Boekenpodium: Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren

VZW Motief werkte het afgelopen jaar aan een tool- en handboek voor eerstelijnswerkers die ondanks het (de)radicaliseringsdiscours toch op een positieve manier de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren willen ondersteunen.
Tijdstip
dinsdag 19 december 2017
locatie
Uitgeverij Garant
Somersstraat 13 - 15
2018 Antwerpen


Presentatie van een nieuw handboek voor eerstelijnswerk...Eerstelijnswerkers die vandaag willen werken aan positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren staan onder een sterke maatschappelijke druk. Het publieke debat is immers in de ban van thema’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radicalisme’. Thema’s waarbij voortdurend en schijnbaar vanzelfsprekend een link wordt gelegd met moslims. De complexiteit van de actuele realiteit, de onduidelijkheid rond begrippen als terreur en radicalisering en de angst die hierdoor in de hand wordt gewerkt, creëren bij heel wat leerkrachten, schooldirecties, jeugdwerkers en hulpverleners een handelingsverlegenheid. Of erger: een handelingsdwang. Een repressieve veiligheidslogica dreigt in het eerstelijnswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische logica te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar gretig op in met praktische checklists, quick fixes, hapklare ‘tools’ en handige methodiekjes. Met korte bijscholingsprogramma’s waarin experts pasklare antwoorden bieden op dringende praktijkcases hopen we te leren hoe we radicaliserende jongeren vroegtijdig kunnen detecteren en weerwerk bieden. ‘Preventie van radicalisering’ is de bril geworden waardoor we naar ons dagelijkse werk met jongeren kijken. Maar werken we op die manier geen selffulfilling prophecy in de hand? In welke mate creëren we precies het probleem dat we eigenlijk trachten in te dijken?Dit tool- en handboek is een poging om in het huidige radicaliseringsdiscours even een stapje achteruit te zetten en terug te keren naar de vraag: Wat is onze pedagogische opdracht als eerstelijnswerkers? Hoe verhouden we ons tot de actuele context en met welke visie gaan we daarin aan de slag? Hoe krijgen we de glazen in onze professionele bril weer helder? Wat is onze reële handelingsruimte en hoe kunnen we die ten volle gebruiken? Hoe krijgen we opnieuw vertrouwen in de deskundigheid waarover we beschikken om een diepgaande, constructieve rol te spelen in de positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren?

Dit boek toont hoe visie, handelingssleutels en concrete methodische tools intrinsiek met elkaar verbonden zijn. In het omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit pleiten de auteurs ervoor om consequent te durven kiezen voor een transformatielogica en een emancipatorische aanpak.Programma:17.00 De ‘identiteitsontwikkeling’ van een handboek voor eerstelijnswerkers, Elke Vandeperre, coördinator vzw Motief17.15 Eerstelijnswerkers over het boek… panelgesprek met o.m.

Nina Henkens (stafmedewerker Uit de Marge),

Jamal El Boujddaini (coach bij vzw De Touter)

en Lamia Cheba (coördinator Deelwerking Jeugd, Mondiaal Socio-cultureel Centrum)18.15 Een bijzonder boek: Huug Van Gompel, algemeen directeur Garant-Uitgevers18.30 Netwerkborrel

19.00 EindeDeelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Mail naar [email protected]