Coach mobiele jeugdwerking / projectondersteuner – vzw JONG Centraal

  • Je bent jonger dan 26 jaar of je bent ouder dan 55 jaar. (Dit zijn de voorwaarden van de subsidient (sfscw) binnen het project “jobcreatie” waarbinnen we deze FTE kunnen organiseren.)

Wat doe je precies?

 

De kerntaak van de coach mobiel jeugdwerk bestaat uit vier blokken:

  • Individuele coaching van de betrokken mobiele jeugdwelzijnswerkers
  • Het voorzien van intervisie voor de betrokken mobiele jeugdwelzijnswerkers
  • Opvolging en monitoring van het takenpakket van de betrokken mobiele jeugdwelzijnswerkers a.d.h.v. aansluiten op verschillende team overleggen
  • Organiseren en trekken van de expertise groep mobiel jeugdwerk
  • Administratieve opvolging in het kader van de te behalen indicatoren binnen de opdracht mobiel jeugdwerk

 

De kerntaak van de project ondersteuner bestaat uit vier blokken:

  • Oplijsten en ondersteunen van de bestaande subsidiabele projecten binnen de wijkwerkingen van onze organisatie.
  • Inventariseren van de bestaande projecten die buiten onze hoofdopdracht vallen en de mogelijke kanalen per wijk.
  • Zoeken naar mogelijkheden en projecten om de werking te versterken
  • Zoeken naar mogelijkheden om specifieke organisationele opdrachten te versterken met middelen  o.m. Trajectbegeleiding / mobieljeugdwerk / huistaakbegeleiding etc.
Bijlage Grootte
20220705_VAC_CMPO - 100% - onbep duur.pdf 200.82 KB
Door: Vzw Jong - ma, 11/07/2022 - 13:40
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 26/08/2022