syrië vertrokken? Welnu dat is0,3% van deze potentiële groep of 3 op 1.000. Voor Brussel 0,28% en Antwerpen, 0,27% en dat is minder dan kleinere steden of gemeenten zoals Vilvoorde (2,2 %) of Maaseik (1,4%) of voor Brussel minder dan hun aandeel in de moslimbevolking. Misschien kan de CIA/FBI ook eens langsgaan in Mechelen om te zien hoe het daar zit met de Syriëstrijders, het hoeft niet altijd Bonte te zijn die door hen in Amerika uitgenodigd wordt om te zien hoe het (niet) moet.
      

Aantal en % vertrek Syrie van 15-35 jarige mannelijke moslims op 27/09/2014

 

Bevolkijng

Moslims (2)

% mos-lims

15-34 jr (3)

50% Man +5% Vrouw

Vertrek (4)

% vertrek op 15-35 jr MM (5)

Parameters (1)

 

 

 

36%

55%

 

 

Vlaams gewest

6.381.859

296.973

4,7%

107.801

59.291

100

0,2%

Brussels gewest

1.154.635

260.902

22,6%

94.708

52.089

141

0,3%

Waals gewest

3.563.060

158.602

4,5%

57.573

31.665

 

 

België

11.099.554

716.478

6,5%

260.081

143.045

400

0,3%

Vlaams gewest

 

 

 

 

 

 

 

Antwerpen

507.911

88.810

17,5%

32.238

17.731

50

0,3%

Mechelen

82.602

11.740

14,2%

4.262

2.344

0

0,0%

Vilvoorde

41.432

6.731

16,2%

2.443

1.344

30

2,2%

Gent

248.813

31.305

12,6%

11.364

6.250

 

 

Sint-Niklaas

73.280

6.462

8,8%

2.346

1.290

1

0,1%

Genk

65.224

10.611

16,3%

3.852

2.118

4

0,2%

Lokeren

40.104

4.183

10,4%

1.518

835

 

 

Ronse

25.565

2.960

11,6%

1.074

591

 

 

Kortrijk

75.120

4.200

5,6%

1.525

839

3

0,4%

Leuven

97.692

6.425

6,6%

2.332

1.283

 

 

Hasselt

75.579

3.602

4,8%

1.307

719

 

 

Boom

17.227

1.696

9,8%

616

339

 

 

Aalst

82.587

3.659

4,4%

1.328

730

 

 

Willebroek

25.059

2.517

10,0%

914

502

 

 

Houth.-Helchter.

30.515

3.948

12,9%

1.433

788

 

 

Grimbergen

36.188

2.071

5,7%

752

413

 

 

Turnhout

42.008

2.282

5,4%

828

456

2

0,4%

Maaseik

24.891

1.044

4,2%

379

208

3

1,4%

Harelbeke

27.103

924

3,4%

335

184

 

 

Beringen

43.975

8.243

18,7%

2.992

1.646

1

0,1%

Bilzen

31.435

1.019

3,2%

370

203

1

0,5%

Denderleeuw

19.206

461

2,4%

167

92

2

2,2%

Deinze

29.815

526

1,8%

191

105

1

1,0%

Galmaarden

8.588

29

0,3%

10

6

1

17,4%

Herenthout

8.781

43

0,5%

16

9

 

 

Bever

2.174

5

0,2%

2

1

1

104,6%

Subtotaal

1.762.874

205.494

11,7%

74.594

41.027

100

0,2%

Andere

4.618.985

91.479

2,0%

33.207

18.264

 

 

Algemeen totaal

6.381.859

296.973

4,7%

107.801

59.291

 

 

Wallonië

 

 

 

 

 

 

 

Liege

195.931

33.054

16,9%

11.999

6.599

 

 

Charleroi

203.753

30.981

15,2%

11.246

6.185

 

 

Verviers

55.733

7.330

13,2%

2.661

1.463

 

 

Bergen

93.941

5.975

6,4%

2.169

1.193

 

 

Namen

110.500

4.428

4,0%

1.607

884

 

 

Châtelet

36.319

3.705

10,2%

1.345

740

 

 

Seraing

63.732

4.717

7,4%

1.712

942

 

 

La Louvière

79.486

4.248

5,3%

1.542

848

 

 

Subtotaal

839.395

94.438

11,3%

34.281

18.855

 

 

Andere

2.723.665

64.164

2,4%

23.292

12.810

 

 

Algemeen totaal

3.563.060

158.602

4,5%

57.573

31.665

 

 

(1) Parameters kan men zelf aanpassen (tabel opladen in excel)

 

 

(2) Aantallen moslims voortgaande op de update npdata 2013

 

 

(3) % 15-35 jarigen voortgaande op de leeftijdsverdeling niet-Europeanen Antwerpen

(4) Cijfers zoals verschenen in DM van 27/09/2014, voor Brussel van Karl Van Louwe 

      N-VA, en het totaal van 400 uit Brussel Deze Week..

 

 

 

(5) % berekend op 50% mannen en 5% vrouwelijke moslims tussen 15 en 35 jaar.

    
Wie betere cijfers van vertrekkers heeft kan deze altijd doorgeven.
  
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552