begeleider (context, leefgroep, jongere) in de jeugdhulp

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen hun moeilijke situatie mee uitklaren en een aanbeveling formuleren voor hun verdere traject samen. We begeleiden in Vilvoorde jongeren tussen 3 en 18 jaar, zowel ambulant als residentieel. De jongeren die residentieel ondersteund worden, verblijven tussen twee weken en vier maanden in de leefgroep. ’t Pasrel werkt vanuit een systemische en holistische visie op jongeren en hun gezinnen. OOOC ’t Pasrel focust op een aangenaam verblijf en zorg op maat. We willen dat kinderen/jongeren zich erkend voelen als individu. Met een jong en dynamisch team trachten we gedurende de korte tijd dat ze in de organisatie verblijven een thuisgevoel te creëren, een plek waar ze tot rust kunnen komen. Samen staan we garant voor een tijdelijke kwaliteitsvolle opvang van jongeren die zich in een moeilijke thuissituatie bevinden. Heb je goesting om mee verantwoordelijkheid te nemen in de opvang en begeleiding van deze jongeren?

Wij zoeken een begeleider (context, leefgroep, jongere) voor onze werking in Vilvoorde. Voltijds (38u) voor onbepaalde duur.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.

Functieomschrijving

De job van begeleider in ’t Pasrel is vanuit onze systeemvisie ingevuld: je combineert begeleidingswerk (met de gezinnen en de jongere) met leefgroepwerk. Het is daardoor een uitdagende en stimulerende job waarin je op veel domeinen kan groeien.

Begeleidingswerk

Je verzorgt de begeleiding van een kind en zijn context

Je voert individuele en gezinsgesprekken

 • Je legt contact met de ruimere context van het systeem: school, grootouders, andere hulpverleners, ronde tafel gesprekken,...

 • Je gaat op huisbezoek om de context van het kind te leren kennen

 • Je schrijft in samenspraak met de supervisor een verslag van de begeleiding

 • Je formuleert samen met het multidisciplinaire team een advies tot verdere

  hulpverlening

Leefgroepwerk

Je draait mee in het permanentierooster. Je staat ongeveer drie keer per week in de leefgroep. Afwisselend in de dag, avond en nacht.

 • Je neemt één maal per week mee aan het teamoverleg.

 • Je staat samen met een team van 8 begeleiders in voor de praktische organisatie van

  de dagelijkse zorg voor de kinderen

 • Je hanteert de groepsregels, je kan omgaan met conflicten, je kan grenzen stellen en

  je eigen grenzen bewaken

 • Je observeert het functioneren van de jongeren: omgang met leeftijdsgenoten,

  omgaan met grenzen, invloed groepsdynamiek op het individuele gedrag,...

 • Je wordt ingeschakeld in het permanentiesysteem (gemiddeld twee permanenties

  per week, waarvan gemiddeld één nachtpermanentie per week en 2 permanenties tijdens het weekend per maand)

Profiel

Je hebt ervaring in het begeleiden van jongeren en kinderen in een moeilijke leefsituatie

Je hebt een basiskennis van het systeemdenken

Je communiceert open en vindt teamwerk belangrijk

Je hebt inzicht in de leefwereld van jongeren en gezinnen met een

migratieachtergrond

 • Je kan in het Nederlands communiceren met ouders en jongeren en in het

  Nederlands verslagen schrijven

 • Je kan in het Frans gesprekken voeren met ouders

 • Je bent flexibel en kan goed jouw agenda beheren

Je beschikt over een rijbewijs B om jongeren te vervoeren. Een eigen wagen is niet nodig

Aanbod

Een afwisselende job waarin je extra ervaring opdoet met een variatie aan problematieken. Je maakt ook kennis met verschillende methodieken en theoretische kaders.

Uitgebreide vorming en bijscholing

 • Een jong team dat collegialiteit en wederzijdse ondersteuning heel belangrijk vindt.

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u per week.

 • Dit is geen 9 to 5-job. Dat vraagt flexibiliteit, maar geeft je ook veel ruimte om jouw

  agenda zelf te bepalen.

 • Telewerk: voor sommige taken kan je van thuis uit werken.

 • Een contract van onbepaalde duur, met onmiddellijke ingang

 • Loon volgens barema B1c van het Paritair Comité 319.01

 • Premies voor nacht- en weekendwerk

 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

Sollicitatieprocedure

 • Laat ons weten of u in de job geïnteresseerd bent via een e-mail naar [email protected]. We doen een permanente evaluatie van de binnenkomende kandidaten dus solliciteer zeker eerder dan de deadline!

 • Na eerste selectie volgt een schriftelijke proef, die van thuis uit beantwoord wordt en een live gesprek.

  Bijkomende informatie

 • Kijk gerust op onze website www.tpasrel.be. Meer informatie over de opdracht en de werking van ’t Pasrel is te vinden in het pedagogisch concept van de organisatie.

 • Inlichtingen te verkrijgen via het telefoonnummer 02 757 26 46 (Katrien Van Heetvelde, coördinator)

Plaats tewerkstelling 't Pasrel Vilvoorde

Wilgenstraat 20 1800 Vilvoorde

Bijlage Grootte
Begeleider Vilvoorde .pdf 141.94 KB
Door: Elke -
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 31/10/2023