Islam, het evolutiedebat en beeldvorming (Kif Kif salon)

In dit Kif Kif salon neemt theoloog en auteur Jonas Slaats dieperde problematische beeldvorming van het evolutiedebat onder de loep.
Tijdstip
zondag 1 oktober 2017
locatie
Statiestraat 139
2600 Berchem


Het debat rond islam en de evolutietheorie deed al meermaals de gemoederen verhitten. Telkens opnieuw echter krijgen we heel wat historische, theologische en sociologische misvattingen. Zowel in de islam als in het christendom konden geloof en wetenschap het door de band genomen juist goed met elkaar vinden, letterlijke lezingen waren zeker niet altijd de norm en al vele decennia geleden werd de evolutietheorie door moslimgeleerden aanvaard. De hedendaagse spanningen rond dergelijke thema’s gaan bijgevolg niet terug op eeuwenoude vastgeroeste overtuigingen maar wel op een uiterst moderne spanning tussen ‘verlichtingsdenken’ en ‘religie’.In dit Kif Kif salon gaat theoloog en auteur Jonas Slaats dieper in op deze kwesties en neemt hij de problematische beeldvorming van het evolutiedebat onder de loep.==Praktisch==

 Zondag 1 oktober om 16u00.

 Statiestraat 139, 2600 Berchem

==Vergeet je niet in te schrijven==

 Zoals steeds is de toegang tot het Kif Kif salon gratis, maar is inschrijven verplicht omwille van de beperkte plaatsen. Inschrijven kan via [email protected]