OPEN BRIEF | Vluchtelingenstatus intrekken vanwege politiek engagement brengt burgerlijke vrijheden in gevaar

Meer dan 250 Belgische en internationale academici veroordelen in een open brief de vraag van staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) om de vluchtelingenstatus van de pro-Palestijnse activist Mohammed Khatib in te trekken: "Als academici die zich inzetten voor rechtvaardigheid en respect voor mensenrechten, veroordelen wij ten strengste dat de vluchtelingenstatus op ideologische grond kan worden ingetrokken."

Op maandag 15 april kondigde de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole De Moor (CD&V), in een persbericht aan dat ze het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vraagt om de vluchtelingenstatus in te trekken van Mohammed Khatib, coördinator van Samidoun, een organisatie die Palestijnse politieke gevangenen steunt. De Moor voegde eraan toe dat deze beslissing gebaseerd is op een rapport van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) dat Mohammed Khatib als 'haatprediker' categoriseert.

Als academici die zich inzetten voor rechtvaardigheid en respect voor mensenrechten, veroordelen wij ten strengste dat de vluchtelingenstatus op ideologische grond kan worden ingetrokken.

Het toekennen of afnemen van de vluchtelingenstatus op basis van politiek engagement van de persoon in kwestie is een gevaarlijk precedent dat een hiërarchie creëert tussen verschillende burgers

De vluchtelingenstatus wordt gedefinieerd in het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen van 1951, tevens door België onderschreven. Bijgevolg is België verplicht om diegenen die deze status genieten, te beschermen. Mohammed Khatib verkreeg deze status in overeenstemming met het verdrag en dus als gevolg van het Belgisch recht. Het doel van de vluchtelingenstatus is om mensenlevens  en het recht op waardigheid te beschermen. Het kan niet worden toegekend of ingetrokken op ideologische grond. Het toekennen of afnemen van de vluchtelingenstatus, de verblijfsstatus of burgerschap op basis van de politieke affiliatie en/of engagement van de persoon in kwestie is een gevaarlijk precedent dat een hiërarchie creëert tussen verschillende burgers en burgerschappen. Het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht om deel te nemen aan een socio-politieke beweging mogen niet onderworpen worden aan politieke willekeur. Vandaag gaat het om steun aan de Palestijnse zaak, en wat kunnen we morgen verwachten?

De aankondiging van Nicole De Moor is duidelijk gericht op het delegitimeren van de Palestijnse strijd en de steun voor Palestina in België. In België moet iedereen, vluchteling of niet, Palestijn of niet, vrij zijn om zich te uiten en te organiseren, vrij zijn om de Palestijnse zaak en het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar hun land te verdedigen, en om de genocide in Gaza aan te klagen.

Bovendien is Mohammed Khatib niet schuldig bevonden aan een misdaad of overtreding: de beschuldigingen van bedreiging of haatprediken zijn gebaseerd op een risico-beoordeling van het OCAD en bijgevolg niet het resultaat van een transparante gerechtelijke procedure. De mogelijke intrekking van de vluchtelingenstatus van Mohammed Khatib past in een gevaarlijke en steeds groeiende trend om de administratieve status van mensen preventief op te schorten op grond van het potentiële risico dat ze kunnen vormen. Deze risicobeoordelingen worden zelden objectief gemaakt, maar zijn gebaseerd op politieke sentimenten die in sterke mate voorwaardelijk en tijdsafhankelijk zijn. Deze preventieve maatregelen hebben gevaarlijke en verstrekkende gevolgen en dragen bij aan een leemte in de wetgeving waardoor administratieve sancties willekeurig worden opgelegd. Moslims en migranten zijn bijzonder kwetsbaar voor dit soort risicobeoordelingen, die vaak doordrenkt zijn van raciale en politieke vooroordelen.

Politieke pogingen om onafhankelijke media te censureren, die nu gepaard gaan met pogingen om stemmen die de mainstream politiek uitdagen het zwijgen op te leggen, vormen een aanzienlijke bedreiging voor het publiek debat en de burgerlijke vrijheden in België

De aankondiging van De Moor maakt deel uit van een breder kader van onderdrukking en laster gericht op de Palestijnse beweging en haar medestanders in België. Zo staat ZinTV, een Brussels mediakanaal dat sociale bewegingen in beeld brengt, sinds oktober 2023 onder druk nadat ze een evenement van Samidoun organiseerde: druk en laster vanuit de gemeenteraad en op sociale media, pogingen tot intimidatie, wat culmineerde in een inval in hun gebouwen in maart 2024 door een antiterroristische eenheid. In Vlaanderen zijn de onafhankelijke nieuwswebsite DeWereldMorgen en de organisatie Vrede het doelwit geweest van politieke censuur, waaronder expliciete politieke intimidatie en het gebruik van administratieve middelen om deze te dienen. Deze politieke pogingen om onafhankelijke media te censureren, die nu gepaard gaan met pogingen om stemmen die de mainstream politiek uitdagen het zwijgen op te leggen, vormen een aanzienlijke bedreiging voor het publiek debat en de burgerlijke vrijheden in België.

Het recht op vrije meningsuiting, het recht om zich te organiseren, het recht om zich politiek te engageren: deze fundamentele rechten moeten beschermd worden.

Palestina steunen is geen misdaad!

Ondertekenaars:
Leila Mouhib | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Dounia Bourabain | Professor (Universiteit Hasselt / Hasselt University)
Omar Jabary Salamanca | Post-doc (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Nadia Fadil | Professor (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Itamar Shachar | Professor (Universiteit Hasselt / Hasselt University)
Serge Gutwirth | Professor (emer.) (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Koen Bogaert | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Stef Craps | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Gert Van Hecken | Professor (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Jan Orbie | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Islam Dayeh | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Laura De Vos | Professor (Radboud University, the Netherlands)
Katrien De Graeve | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Aviel Verbruggen | Professor (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Elena Aoun | Professor (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Elvira Crois | Professor (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Lieven De Cauter | Professor (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Francine Bolle | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Paolo Favero | Professor (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Sigrid Sterckx | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Ouo Allali | Professor (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Serge Deruette | Professor (Université de Mons / University of Mons)
Hans Keune | Professor (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Alana Osbourne | Professor (Radboud University)
isaline bergamaschi | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Pierre Gillis | Professor (Université de Mons / University of Mons)
Veerle Provoost | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Guido Vanham | Professor (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Nadia Fadil | Professor (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Oscar Coppieters | Professor (Karel de Grote Hogeschool)
Sarah Murru | Professor (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Sophie Withaeckx | Professor (Maastricht University)
Abdellali Hajjat | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Christian Olsson | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
David Jamar | Professor (Université de Mons / University of Mons)
Lore Van Praag | Professor (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Gita Deneckere | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Corinne Gobin | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Frans Daems | Professor (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Patrick Van der Stuyft | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Karim Zahidi | Professor (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Gillian Mathys | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Sarah Van Leuven | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Jorge Ramos | Professor (Universitat de València / University of Valencia)
Nouria Ouali | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Christophe Wasinski | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Mateo Alaluf | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Heinz Hurwitz | Professor (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Milena Belloni | Professor (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Serge Deruette | Professor (Université de Mons / University of Mons)
Herman De Ley | Professor (Universiteit Gent / Ghent University)
Michel Gevers | Professor (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Marie christine Closon | Professor (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Eliza Peters | Post-doc (Universiteit Gent / Ghent University)
Martha Claeys | Post-doc (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Astrid Jamar | Post-doc (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Adriana Moreno Cely | Post-doc (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Amal Miri | Post-doc (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Vijay Kolinjivadi | Post-doc (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Nina Van Eekert | Post-doc (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Laura Cleton | Post-doc (EUR, previously Uantwerp)
An Van Raemdonck | Post-doc (Universiteit Gent / Ghent University)
Alejandro Pedregal | Post-doc (Aalto University)
Anneke Newman | Post-doc (Universiteit Gent / Ghent University)
Samira Azabar | Post-doc (Radboud university)
Zeroual Amal | Post-doc (Université de Liège / University of Liège)
Yakin Ayang Utriza | Post-doc (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Sarah Katz-Lavigne | Post-doc (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Youri Lou Vertongen | Post-doc (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Soraya El kahlaoui | Post-doc (Universiteit Gent / Ghent University)
Alexandra Oanca | Post-doc (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Marjolein Schepers | Post-doc (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Abel Ghekiere | Post-doc (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Sigrid Veerommen | Post-doc (Universiteit Gent / Ghent University)
Allan Souza Queiroz | Post-doc (Universiteit Gent / Ghent University)
Saloua Berdai | Post-doc (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Andrew Crosby | Post-doc (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Fadia Panosetti | Post-doc (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Véronique Clette-Gakuba | Post-doc (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Maëlys Waiengnier | Post-doc (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Malika Hamidi | Post-doc (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Karin Verelst | Post-doc (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Lamia Mellal | PhD researcher (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Morgane Ghys | PhD researcher (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Dounia Largo | PhD researcher (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Juliette Billiet | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Jouke Huijzer | PhD researcher (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Danya Nadar | PhD researcher (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Fayrouz yousfi | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Arthemis Snijders | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Jorn Verschuere | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Kaoutar Boustani Dahan | PhD researcher (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Lotte Morel | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Hossam Sultan | PhD researcher (Linköping University)
Lore Janssens | PhD researcher (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Ima Rahmani | PhD researcher (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Nika Looman | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Yasmine Akrimi | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Ewoud Vandepitte | PhD researcher (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Joke Struyf | PhD researcher (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Lena Van Bergen | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Bas Dikmans | PhD researcher (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Ruwayda Said Salem | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Céline Drieskens | PhD researcher (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Mary Ann Manahan | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Juan S Velez | PhD researcher (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Sofie Avery | PhD researcher (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Ruben Janze Lindberg | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Yasmine Kaied | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Anissa Bougrea | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Toyah Van der Poten | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Dunia Daghlas | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Alex Govers Lopez | PhD researcher (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
atefeh safarabadi farahani | PhD researcher (University of Jyvaskyla)
Apolline Dupuis | PhD researcher (Université de Mons / University of Mons)
Liselot Casteleyn | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Joanna Beeckmans | PhD researcher (Universiteit Hasselt / Hasselt University)
Elodie VERLINDEN | PhD researcher (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Sara Weschler | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Ibrahim Hamid | PhD researcher (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Sacha Rangoni | PhD researcher (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Ruwayda Said Salem | PhD researcher (Universiteit Gent / Ghent University)
Spela Lemez | PhD researcher (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Louvain)
Helena Verheye | Administrative and/or other staff (HoGent)
Anke De Malsche | Administrative and/or other staff (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Kim Overlaet | Administrative and/or other staff (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Lisa Eeraerts | Administrative and/or other staff (Erasmus hogeschool Brussels)
David Kums | Administrative and/or other staff (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Rachida Lamrabet | Administrative and/or other staff (Universiteit Gent / Ghent University)
Siham Benramdane | Administrative and/or other staff (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Oceane Toukam | Administrative and/or other staff (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Aïlien Reyns | Administrative and/or other staff (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Constance de Lannoy | Administrative and/or other staff (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Rachida Lamrabet | Administrative and/or other staff (Universiteit Gent / Ghent University)
Levon Kirakosian | Administrative and/or other staff (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Valentine Becue | Administrative and/or other staff (IHECS)
Lucas Onan | Administrative and/or other staff (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Michel Staszewski | Administrative and/or other staff (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Arnaud Charon | Administrative and/or other staff (Archives générales du Royaume, affilié à l'ULB)
Anneleen De Cuyper | Administrative and/or other staff (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Jef Peeters | Administrative and/or other staff (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Erkam Kapakli | Student (gent)
Yeliz Akman | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Eugénie Simon | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Joelle Oneisi | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Ange Nsanzineza | Student (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Donya Selahpour | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Buket Ötünç | Student (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Briek Moons | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Aly Talen | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Kaoutar El Bouchaibi | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Hasna Mardhiah | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Rosa Geertsen | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Kai Callewaert | Student (Artesis Plantijn)
kitenchie Roels | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Sumejja Menzil | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Ines Johri | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Johanna Pinket | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Sara Mencigar | Student (University of Groningen)
Melanie Hostaux | Student (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Omar Khayyat | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Fidaa Temraz | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Florian Musschoot | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Fayrouz Bouzelmat | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Iman Alrefai | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Nada Ladraa | Student (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Asma Ould Aissa | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
David Lauesen | Student (University of Copenhagen)
Aisha Hefiela | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Milan Vandevenne | Student (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Farah Koolenbrander | Student (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Ruaa Khatib | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Leen Geraerts | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
H. El Boudaati | Student (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Nina Pietrzak | Student (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Heleen Heyning | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Tarek Al refai | Student (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Rinn Zaimoun | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Shahinaz Talbi | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Lies Thys vdA | Student (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Hanna Heremans | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Ronya Tam | Student (KTH royal institute of technology stockholm)
Catherine Tourkovskaya | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Mariam Mohammad | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Stan Baert | Student (HoGent)
Hasna Belachqr | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Lieselotte Ingels | Student (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Leuven)
Emiel Croes | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Laïs Winnen | Student (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Eva Vandenberghe | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Vilma Vanhanen | Student (Aalto University)
Brian Driscoll | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Sarah Eggermont | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Jemma Vercruysse | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Annelien Peeters | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Simon Coolen | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Evelyn Boone | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Iman Ben Addou | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Maud Menschaert | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Jasper Peeters | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
astrid pype | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Loubna Oucheri | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Lima Nelsen | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Flora Haverals | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Eva Beyts | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Rayhana Amhaoul | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Albina Fetahaj | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Tim Albrecht | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Byrthe Bomans | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Brenda Remesha | Student (Epfc)
Antoine Chateau-Kloots | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Aline Van Parijs | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Hannelore Lenssens | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Hannah Vandenberghe | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Fatoumata Sawo | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Eline Engelen | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Yaël Bobo | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Isslam Bouabdallah | Student (Erasmushogeschool brussel)
Mies Dedecker | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Marie François | Student (Katholieke Universiteit Leuven / Catholic University of Louvain)
Lara Asselman | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Antoine Draguez Tripels de Hault | Student (Institut des Hautes Études des Communications sociales)
Seija Mistiaen | Student (Karel de Grote Hogeschool Antwerpen)
Justine Cottenie | Student (Howest)
Azeghi Nour | Student (Université de Namur / University of Namur)
Chaym Vanp | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Reem Serour | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Luna Cortes Osorio | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
hanne van den bergh | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Sarah Janss | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Maare Swyngedouw | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
sharmaarki Ali maou | Student (eic)
Maurice Luijten | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Maya Haelterman | Student (Universiteit Hasselt / Hasselt University)
Morgane Brasseur | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Gilles Boumaza | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Rayhan Haddi | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Jihane Mhand | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Antonio Colilli | Student (Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain)
Facundo De Guchteneere | Student (Conservatoire Royal de Bruxelles)
Ronja Neger | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Ilma Hajric | Student (Thomas More Mechelen)
Elyssa Gharib | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Elsa Pochet | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Caroline Hespel | Student (Vrije Universiteit Brussel / Free University of Brussels)
Anaïs Van den heurck | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Leah Weberman | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Maera Murroni | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Loan Lissens | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Yseult Stieblet | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Sara De Pauw | Student (Hogent)
Alessandro Paini | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Manon Michel | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Lounia Fossion | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Araksia Mkrtchyan | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Charlotte de Vries | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Nejra Sehagic | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Jay Mcinerney | Student (KTH Royal Institute of Technology, Sweden)
Klara Missault | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Viktor Heylen | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Yasmin Atfane | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Alfonso Moreno Domínguez | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Arno Clavie | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Adam Assaoui | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Léa Fleifel | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Alexandre Lemaigre | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Igor Willems | Student (Universiteit Gent / Ghent University)
Olivier Bogaerts | Student (Université Libre de Bruxelles / Free University of Brussels)
Louis Peeters | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)
Beyza Ozdemir | Student (Universiteit Antwerpen/ University of Antwerp)

Foto CC Joe CatronOver de auteur:

Deze open brief werd op het moment van publicatie al ondertekend door meer dan 250 professoren, PhD-onderzoekers, post-docs en studenten uit België en het buitenland.