Bruno De Wever over de geschiedenis van het Vlaams Nationalisme

Op 29 november 2017 vond een Kif Kif salon plaats met Bruno De Wever. Hij ging er dieper in op verschillende facetten van de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Hoe ontstond deze? Hoe groot is de diversiteit binnen die beweging en welke tendensen kan je er in opmerken? En wat is het belang van de Vlaamse beweging voor de huidige actualiteit? En welke plaats heeft ze binnen de context van onze superdiverse samenleving.

Uit het Kifkif-TV archief.