Labels: genderdiversiteit en International Women's Day

15/04/2021 - 15:55 Carola Eijsenring

Carola Eijsenring werkte gedurende haar professionele carrière als vrouwelijk leider van kleur. Ze reflecteert op de maatschappelijke nood aan meer vrouwelijk leiderschap. "Het is tijd om te gaan voor een meer harmonieuze beleidsontwikkeling, gebaseerd op consensus. Voor het vervullen van taken met oprechte energie en serieuze betrokkenheid. Voor het vaststellen van doelen en strategie op een duurzamere manier, met respect voor al het leven op de planeet. Je vindt die leiderschapsstijl meer bij vrouwelijke leiders, en leiders van kleur. Maar dat is geen rotsvast gegeven."