Beleidsmedewerker Jeugd

16/03/2023 - 15:53
Bedrijf
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Gemeente
Brussel
Type
Voltijds
Sector
Overheid

Als beleidsmedewerker Jeugd ben je verantwoordelijk voor de gehele beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen het beleidsdomein Jeugd. Je stuurt een team van een tiental medewerkers aan. Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de operationele doelstellingen in het kader van het jeugdbeleid bereikt worden. Je verzekert het optimale verloop van de werking en/of ondersteunende werkprocessen via permanente monitoring, evaluatie en bijsturing waar nodig.
− Je maakt concrete doelstellingen op voor het team.
− Je coördineert werkzaamheden en processen binnen je team.
− Je beheert het budget.
− Je werkt mee het strategisch beleid uit van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport samen met de algemeen directeur en de coördinatoren.
− Je staat in voor de conceptuele ontwikkeling van beleidsthema’s, bijvoorbeeld rond kind- en jeugdvriendelijkheid.
− Je coördineert, realiseert en ondersteunt acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken en werkt hiervoor samen met partners.
− Je monitort de beleidsuitvoering en geeft hierover feedback aan het beleid.
− Je volgt (recente) ontwikkelingen op binnen het beleidsdomein (o.a. wetgeving en maatschappelijke trends).
− Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe klanten. Je bouwt een band uit met relevante partners voor het jeugdbeleid.

 

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/15198-66 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 16 april 2023.
Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.
De online registratie geldt als indieningsdatum.

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 17/04/2023