Vlamingen en Walen eensgezind over 23 alternatieven voor regeringsbeleid

80% tot 90% Belgen willen extra bos, een hoger minimumpensioen, aanpak van de miljarden die in belastingsparadijzen worden ondergebracht en gecontroleerde prijzen voor geneesmiddelen. Dat zijn slechts enkele opmerkelijke resultaten uit een brede volksbevraging van Hart boven Hard met poll-bureau iVOX.

Op 12 mei komt de burgerbeweging met zijn voorstellen op straat in de grote mars RIGHT(s) NOW!

Welke prioriteiten zien Vlamingen, Brusselaars en Walen voor de volgende regering? Hart boven Hard en het Franstalige middenveldplatform TamTam legden aan 15.000 Belgen 23 progressieve voorstellen voor, als alternatieven voor het voorbije beleid. Binnen de thema’s milieu, sociale rechtvaardigheid, gezondheidszorg, diversiteit, arbeid en belastingen kregen zij de vraag om telkens één of meerdere voorstellen aan te vinken als ‘meest belangrijk’. Tegelijk toetste poll-bureau iVOX dezelfde voorstellen af bij een representatief panel (1.600 mensen) van de hele Belgische bevolking.

Vooral inzake fiscaal beleid en gezondheidszorg scharen beide groepen zich met grote meerderheid achter ideeën als ‘stop de grote belastingontduiking’ (92% van alle Belgen), een progressieve vermogensbelasting (83%), ‘weg met ereloonsupplementen’ (87%) en gecontroleerde prijzen voor medicijnen (94%). Ook van het loon- en pensioenbeleid eisen gemiddeld negen op de tien Belgen een stevige inhaalbeweging, met een gelijk loon en pensioen voor man en vrouw (93%) en een hoger minimumloon en -pensioen (87%).

Sociale rechtvaardigheid blijkt ook prioritair voor de Belg. Minstens drie op vier Belgen ondersteunt het optrekken van de laagste uitkeringen tot boven de armoedegrens (77%) of een wijkgezondheidscentrum in ieders buurt (78%). ‘Het contrast met het afgelopen regeringsbeleid in frappant’, analyseert Wouter Hillaert van Hart boven Hard. ‘Vaak hoor je beleidsmakers zeggen dat er geen draagvlak is voor ingrijpende hervormingen, maar vele cijfers wijzen precies op het tegendeel: het draagvlak ontbreekt bij de politiek zelf.’

Opvallend is niet alleen dat zich bij de meeste thema’s (behalve bij migratie) nauwelijks verschillen voordoen tussen de achterban van Hart boven Hard en het representatieve panel van iVOX. Ook tussen Vlamingen, Brusselaars en Walen lopen de ideeën rond drie op de vier voorstellen nagenoeg gelijk. ‘Men noemt België vaak een land met twee democratieën’, aldus Hillaert. ‘Maar deze resultaten laten vooral één sociale realiteit zien. Na vijf jaar neoliberaal beleid vragen mensen duidelijk om meer koopkracht, collectieve herverdeling, een ambitieus klimaatbeleid en herinvestering in openbare diensten.’

Die uitkomst sterkt Hart boven Hard en TamTam in hun gezamenlijke campagne om Artikel 23 van de Belgische grondwet in ere te herstellen. Dat garandeert ‘dat ieder recht heeft op een menswaardig bestaan’. ‘Die neergeschreven rechten op werk, sociale zekerheid, behoorlijke huisvesting en een gezond leefmilieu zouden evidenties moeten zijn, maar we zien deze grondrechten steeds meer vervellen in gunsten. Met onze 23 voorstellen hebben we concreet proberen maken wat Artikel 23 anno 2020 allemaal kan inhouden.’

De zes meest gedragen alternatieven zullen op zondag 12 mei mee kleur geven aan RIGHT(S) NOW, een grote mars van burgers en organisaties voor klimaat en sociale rechten voor iedereen. ‘Twee weken voor de verkiezingen verbinden wij nog één keer alle protest van de jongste maanden, als één roep om een integrale sociaal-ecologische transitie.’

 

Alle info: www.rightsnow.be / www.hartbovenhard.be