Gender & Diversiteit

Met het dossier Gender & Diversiteit willen we bijdragen aan de huidige maatschappelijke discussies over gender- en diversiteitskwesties en vertrekken we expliciet vanuit een kruispuntperspectief dat deze kwesties samen kan nemen en analyseren.

Artikels

16/03/2015 - 13:19 Laura Nys

Mind the Book zegt het engagement van denkers en schrijvers centraal te stellen, “met als kern een kritische bevraging van de maatschappij”. In het programma viel echter ook te lezen dat het festival naar aanleiding van Internationale Vrouwendag naar “straffe vrouwen” zocht.