Labels: Duinkerke en mensen op de vlucht en Grande-Synthe en vluchtelingen