Soefisme onder de loep

Soefisme. Voor de meerderheid een nietszeggend woord, voor anderen een vaag begrip. In de media wordt het soefisme vaak geportretteerd als de ‘mystieke, tolerantere versie van de Islam’. Wat is het soefisme eigenlijk? Kif Kif-stagiaire Sinem Cakir gaat op onderzoek uit.

Artikels

21/07/2017 - 08:41 Sinem Cakir

Sinem Cakir zet haar zoektocht naar de verschillende facetten van het soefisme verder. Deze keer gaat ze in gesprek met Jonas Slaats over de oriëntalistische kijk op het soefisme, over de impact van het salafisme, over de plaats van de qalandars en over de moderne spanning tussen religie en mystiek.

02/08/2016 - 14:04 Sinem Cakir

Professor Alsuleiman, docent Arabisch en cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven, focust in dit interview op de twee soorten soefismen, maar ook op de relatie tussen religie en mystiek enerzijds en de promotie van de mystiek als een oplossing voor de bestrijding van extremisme anderzijds.

26/05/2016 - 08:46 Sinem Cakir

Volgens Gino Schallenbergh, docent Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven, wordt het soefisme verstaan als “de islamitische mystiek”. Juist door dit mystieke beeld wordt het soefisme vaak in contrast gesteld met het salafisme. Maar wat is de relatie tussen deze twee zogezegde polen?