Superdivers vrijwilligerswerk - is dat zo anders?

"Wij willen meer diversiteit en culturele mix in onze vereniging maar... hoe beginnen we daaraan?" "Onze diverse groep van vrijwilligers maakt samenwerking soms niet gemakkelijk. Hoe gaan andere organisaties en verenigingen daarmee om?"
Tijdstip
donderdag 19 oktober 2017
locatie

Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel
't Lakenhuis
Lakensestraat 76
1000 Brussel
Tijdens deze vorming bekijken we good practices en successful failures van verschillende Brusselse organisaties. Je hoort verhalen uit verschillende sectoren en krijgt voorbeelden van werkmethodes waar de organisaties echt iets aan hadden.

Tijdens de sessie leer je enkele van deze tools concreet toepassen. Afhankelijk van de noden van je organisatie of vereniging krijg je gerichte informatie voor verdere begeleiding indien nodig.

Tussen september 2016 en maart 2017 bracht het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel elf organisaties samen in een lerend netwerk. Elke maand kwamen we samen om over het thema ‘omgaan met (intercultureel) verschil in het vrijwilligerswerk’ uit te wisselen, te leren en experimenteren. Het lerend netwerk werd een laboratorium met zoveel in- en output die we niet zomaar willen laten verstoffen maar graag zo breed mogelijk delen.

Meer info: http://www.steunpuntvrijwilligerswerk.be

Doelgroep

Deze vorming richt zich naar iedereen die aan de slag wil gaan of reeds in de praktijk staat met een divers vrijwilligersteam.