Labels: gelijke kansen en antiracisme en opinie

08/05/2020 - 17:56 Karin Schuitema

Het is stiller in de stad. Minder langsrazend verkeer, meer ruimte voor het voorjaarsfluiten van de vogels en het ruisen van de wind. Maar er is ook een andere stilte. De pijnlijke stilte van de beleidsmakers die het lot van mensen in de meest precaire omstandigheden negeren.

Filters verwijderen:

gelijke kansen xantiracisme xopinie x

Verder filteren:

migratie 1