Webinar: ‘Vlaams Mensenrechteninstituut: wat verandert er voor slachtoffers van discriminatie?’

Tijdstip
woensdag 15 juni 2022 - 19:30

De Vlaamse regering kondigde in haar regeerakkoord aan de samenwerking met gelijkekansenorgaan Unia stop te zetten en werk te maken van een nieuw Vlaams Mensenrechteninstituut. Vanaf maart 2023 moet dat instituut instaan voor alle Vlaamse bevoegdheden rond discriminatie, ondanks breed klinkende kritiek en bezorgdheden.

Wat betekent dit voor mensen die discriminatie meemaken en hier een klacht of een melding rond willen doen? Op welke manier zullen zij ondersteund worden door het nieuwe instituut? Welke andere gevolgen zal de regionalisering van het discriminatiebeleid hebben voor slachtoffers? Op welke manieren zal het instituut overtreders effectief onder druk kunnen zetten om schade te herstellen en de regels rond discriminatie effectief toe te passen? Experts uit verschillende middenveldorganisaties geven een antwoord op onze vragen.

Sprekers:

Nele Spaas (Levl)

Luc Demarez (GRIP, Handicap en Arbeid)

Koen Neyens (Vlaams Patiëntenplatform, Handicap en Arbeid)

Woensdag 15 juni 2022
via Zoom

Schrijf je in voor deze webinar via https://www.eventbrite.com/e/tickets-een-vlaams-mensenrechteninstituut-…