14 gezinshuisouders in Oost-Vlaanderen gezocht

 

Gezinshuizen zijn een nieuw type verblijf en begeleiding in de Vlaamse jeugdhulp. Dit heeft als doel om kinderen die niet thuis kunnen opgroeien en voor wie een pleeggezin geen oplossing lijkt, toch ‘zo thuis mogelijk’ op te vangen. Een professionele gezinshuisouder zorgt beroepsmatig voor drie kinderen bij hem of haar thuis.

We gaan op zoek naar gezinshuisouders in Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen. Je gaat aan de slag met de kinderen terwijl je in nauw contact staat met hun ouders. Je werkt binnen een werknemersstatuut verbonden aan een jeugdhulporganisatie uit je provincie.

In je gezinshuis vang jij kinderen ‘Zo thuis mogelijk’ op. In een gezinshuis willen we kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen ‘zo thuis mogelijk’ opvangen en begeleiden waarbij ze kunnen opgroeien in een zo ‘gewoon’ mogelijk gezinsleven. Het moet een plek zijn waar kinderen zich veilig kunnen verbinden aan vertrouwde, vaste gezichten en waar ze zich veilig, geliefd en gesteund voelen.

Je biedt professionele zorg. Gezinshuisouders zijn professionals in de zorg voor kinderen die voortdurende nabijheid en persoonlijke aandacht kunnen combineren met inhoudelijke kennis en methodisch handelen. Daardoor zijn zij goed geplaatst om kinderen op te vangen die omwille van de complexiteit ingevolge van meerdere ingrijpende levensgebeurtenissen of traumatische ervaringen moeilijk aarden in een pleeggezin.

Je werkt samen met de ouders. Het contact(herstel) met de ouders staat centraal. Gezinshuisouders zetten in op een goede samenwerking met als doel de ouders zoveel mogelijk een onderdeel te laten zijn van het verder opgroeien van hun kind. Zo wordt de wereld waarin een kind woont, speelt, leeft en opgroeit zoveel mogelijk één wereld.

Profiel

Je beschikt over een menswetenschappelijk diploma, of gelijkwaardig door ervaring, om kwetsbare kinderen en jongeren op te voeden en te begeleiden. Je hebt doorzettingsvermogen, weet structuur te bieden aan kinderen die het moeilijk hebben met het reguleren van hun emoties en je kan snel inspelen op crisissituaties. Rond het opvoeden van kinderen en jongeren werk je samen met ouders, scholen en andere professionals. Maar eigenlijk geldt vooral: wil jij van opvoeden je werk maken, heb je een lange adem en een warm hart?

Jobgerelateerde competenties

 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Acties organiseren voor de ontwikkeling of instandhouding van sociale of familiale banden

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandigheid
 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Flexibiliteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Samenwerken

Aanbod

Jij bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor jou. Je staat er dus zeker niet alleen voor. Een gezinshuis leeft niet op een eiland, maar staat in verbinding met andere gezinshuizen en de organisatie waar je je als gezinshuisouder bij aansluit. Daarnaast vind je ook steun bij je collega-gezinshuisouders uit de regio. De jeugdhulporganisatie voorziet een professioneel ondersteuningsteam waar je continu bij terecht kan met al jouw vragen. Dat team biedt ook inhoudelijke ondersteuning bij het uitvoeren van je opdracht.

Als gezinshuisouder krijg je vorming en word je opgenomen in een lerend en ondersteunend netwerk. Je werkt in loondienst van één van de jeugdhulporganisaties die gezinshuizen organiseert. Je werkt daarbij in een statuut van huisarbeider. Verloning volgens barema B1C, PC319.01 + 20% + onkostenvergoeding.

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: [email protected]

Contact: David Van Steenbergen

Heb je interesse in gezinshuizen? Volg vrijblijvend de infosessie te Gent op dinsdag 24/10 om 19u30.
Meer info en inschrijven kan via www.gezinshuizen.be.

Kan u er niet bij zijn, maar bent u wel geïnteresseerd? Neem gerust contact op via [email protected] 

De selectie en screening van kandidaat-gezinshuisouders gebeurt via de dienst voor pleegzorg en de jeugdhulporganisaties en is vergelijkbaar met de selectieprocedure van pleeggezinnen. 

Solliciteren kan tot en met 31/12/2023.

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

 

 

Door: Pleegzorg Oost-Vlaanderen -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 31/12/2023