Waarom komt politiegeweld zo vaak voor? En is er niet te veel politie?

Kif Kif, Apache en Jade Yorks presenteren een nieuwe podcastreeks: 'Minder politie?' Daarin onderzoeken we waarom politiegeweld zo vaak voorkomt en hoe we daar iets aan kunnen veranderen. Waarvoor dient de politie? En is een wereld met minder politie niet beter? De podcast, het achterliggende onderzoek en onze 9 beleidsaanbevelingen zijn te vinden op de campagnewebsite: www.minderpolitie.be

In de woelige zomer van 2020, toen de straten terug vol liepen door de #BlackLivesMatter-protesten na de eerste corona-lockdowns, begon het Kif Kif-team samen met expert Yassine Boubout aan een onderzoek over politiegeweld in België, op vraag van de European Network Against Racism (ENAR). Het onderzoek was een primeur voor ons team en voor België: een onderzoek over politiegeweld waarbij we vertrekken vanuit de verhalen van de slachtoffers en hun naasten, maar ook juridische stukken raadpleegden en media-analyses uitvoerden. Na meer dan 50 casussen te verzamelen zoomden we in op vijf verhalen, waarbij de slachtoffers telkens zwaar getekend werden door buitenproportioneel politiegeweld.

Het onderzoek werd uitgebracht door ENAR in hun rapport 'The sharp edge of violence: police brutality and community resistance of racialised groups', samen met onderzoek uit andere Europese landen.

Maar ook daarna liet het thema ons niet los. De verhalen die we hoorden wilden we verder verspreiden, en we wilden het debat openen over de belangrijkste conclusie uit ons onderzoek: de slachtoffers van politiegeweld die wij tegenkwamen waren geen criminelen, maar mensen die nood hadden aan hulpverlening in plaats van een repressieve aanpak door de politie omwille van armoede, precaire verblijfstatus en gezondheidsproblemen. En zo ontstond onze podcastreeks: 

Logo in de vorm van een cirkel met de tekst 'Minder Politie'

In 'Minder politie?' gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag waarom politiegeweld – ook in België – zo vaak voorkomt. Zo komen we automatisch aan bij de volgende vragen: Waarvoor dient de politie? Is de politie de hoeder van de wet, of eerder de gewapende arm van onze sociale orde? Is er te veel politie? Wiens veiligheid wordt door de politie afgedwongen? Moeten we blijven praten over het hervormen van de politie, of dringt een gesprek over alternatieven zich op? 

Samen met enkele experten en de steun van Fonds Pascal Decroos en Apache maakte podcast-maker Jade Yorks met ons team van deze verhalen en vragen een vijfdelige podcastreeks: 'Minder politie?'. De podcasts staan gebundeld op een aparte website. Via de shownotes kom je meer te weten en kan je verder lezen. Ook hebben we onze aanbevelingen daar gebundeld, omdat we ervan overtuigd zijn dat we dit geweld kunnen voorkomen, als we het willen. 

Bekijk het hele project op www.minderpolitie.be