Administratief medewerker dienst studentenvoorzieningen

Administratief medewerker dienst studentenvoorzieningen (zijn/haar/hun)

(Tijdelijk – 80% bepaalde duur)

Locatie: campus Gent, occasioneel campus Brussel

Voorstelling

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waar creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. In vier steden (Brussel, Genk, Gent en Leuven) bundelt LUCA de onderwijsexpertise van vijf gerenommeerde instituten (Sint-Lukas, Narafi, C-mine, Sint-Lucas en Lemmens). Het artistiek onderzoek van LUCA is ingebed in de geassocieerde Faculteit Kunsten van de KU Leuven. Met meer dan 700 personeelsleden en 3.800 studenten is LUCA een creatieve hub voor meer dan 4.500 kunstenaars, theater- en filmmakers, designers, musici, fotografen, leraren, onderzoekers…

Respect en integriteit definiëren onze basishouding, duurzaamheid en diversiteit zien we als een troef, kwaliteit is onze drijfveer. De komende jaren willen we LUCA een identiteit geven als actor in de maatschappij, ons opleidingsinstituut onderdeel laten worden van een laboratorium, ons aanbod aanvullen met vraaggestuurde initiatieven, en onze multicampusrealiteit ontsluiten tot een netwerk.

LUCA wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit of functiebeperking. Daarom verwelkomen we alle talentvolle mensen die de meerwaarde van diversiteit erkennen en mee vorm willen geven aan een inclusieve organisatie.

#weArt

Functiecontext

Je werkt binnen de dienst studentenvoorzieningen (Stuvo). Als medewerker van de dienst sta je in voor een kwalitatieve administratieve ondersteuning van de volgende domeinen: studentenwerking, studentenhuisvesting, sociale dienst, vervoer, zorgcoaching. Je werkt samen met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor deze domeinen. Daarnaast wordt je ook betrokken bij de organisatie van activiteiten voor en met studenten in het kader van de studentenwerking, in Gent maar af en toe ook in Brussel.

Functie en verantwoordelijkheden

Als administratief medewerker van de dienst studentenvoorzieningen op campus Gent

 • verzamel en verwerk je gegevens op een correcte manier in de administratieve databases van LUCA en de dienst studentenvoorzieningen;
 • sta je in voor een correcte informatieverstrekking tijdens de permanentie in het Stuvohuis of via digitale communicatietools (e-mail en social media);
 • ben je bereid om indien nodig en in onderling overleg back-up te zijn voor collega’s binnen de dienst;
 • verzamel je de administratieve documenten van individuele studentendossiers in het kader van zorgcoaching of de sociale dienst;
 • zorg je voor de administratieve opvolging van studentenhuisvesting, in het bijzonder voor internationale studenten;
 • zorg je mee voor de praktisch-organisatorische ondersteuning van activiteiten in het kader van de studentenwerking (sport en cultuur), miv inschrijvingen en communicatie; je wordt hiervoor af en toe ook ingezet op onze campus in Brussel
 • werk je mee aan de communicatie van de dienst studentenvoorzieningen naar studenten en personeel op de campus.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma professionele bachelor 
 • Je bent vertrouwd met de courante informaticatoepassingen en het werken met nieuwe applicaties/schrikt schrikt je niet af
 • Je bent vertrouwd met social media
 • Je handelt studentgericht en diplomatisch
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Engels
 • Je  werkt graag samen in team en hebt een open houding in overleg, maar kan ook zelfstandig werken
 • Je werkt proactief en nauwkeurig, met zorg voor een kwaliteitsvol eindresultaat
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen en bent vlot in het leggen van sociale contacten.
 • Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig met een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen, je anticipeert op situaties
 • Je bent breed inzetbaar binnen de administratieve ondersteuning die de dienst studentenvoorzieningen nodig heeft
 • Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise
 • Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het beleidsplan van de Hogeschool

Aanbod en voorwaarden

Je komt in een mooie, inspirerende omgeving terecht met een warme, collegiale sfeer.

LUCA biedt een statutaire tewerkstelling (80% VTE) van bepaalde duur in het ambt van ATP (B1-barema), ingangsdatum 12 augustus 2024. Einde contract 31/03/25, eventueel verlengbaar.

Daarnaast biedt LUCA bepaalde voordelen zoals een voordelige hospitalisatieverzekering, kortingen via Samenaankoop met KU Leuven, 35 verlofdagen bij voltijdse tewerkstelling en gratis pendelen met het openbaar vervoer.

 

Meer informatie over de salarisschalen is te vinden op de website van de Vlaamse overheid (www.ond.vlaanderen.be)

 

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij Erik Uytterhoeven, diensthoofd studentenvoorzieningen: [email protected] 

Met vragen over de procedure kan je terecht bij [email protected]

Solliciteren kan tot en met zondag 19 mei 2024 ten aanzien van LUCA School of Arts, dienst HR via CV Warehouse.

De kandidaatstelling bevat een dossier bestaande uit:

 1. een motivatiebrief 
 2. een curriculum vitae waaruit ook duidelijke de computerkennis blijkt
 3. een attest van diploma (desgevallend een gelijkwaardigheidsverklaring)

Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op campus Sint-Lukas Brussel, Paleizenstraat 70, 1030 brussel, op donderdag 13 juni 2024.

 

Aanstelling via beslissing van het Directiecomité rekening houdend met het advies van de selectiecommissie.

 

Door: LUCA School of Arts -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 19/05/2024