CAW Brussel zoekt Preventieve woonbegeleider (M/V/X) Cluster wonen en thuisloosheid 0,8 VTE onbepaalde duur contract

Wie zijn we ?

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

Met ons aanbod Preventieve Woonbegeleiding ondersteunen wij mensen die kampen met problemen op verschillende levensdomeinen, in het bijzonder op het vlak van wonen, en die een dreigende uithuiszetting riskeren. Wij helpen bij het aanpakken van problemen zodat dakloosheid en uithuiszetting kunnen voorkomen worden.

Wat verwachten we?

 Je bent verantwoordelijk voor de preventieve woonbegeleiding van huurders/eigenaars aangemeld door verschillende woonactoren en/of welzijnspartners
 Je zoekt met deze cliënten, vaak “zorgvermijders” genoemd, naar hun motivatie en hun sterktes om de gesignaleerde problemen aan te pakken, je sluit aan bij hoe zij hun leefsituatie willen verbeteren.
 De begeleiding focust op het voorkomen van uithuiszetting, het inperken van hygïeneproblemen en verzamelwoede en het aanpakken van onveilige/overlast situaties
 Je werkt pro actief naar cliënten en doet huisbezoeken
 Je ondersteunt en traint de cliënten in hun woonvaardigheden
 Je behartigt de belangen van cliënten t.a.v. andere diensten en sensibiliseert andere diensten 
 Je verwijst door of werkt samen met andere diensten indien nodig voor de verdere hulpverlening die niet met wonen te maken heeft
 Administratie en cliëntregistratie zijn een vast onderdeel van de job.

Wie zoeken we?

 Je bent integer, geëngageerd en gaat respectvol met mensen om
 Je kan actief communiceren
 Je kan diplomatisch en inspirerend werken o.a. met externe diensten
 Je kan zelfstandig , planmatig en resultaatgericht werken
 Je bent flexibel en bereid tot avondwerk
 Bij voorkeur met een bachelordiploma humane wetenschappen , maar relevante ervaring (ook in andere sectoren), motivatie en juiste attidues zijn doorslaggevend
 Heb je kennis van de sociale kaart van Brussel? Dat is een pluspunt. Anders zullen we ervoor zorgen dat jij deze onder de knie krijgt
 Talenkennis:
o Grondige kennis van het Nederlands (spreken, begrijpen, lezen en schrijven)
o Goede kennis van het Frans (spreken en begrijpen). Heb je alleen en basiskennis van het Frans? Geen probleem, we zullen je verder opleiden
o Andere talen zijn zeker een pluspunt

Wat bieden we?

 Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken
 Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen
 Verloning volgens barema B1C van PC 319.01
 We houden zeker rekening met relevante ervaring, ook uit andere sectoren betreffende de anciënniteit
 Een 0,8 VTE contract onbepaalde duur
 Maaltijdcheques en extra verlofdagen
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer
 Werkingsgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Onmiddellijke indiensttreding

Hoe solliciteren ?

Stuur t/m 30/9/2023 per mail je motivatiebrief en cv naar [email protected] en [email protected] met vermelding “Preventieve woonbegeleider” in het onderwerp van je mail.

Voor meer informatie kan je terecht bij Joris Claes: [email protected] - 02 486 45 81

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij.
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine, seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand.

Door: CAW Brussel vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot za 30/09/2023