Beleidsexpert circulaire economie

Beleidsexpert circulaire economie

voltijds contract onbepaalde duur 

 

Mail je kandidatuur ten laatste op 14 juni 2023

naar [email protected] 

Bond Beter Leefmilieu verenigt en vertegenwoordigt natuur-, milieu- en ruimteorganisaties. Samen met hen, met bredere sociale organisaties, met bedrijven en met onze overheden werken we aan haalbare en innovatieve oplossingen waarmee we onze gedurfde ambitie kunnen waarmaken. We willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed en gezond leeft, zonder te wegen op de natuur, het milieu en het klimaat.  

Wil jij meebouwen aan een economie waar we materialen langer gebruiken, hergebruiken en volledig anders ontwerpen? Ben je geïnteresseerd in circulair gebruik van grondstoffen, waardeketendenken en afvalbeleid? Solliciteer dan nu voor de functie Beleidsexpert circulaire economie.

Wat ga je bij ons doen?

Je inspireert beleidsmakers om te werken aan een Vlaams circulair beleid dat onze materialenvoetafdruk verkleint; afval omvormt tot bouwsteen van de circulaire economie en producten van start tot einde anders ontwerpt. Recycleren is voor jou al lang slechts één van de vele opties. Je gaat bij ons aan de slag rond volgende thema’s:

Industrie

 • Vlaanderen heeft de doelstelling om de materialenvoetafdruk met 30% te verminderen tegen 2030. Je zoekt mee naar oplossingen en manieren om dit te realiseren.
 • Je zoekt naar strategieën om de vraag naar basismaterialen te verkleinen, en de energie- en grondstofefficiëntie in industriële processen te vergroten. Dit doe je onder meer binnen Vlaanderen Circulair en fora rond circulaire economie.
 • Je maakt het concept van waardeketendenken concreet. Specifiek zoek je oplossingen voor staal, schroot en plastics. Daarvoor ga je in dialoog met oa schroothandelaars, producenten en verwerkers.
 • Je zoekt naar opportuniteiten om circulaire projecten op te zetten met partners. 
 • Er is nog een groot potentieel voor publieke aanbestedingen van groene en circulaire materialen. Je inspireert de verschillende overheden om hier mee aan de slag te gaan.
 • Je volgt het beleid rond mijnbouw en materialen voor klimaattransitie op in samenwerking met andere milieuorganisaties, in binnen- en buitenland.

 

Afval

 • Je volgt de uitvoering van het Lokaal Materialenplan 2023-2030 op, je bent actief in werkgroepen met OVAM over het uitvoeringsplan kunststoffen, HAGBA en eindverwerking. 
 • Preventie en hergebruik zijn je stokpaardjes. Je zet dit hoog op de agenda als het op materialenbeleid aankomt. Je focust op de inzameling van afvalstoffen, in het bijzonder kunststoffen. Je volgt het statiegelddossier op in nauwe samenwerking met Recycling Netwerk. 
 • Ook op Europees niveau kondigen zich enkele belangrijke dossiers aan die je opvolgt.
 • Binnen de afvalketen is eindverwerking een belangrijk thema voor jou. Welke verbrandingsovens hebben we nog nodig en hoe bepalen we dit? Je jaagt het beleid aan om de afvalverbrandingscapaciteit in lijn te brengen met de Vlaamse doelstellingen voor de reductie van huishoudelijk afval.

Hoe ziet jouw week er bijvoorbeeld uit? 

 • Je start je week met een teamoverleg. Samen met je beleidscollega’s bespreek je de belangrijkste uitdagingen van de week en wisselt tips uit.
 • Je formuleert adviezen en beleidsvoorstellen, zowel op Vlaams, federaal als Europees beleidsniveau. 
 • Je neemt voor jouw thema’s deel aan de Vlaamse Minaraad en de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Je zit mee aan tafel in verschillende werkgroepen van de OVAM.
 • Je vertolkt de stem van Bond Beter Leefmilieu in het maatschappelijk debat, geeft presentaties, treedt in gesprek met andere actoren en staat de media te woord. 
 • Je stemt af met je netwerk van middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid, zodat jullie met gebundelde krachten kunnen bouwen aan een duurzaam industrieel beleid en afvalbeleid.
 • Je treedt in dialoog met de Europese actoren en zoekt naar de goede voorbeelden om op Vlaams niveau toe te passen. 

Met wie zal je samenwerken?

Als Beleidsexpert circulaire economie maak je deel uit van een enthousiast team van beleids- en projectmedewerkers, aangestuurd door de coördinator beleid en projectwerking. De collega’s waar je het vaakst mee afstemt zijn je vier collega’s uit het industrieteam. Circulaire economie overkoepelt alle thema’s. Daarom houd je een vinger aan de pols over hot topics bij de andere collega’s (gebouwen, transport, energie, landbouw) en help je hen met de juiste insteek wanneer nodig.

Je krijgt daarnaast professionele coaching van het communicatieteam. Dankzij het netwerkteam houd je contact met onze leden.

Herken jij je in dit profiel?

 • We zoeken een sociale, ondernemende collega die sterk is in strategisch denken en visievorming. Je kan deze visie ook constructief verdedigen tijdens onderhandelingen en debatten. 
 • Je hebt inhoudelijke kennis over het thema circulaire economie en leert graag bij
 • Je kan snel de essentie halen uit (soms wel lijvige) beleidsdossiers of studies. 
 • Je hebt een brede interesse in maatschappelijke, politieke en socio-economische discussies en bent in staat links te leggen met je eigen werk.
 • Je werkt graag samen met diverse actoren zoals bijv. milieuverenigingen, burgercoöperaties, gezondheidsorganisaties.
 • Je beschikt over een vlotte pen waarmee je opiniestukken op papier zet. Je bent bereid om, met coaching te spreken voor groepen of de media  .
 • Je weet je weg te vinden in een team en kan meerwaarde halen uit samenwerking. Je ondersteunt en helpt elkaar wanneer nodig. Je bent iemand die initiatief neemt.
 • Je weet je staande te houden op stressvolle momenten en kan de prioriteit van de bijzaak scheiden. Je kan zelfstandig werken en aarzelt niet om raad of hulp in te roepen indien nodig.

Extra pluspunten

De volgende competenties zijn een plus. Maar geen nood als je hier wat hulp bij nodig hebt: we leiden je op on the job en je krijgt ook de kans om extern opleidingen te volgen. 

 • Je bent vertrouwd met het politieke besluitvormingsproces op Vlaams, federaal of Europees niveau. 

 

Ons aanbod

 • We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met onmiddellijke indiensttreding.
 • In een voltijds uurrooster werk je 35 uur per week i.p.v. de traditionele 38 uur, dus 7 uur/dag. (Vanaf 50 jaar: 34 uur - vanaf 55 jaar: 33 uur.)
 • Je uurrooster is glijdend: je start tussen 8u en 10u en eindigt tussen 16u en 19u.
 • Structureel telewerken is mogelijk. 
 • Het voltijdse brutoloon is afhankelijk van relevante ervaring: zonder anciënniteit verdien je € 3.088 bruto, met bijvoorbeeld 10 jaar anciënniteit € 3.825 bruto.
 • Je ontvangt een volledige 13e maand (eindejaarspremie) en vakantiegeld in juni.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van € 6 per gewerkte dag.
 • Je krijgt een gsm-abonnement voor telefonie en dataverkeer.
 • Je werkt in het centrum van Brussel, in de Europese wijk, die makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt 100% terugbetaald. Fietsers kunnen rekenen op een fietsvergoeding van € 0,25/km.
 • Je krijgt 20 dagen wettelijke vakantie + 10 wettelijke feestdagen.
 • Bijkomend betaald verlof: extra feestdag op 11 juli; extralegale vakantiedagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar (collectieve sluiting); bijkomende brugdagen bij feestdagen op dinsdagen of donderdagen.
 • We zijn flexibel in de toekenning van tijdskredieten en ouderschapsverlof.
 • Je hebt recht op betaald sociaal verlof bij ziekte van je kinderen of partner en bij medische onderzoeken overdag (5 dagen/voltijdse regime).
 • Je krijgt ruimte om je capaciteiten verder te ontplooien via vorming.
 • Je maakt deel uit van een enthousiast, gedreven en kwalitatief hoogstaand team.
 • Je krijgt de kans je te bekwamen binnen een sector in volle ontwikkeling, met grote maatschappelijke relevantie. 

Praktisch

Geïnteresseerd? Vertel ons dan waarom jij de geknipte kandidaat bent voor deze functie. Stuur je motivatiebrief en cv als bijlage ten laatste op woensdag 14 juni 2023 naar [email protected], ter attentie van Miranda Vankerk, Zakelijk directeur. Zet je naam in de titel van de documenten en geef in het onderwerp van je mail ook duidelijk aan dat je solliciteert voor de functie van Beleidsexpert afval en circulariteit.

Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die vanop afstand kan worden afgelegd tussen 17 en 20 juni. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op het kantoor van BBL op woensdag 28 juni.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Benjamin Clarysse, Coördinator beleid en projectwerking, via [email protected] of 02 282 17 44.

Bond Beter Leefmilieu wil een werkomgeving creëren waarin mensen met verschillende perspectieven en achtergronden zich thuis voelen. We moedigen dan ook iedereen aan om te solliciteren. We zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten, ongeacht je genderidentiteit, seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond, nationaliteit, geloof, functiebeperking,... Heb je een vraag over toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden? Contacteer ons: mail naar [email protected] of bel naar 02 282 17 20.

 

Door: BOND BETER LEEFMILIEU VLAANDEREN VZW - wo, 24/05/2023 - 15:12
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 14/06/2023