Arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde immigranten

ZOEM Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op de arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde immigranten
Arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde immigranten

ZOEM is een artikelenreeks over gelijkekansen-thema‟s waarover het Steunpunt Gelijkekansenbeleid onderzoek verricht: gender, etniciteit en seksuele voorkeur

 

ZOEM
Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op de arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde immigranten

Auteurs: Johan Geets & François Levrau
Promotoren: Prof. Dr. Timmerman en Prof. Dr. Mortelmans
September 2010

Verantwoording

ZOEM is een artikelenreeks over gelijkekansenthema‟s waarover het Steunpunt Gelijkekansenbeleid onderzoek verricht: gender, etniciteit en seksuele voorkeur.

In de artikels zoemen we in op bepaalde aspecten van gelijke kansen door het bespreken resultaten uit afgerond onderzoek in Vlaanderen en daarbuiten.
We brengen bestaande gegevens samen in een overzichtelijk artikel waarvan de verschillende onderdelen ook apart gelezen kunnen worden.
De navigatiemogelijkheden (links) in de mailing ondersteunen deze doelstelling. Zoem past in de strategie voor een betere ontsluiting van onderzoeksgegevens over gelijke kansen.

De eerste ZOEM van de reeks ging over holebi‟s en kwam uit in september 2007. ZOEM nummer twee had allochtone vrouwen als onderwerp, de derde ZOEM handelde over alleenstaand ouderschap en gender.

In ZOEM 4 bestudeerden we de verschillen tussen mannen en vrouwen met een zelfstandig beroep. De focus van ZOEM nummer 5 was de sociaal-culturele integratie bij allochtonen.


In ZOEM nr 6 gingen we dieper in op de schoolloopbanen van holebi's. ZOEM nr 7 behandelde het thema van echtscheiding bij mannen en vrouwen van Turkse en Marokkaanse herkomst. ZOEM nr 8 belichtte het combineren van arbeid in verschillende vormen.

In de negende ZOEM gaven we wat meer inzicht in de sociale wereld van transgender personen. In de tiende ZOEM gaven we een overzicht van de loopbaanstrategieën van alleenstaande ouders.

ZOEM nr 11 gaat over zwangerschapsgerelateerde discriminatie. In ZOEM nr 12 zoemen we in op de arbeidsmarktpositie van hooggeschoolde immigranten in functie van nationaliteitsgroep en verblijfsduur, met bijzondere aandacht voor „overkwalificatie‟.


Om het volledige onderzoek te lezen: http://www.kifkif.be/file?fle=36190&ssn=