SPOKEN WORD | Het had anders kunnen lopen

Ter gelegenheid van de boekvoorstelling van Peter Mertens' boek 'Muiterij' schreef spoken word-artiest Farida Zaouad een gedicht over de geopolitieke achtergrond van de genocide in Palestina. 

Het had anders kunnen lopen

Het had anders kunnen lopen
Maar waarom is het zo gelopen?
Wie kan mij het volgende verklaren?
Want ik kan het niet begrijpen, het ontstaan van 75 jaar lijden

In het jaar 1947 namen de Verenigde Naties een resolutie op in hun constitutie 
Zonder consultatie van de Palestijnen, werd het grootste deel van Palestina aan Israël toegekend
Het gevolg, de hel!  Zeven miljoen Palestijnen in diaspora!
Hoe kon men dit onrecht legitimeren, deze cognitieve dissonantie rationaliseren?

Want het zijn niet de Palestijnen die de genocide op de joden in de jaren veertig hebben gepleegd
En zij hebben ook niet met de vijand gecollaboreerd!
Maar waarom kregen de Palestijnen de rekening voor de Holocaust gepresenteerd? 
Waarom werden zij uit hun eigen land geweerd?
Hoe? Zo, het joods lijden gecompenseerd?

Het ene volk zijn leed verzacht?
Het ander ontheemd en versmacht?
Welk moreel kompas werd er gehanteerd?

Het had anders kunnen lopen
Want ik weet niet of jullie het weten?
Ik wist dit niet, het Sykes-Picot verdrag,
geheime akkoorden,

Engelsen en Fransen die op de wereldkaart,
Het Ottomaans rijk hertekenden, 
Nog voor het einde van de 1ste wereldoorlog, 
Als een rijkelijk gevulde taart verdeelden
Onder westerse mogendheden.

Simultaan met dit akkoord  werd de beruchte 
Balfour-declaratie verwoord, de sinistere belofte,
door de Britse minister aan zijn bondgenoot.
Ongehoord! 

In ruil voor steun in de oorlog,
Beloofde hij het land Palestina aan Lord Rothschild,
Leider van de zionistische federatie.

Wat een arrogantie! Andermans land wegschenken, als een traktatie!
Deze annexatie, een duivels complot, bezegelde het lot van miljoenen Palestijnen
Destijds werd geprotesteerd door rabbijnen, maar zij werden genegeerd.
“Als de rijken oorlog voeren sterven de armen!"

Wanneer zal het anders lopen?
Heden worden de Palestijnen nog steeds
Verdreven van hun geboortegrond.
Duizenden vermoord.
Nog meer verwond.
Huizen gesloopt, leven verstoord.
Primaire behoeften ontberen.
Ontmenselijken, onteren.
Gaza gebombardeerd.
Burgers geterroriseerd.
Kinderen getraumatiseerd.

Onbreekbaar is de moed van de onderdrukten!
Ongrijpbaar voor de onderdrukkers.
Met stomheid geslagen omstaanders.
Getuigen van deze genocide.

Medeplichtig zijn de zwijgers
Twijfelende media, 
Een woordendans om de hete brij
De berichtgeving is niet vrij,
Van eufemismen voor de brutale apartheid
Redetwisten, het switchen tussen leugen en waarheid.
Schuilen achter dubbelzinnigheid!
Tegenstrijdige moraliteit!
Oorlogsmisdaden als accidenteel duiden!
Wanneer, wanneer horen wij kritische geluiden?

Het verraad van verdragen, de standaard voor mensenrechten verlagen
De Russische inval van Oekraïne werd door het westen onmiddellijk afgekeurd 
Mensenrechten zijn gekleurd, de toekenning inconsistent!
Universeel vertaald, selectief verhaald?
Wie zijn de keurmeesters, wanneer toegekend?
Hoe wordt de waarde van een mens bepaald? 
gebaseerd op welk fundament?

Om uit Peter Mertens' boek Muiterij te citeren:
“Soevereiniteit, verbondenheid, vrede, engagement
Zekerheid, respect, fierheid, hoop zijn de universele behoeften van de mens”.
Deze verlangens worden de Palestijnen decennialang ontzegd !

Het is een bekend gegeven:
“elke beweging die de status quo wou doorbreken naar sociale vooruitgang, vrijheid en rechtvaardigheid, 
werd met pek en veren beladen en met repressie geconfronteerd. Zolang er onderdrukking en onrecht is, is er verzet!”
Waarom is de strijd van de Palestijnen niet gelegitimeerd?
“Collectieve strijd is de bouwsteen van verandering, 
zonder inzet geen actie, 
zonder actie geen bewustzijn, 
zonder bewustzijn geen verandering.”
Het is tijd voor muiterij!
Free free Palestine!Over de auteur:

Farida Zaouad is spoken word-artiest.