Persuitnodiging | Middenveld naar Grondwettelijk Hof tegen discriminaties nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming

Op maandag 24 januari om 12u30 dienen 12 middenveldorganisaties samen een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof tegen verschillende discriminaties in de nieuwe Vlaams Sociale Bescherming. Het indienen van het verzoekschrift zal gepaard gaan met een visuele actie op het Koningsplein in Brussel.

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid via onder meer de terugbetaling van dokterskosten en medicatie. Maar wie veel zorg nodig heeft, kan ook beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Hij of zij krijgt dan een zorgbudget. Op 26 juli is een nieuw decreet rond deze Vlaamse Sociale Bescherming gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De hervorming omvat vier aspecten:

  1. Mensen met een laag inkomen betalen 27 euro zorgpremie. Anderen betalen 54 euro. Mensen kregen tot nu toe de korting op basis van hun inkomen. Vanaf nu zijn er meerdere voorwaarden waar mensen aan moeten voldoen om deze korting te krijgen, zoals 5 jaar onafgebroken in België verblijven en het behalen van een inburgeringsattest.
  2. Ook de voorwaarden om van het zorgbudget gebruik te kunnen maken zijn strenger geworden. Zo moeten aanvragers van een zorgbudget minstens 10 jaar wettelijk in België verblijven alvorens recht te hebben op een zorgpremie. Ze moeten ook een inburgeringsattest behaald hebben.
  3. Wie het niet eens is met een beslissing (bijvoorbeeld bij bericht dat men geen zorgpremie zal krijgen), moet 75 euro dossiertaks betalen om bezwaar te kunnen maken.
  4. Er worden verschillende categorieën bepaald voor ouderen die recht hebben op het zorgbudget en afhankelijk daarvan is het zorgbudget hoger of lager. De Vlaamse regering bepaalt zelf de criteria voor die categorieën.

In de praktijk betekent dit dat grote groepen mensen vanaf nu worden uitgesloten van bepaalde domeinen van sociale bijstand. Afhankelijk van de tijd dat je in België verblijft, je financiële slagkracht maar ook of je tot een bepaalde groep ouderen behoort of niet. Dit creëert A- en B-burgers, zo oordeelt een brede groep organisaties uit het middenveld, en dat is tegen elk gelijkheidsbeginsel.

Om die redenen stappen de organisaties naar het Grondwettelijk Hof, met de vraag het decreet ongeldig te verklaren.

Het verzoekschrift zal maandag 24/1 ingediend worden, en gaat gepaard met een symbolische actie ‘Iedereen beschermd’ om 12u30 op het Koningsplein in Brussel.

Visueel: de actievoerders dragen allen een paraplu als symbool van sociale bescherming.

Woordvoerders tijdens de actie:

  • Herwig Verschueren, hoogleraar Internationaal en Europees sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen. Professor Verschueren schreef mee aan het verzoekschrift.
  • Belinda Boateng, 26-jarige opbouwwerker bij SAAMO Antwerpen. Werkt voor het project Sociale Bescherming in de wijk Antwerpen-Noord. Belinda is zelf nog geen 10 jaar in België en valt dus onder de groep mensen die elk jaar bijdragen maar geen recht hebben op een zorgbudget.

Meer info: