Coach voor trajectbegeleiding & vorming in asielcentra - 40% (of 50%)

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.
Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze werkvelden bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij. Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Op de Campus Schaarbeek wordt de opleiding Bachelor in de Gezinswetenschappen georganiseerd, alsook de activiteiten van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen. Het kenniscentrum voert wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek naar gezinsgerelateerde onderwerpen, in het bijzonder ook de leefsituatie van kwetsbare gezinnen in een bredere maatschappelijke context. Het kenniscentrum stelt de manier waarop de leefsituatie verbeterd kan worden centraal in haar projecten. We volgen het gezinsbeleid op de voet en we stimuleren het debat over onze onderzoeksthema’s via publicaties, evenementen en bijscholingen.

 

Jouw taakinhoud
Gezinnen met kinderen vormen een bijzondere groep in de asielopvang. Hoe kan je de kansen van kinderen en gezinnen in de opvang
versterken?
Met die vraag ging het Kenniscentrum Gezinswetenschappen aan de slag, op vraag van Fedasil, in nauwe samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat, en met de steun het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF). https://www.odisee.be/kind-zijn-in-een-asielcentrum

Gedurende twee jaar interviewden de onderzoekers bijna 150 kinderen, jongeren, gezinnen, en hulpverleners in verschillende opvangcentra en daarnaast ook beleidsmedewerkers actief op verschillende niveaus. Op basis van deze interviews ontwikkelden we met Fedasil en de opvangpartners een gedeelde visie op kind- en gezinsvriendelijkheid van collectieve opvangcentra.

In de periode 2023-2025 werken we verder met AMIF-middelen aan de operationalisering van deze visie in het opvangnetwerk van Fedasil, Rode Kruis, Caritas en Croix Rouge. Het vervolgproject bestaat uit een combinatie van:

 • onderzoek
 • vormingen
 • ontwikkeling van analyse-instrumenten
 • begeleiding van opvangcentra op het terrein

Jij zal ingeschakeld worden bij de vormingen en de trajectbegeleiding:

 • Als trajectbegeleider ben je mee-verantwoordelijk voor het opzetten van interne veranderingstrajecten om opvangcentra kind- en gezinsvriendelijker te maken, in nauw overleg met het team van de opvangcentra.
 • Als vormingsmedewerker geef je enthousiast vorming over basisattitudes, vaardigheden en tools voor opvangmedewerkers over thema’s zoals veiligheid, gezinsdynamieken en/of seksueel geweld.
 • Als projectmedewerker zorg je samen met je collega’s voor een vlotte communicatie tussen partners en volg je de administratieve- en coördinatienoden mee op.
 • Als collega werk je mee aan een positieve en constructieve vertrouwensrelatie met de opvangcentra en opvangmedewerkers.
 • Je bent een gedreven ambassadeur voor de noden en rechten van kinderen.

 

Gewenst profiel

 • Je beschikt over een diploma van het hoger onderwijs.
 • Je hebt ervaring met coaching, trajectbegeleiding en/of interne veranderingsprocessen.
 • Je beschikt over ervaring in het ontwikkelen en geven van praktijkgerichte vormingen.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep, ervaring in de sector van begeleiding van vluchtelingengezinnen is een pluspunt.
 • Je hebt voeling met thema’s zoals seksueel geweld, familiaal geweld, trauma en duidelijke ervaring in vorming geven rond deze thema’s is een sterk pluspunt.
 • Je hebt aandacht voor interactieve vormen van leren.
 • Je kan vlot een netwerk uitbouwen, zowel met de wetenschappelijke wereld als het betrokken werkveld.
 • Je bent bij voorkeur tweetalig Nederlands-Frans (of beheerst Frans op een zeer goed niveau) en je spreekt Engels op een zeer goed niveau.
 • Je beschikt over een goede werkorganisatie, kan plannen en organiseren, en de inbreng van verschillende partners in het onderzoek coördineren.
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je werkt resultaatsgericht.
 • Je bent bereid om sporadisch op zaterdag te werken in een beurtensysteem.
 • Je bent bereid om regelmatig je te verplaatsen in België om de vormingen/coaching te gaan geven.
 • Rijbewijs is een pluspunt.
 • Je werkt mee aan een actief pluralistische onderwijsomgeving waarin diversiteit als rijkdom gezien wordt.

 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een contractuele aanstelling als bediende ten belope van 40% (mogelijkheid om uit te breiden tot 50%) tot en met november 2024.
 • Inschaling in weddeschaal 316 (bachelor) of weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woonwerkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling,....

 

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je via email verkrijgen bij Dirk Geldof, via email [email protected], via telefoon 0475/48 40 15.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, via email [email protected].


Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en/of een competentiegericht interview op maandag 9 oktober 2023.

Solliciteren kan uiterlijk tot 3/10/2023.

Door: Odisee -
Deze vacature blijft zichtbaar tot di 03/10/2023