Vijf mythen over islamofobie. (Boeklancering)

Op 2 december lanceert Kif Kif haar nieuwe (e)boek 'Vijf mythen over islamofobie'. Dit toegankelijke boekje tilt het maatschappelijke debat rond islamofobie op een hoger niveau.
Tijdstip
maandag 2 december 2019 - 19:30
locatie
Kadoc, Vlamingenstraat 39, Leuven

Auteur Martijn De Koning (onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen) licht er eerst zijn boekje toe. Vervolgens gaat hij in gesprek met Nadia Fadil (Prof. KU Leuven), Yassin El Attar (Beleidsadviseur stad Leuven) en Betül Demirkoporan (Phd-onderzoekster KU Leuven). Uiteraard is er ook ruimte voor vragen vanuit het publiek. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Kadoc.

Inschrijven

Inkom is gratis, maar inschrijven verplicht via deze link:
https://forms.gle/H5S1ntLGV7pWrMS29

Over het boekje

In de maatschappelijke debatten rond racisme en discriminatie roepen weinig woorden zo’n hevige reacties op als het woord ‘islamofobie’. Dit kleine, krachtige boekje van antropoloog Martijn de Koning is bijgevolg meer dan op zijn plaats. Geen grootse theorieën of uitvoerige bespiegelingen, maar concrete voorbeelden en gerichte argumenten die je kan bovenhalen wanneer je met familie, kennissen of collega’s in een discussie over de thematiek terecht komt.

Als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen houdt Martijn zich al enkele jaren met de thematiek bezig. Het viel hem op hoe telkens opnieuw gelijkaardige en problematische argumenten naar voor geschoven worden om de term ‘islamofobie’ aan de kant te schuiven. Hij bundelde ze in vijf mythes die hij elk in een apart hoofdstukje ontkracht.

Martijns boekje schetst op die manier een soort basisnorm voor verder debat. Opiniemakers, beleidsverantwoordelijken en politici die zich fel willen uitspreken tegen het gebruik van de term, behoren zich eerst te verantwoorden tegenover deze basisnorm. Het is immers van belang dat we eerst een aantal concrete feiten en logische vertrekpunten onder ogen zien wanneer we het debat over islamofobie op een zinnige manier willen voeren.