De Canon als Vlaams-nationalistisch project

Ondanks de pogingen van de canoncommissie om van de Canon van Vlaanderen geen expliciet nationalistisch traktaat te maken, beantwoordt het boek aan de Vlaams-nationalistische doelstellingen die ervan aan de basis liggen: een tekst met een onmiskenbaar Vlaams identiteitsversterkend potentieel.
De kaft van het e-book, met daarop de titel en een foto van de papieren versie van de 'Canon van Vlaanderen'
 

De Canon van Vlaanderen werd door de Vlaamse regering in het leven geroepen als instrument om een ‘complexloze’ Vlaamse identiteit te versterken. De canoncommissie ging aan de slag met de bedoeling er géén identitair verhaal van te maken. Het resultaat is een boek dat ver weg blijft van expliciete Vlaams-nationalistische geschiedschrijving. Toch heeft de Vlaamse regering gekregen wat ze wilde: een tekst met een onmiskenbaar identiteitsversterkend potentieel.

Zonder historische feiten te manipuleren wordt het verleden zo sterk mogelijk ‘vervlaamst’, ook waar dit weinig relevantie heeft voor een goed begrip van de beschreven gebeurtenissen en processen. Van in het eerste venster wordt territoriaal verankerde ‘eigenheid’ gesuggereerd en het verhaal eindigt met een beeld van Vlaams succes in de omgang met globalisering en diversiteit.

Vlaamse trots wordt aangewakkerd met superlatieven rond alles wat lovenswaardig is, terwijl negatief te evalueren aspecten vakkundig worden afgezwakt zonder ze te moeten verzwijgen. Opvallende dode hoeken, zoals rond discriminatie, stroken prima met de dominante politieke consensus.

Do you want to find out more about ?
Bio

Jef Verschueren is emeritus professor taalkunde aan de Universiteit Antwerpen. Samen met Jan Blommaert publiceerde hij in 1992 Het Belgische migrantendebat (heruitgegeven in 2022 door EPO). Zijn recentste boek in het Nederlands is Medeplichtig: Strijden om betekenis (2022, Ertsberg).