CAW Brussel zoekt Team Onthaal – outreach opdracht 2 psychosociaal hupverleners (M/V/X) 0,8 of 1 VTE contract t/m 31/12/2024

Wie zijn we ?

 

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

 

Het team onthaal organiseert een laagdrempelig en kwaliteitsvol onthaalaanbod waar iedere Brusselaar met om het even welke vraag, en in het bijzonder de meest kwetsbare groepen, gebruik van kan maken.

We zoeken versterking voor een outreachend project naar gezinnen met kinderen in het Nederlandstalige basisonderwijs.

 

Wat verwachten we?

 

 • Je werkt outreachend naar (potentiële) cliënten toe en geeft daarmee informatie en adviesverstrekking
 • Je werkt proactief
 • Je zorgt voor vraagverheldering en de eerste uitklaring van de hulpvragen
 • Je biedt consult
 • Je werkt nauw samen met je collega’s van het CAW, het CLB, de zorgcoördinator van de school,…
 • Je werkt volgens de deontologische regels en basishouding
 • Je stelt hulverleningsvoorstellen op en zorgt voor een warme doorverwijzing
 • Je zorgt indien nodig voor directe  psychosociale hulpverlening
 • Je neemt deel aan en onderhoudt bestaande en nieuwe netwerken

 

Wie zoeken we?

 

 • Je bent integer, geëngageerd en gaat respectvol met mensen om
 • Je kan actief communiceren en hebt een open en waarderende houding naar cliënten en collega’s toe
 • Je kan diplomatisch en inspirerend werken o.a. met externe diensten
 • Je kan zelfstandig , planmatig en resultaatgericht werken
 • Je hebt voldoende ervaring en voeling met individueel - en gezinsbegeleidingswerk
 • Jij kunt omgaan met diverse persoonlijkheidsproblematieken en staat open voor diversiteit
 • Bij voorkeur met een bachelordiploma, maar relevante ervaring (ook in andere sectoren), motivatie en juiste attidues zijn doorslaggevend
 • Heb je kennis van de sociale  kaart van Brussel? Dat is een pluspunt. Anders zullen we ervoor zorgen dat jij deze onder de knie krijgt
 • Talenkennis:
  • Grondige kennis van het Nederlands (spreken, begrijpen, lezen en schrijven)
  • Goede kennis van het Frans en een basiskennis van het Engels (spreken en begrijpen).
   • Heb je alleen een basiskennis van het Frans? Geen probleem, we zullen je verder opleiden
  • Andere talen zijn zeker een pluspunt

 

Wat bieden we?

 

 • Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken
 • Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen
 • Verloning volgens barema B1C van PC 319.01
 • We houden zeker rekening met relevante ervaring, ook in andere sectoren
 • Twee bepaalde duur contracten voor  0,8 VTE of 1 VTE  tem 31/12/2024
 • Maaltijdcheques en extra verlofdagen
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer
 • Werkingsgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Onmiddellijke indiensttreding

 

Hoe solliciteren ?

 

Stuur t/m  10/12/2023  per mail je motivatiebrief en cv naar [email protected] met vermelding “vacature psychosociaal hulpverlener onthaal - outreach”  in het onderwerp van je mail.

 

Meer informatie kan je verkrijgen bij Katrien Van Rossem: [email protected] 

 

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij.

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht  leeftijd,   genderidentiteit,  origine, seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand.

Bijlage Grootte
20231113 vacature outreach.pdf 622.15 KB
Door: CAW Brussel vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 10/12/2023