Jammer voor Vlaanderen

Hij heet Hassan en solliciteerde met de beste bedoelingen voor een job. Geen gehoor. Kan gebeuren. Toch zat hem iets niet lekker.

Hij solliciteerde nog eens. Met dezelfde brief, hetzelfde cv en met exact hetzelfde woordgebruik. Alleen de naam was deze keer anders.

Nu ontving hij wel een uitnodiging voor een gesprek.

Dit verhaal is niet nieuw. Het verbaast niet meer en je zou bijna denken dat het normaal is.

Als jouw naam verraadt dat je roots buiten Vlaanderen liggen, heb je minder mogelijkheden. Minder mogelijkheden om het te 'maken'. Minder mogelijkheden om jezelf te zijn en minder mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen tot wat we tegenwoordig ‘de beste versie van jezelf’ noemen'.

Hassan voerde eigenhandig een praktijktest uit en kwam er zo achter dat hij niet op gesprek mocht omdat zijn naam Hassan is

Dat is jammer voor Hassan, maar dat is ook heel jammer voor Vlaanderen.

Vlaanderen heeft heel wat talenten en vaardigheden in huis waar ze nauwelijks gebruik van maakt. Simpelweg omdat de naam en afkomst niet aanstaat.

Het is alsof je poker speelt en de kaarten in handen hebt voor een royal flush. Alleen leg je het niet omdat je structureel weigert de koning op tafel te leggen. Het gevolg is dat je verliest. Domweg omdat je geen gebruik wil maken van alle kaarten die je tot je beschikking hebt.

Zo verliest ook Vlaanderen. Ze verliest omdat ze weigert gebruik te maken van alle talenten die ze in huis heeft. Ze verliest omdat ze weigert gebruik te maken van een bewezen middel dat racisme op de arbeidsmarkt opspoort en kan tegengaan: praktijktests.

Hassan voerde er eigenhandig een uit en kwam er zo achter dat hij niet op gesprek mocht omdat zijn naam Hassan is.

Met alleen de huidige antiracismewetgeving komen we er niet. Vlaanderen heeft meer nodig om uit te blinken en niet te verliezen. Praktijktests invoeren geeft ons al een mooie voorsprong om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om nu eens eindelijk gebruik te maken van ons volledige potentieel. Jammer voor Vlaanderen dus dat ze geen echte praktijktests durven invoeren, maar blijven steken in ‘academische monitoring’ die echte sanctionering van overtredende bedrijven onmogelijk maakt. 

Nu verliezen we omdat we structureel weigeren gebruik te maken van alle Hassans, Fatima’s, Rayans, Afina’s en Ibrahims die we rijk zijn.

Jammer voor Vlaanderen.Over de auteur:

Jade studeerde af als schrijvend journalist, maar ontwikkelde zich tot verhalenmaker met video's en podcasts. Als communicatiemedewerker vertaalt ze artikelen en opinies naar sociale media posts en nieuwsbrieven. Ze ontfermt zich ook over de website.