Label: over Kif Kif

Dat de reacties uit de Arabische wereld hier niet of nauwelijks te zien zijn, vormt wel een probleem, meent Ico Maly, coördinator van de interculturele beweging Kif Kif. "De veroordeling vanuit Arabische landen en belangrijke instituten kwam er nochtans snel en was unaniem.