Moslims en niet-moslims in Brussel: tussen spanningen en wederzijdse aanpassingen.

Studie over relaties en wederzijdse kijk tussen moslims en niet-moslims in Brussel (2014)
Moslims en niet-moslims in Brussel: tussen spanningen e
 

Het debat rond het succes of de mislukking van de integratie van migranten wordt sterk beïnvloed door de perceptie rond de moslimgemeenschap in ons land. Bepaalde kwesties worden acuter met de dag: de toename van levensbeschouwelijke tekens in het algemeen, maar vanuit de Islam in het bijzonder – en dit in het onderwijs, in jeugdhuizen, op de werkvloer. Ook rijzen meer en meer vragen op rond de hoofddoek, of rond bijdragen van wetenschap.


Acht jaar na de publicatie van het rapport “Moslims en niet-moslims. Knelpunten in de dialoog” (2006) wenste de Stichting een nieuwe blik te werpen op de relaties en wederzijdse kijk tussen moslims en niet-moslims in Brussel. De onderzoekers van het Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans le monde contemporain (CISMOC-UCL) hebben zich, zonder taboe, verdiept in vragen die de bron vormen voor reële of mogelijke conflicten, en dit vanuit de wens om een gezonde en constructieve dialoog te voeren. Dit onderzoek richtte zich in het bijzonder op de relaties in scholen, bedrijven en verenigingen maar ook op intermenselijk vlak. De resultaten wijzen op de moeilijkheden om vreedzame relaties op te bouwen, en op het wederzijds gevoel van onbehagen. Deze publicatie vormt de synthese van de voornaamste onderzoeksresultaten. Het onderzoeksrapport zelf wordt aan het begin van 2015 gepubliceerd. 

http://www.brusselnieuws.be/nl/brussel-deze-week/brussel-deze-week-8-tot-14-oktober-2014

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/religieuze-spanningen-rekening-houden-met-iedereen