Contextbegeleid(st)er klasse 1 (38u) voor 1 jaar (mogelijks verlengbaar)

Kruislink is actief in de Bijzondere Jeugdzorg in het arrondissement Turnhout en Mechelen. Er zijn drie deelwerkingen: enerzijds een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum  (’t Kruispunt) te Beerse, een begeleidingstehuis (De Link) te Hulshout en een dienst voor intensieve contextbegeleiding (‘t Keerpunt) in Turnhout.

Het Keerpunt biedt kortdurende en intensieve contextbegeleiding in complexe gezinssituaties waar sprake is van ernstige en multipele moeilijkheden. In een intensief traject werken we er samen met de ouders aan om de veiligheid voor de jonge kinderen te vergroten en hun verblijf thuis op langere termijn kansen te geven en te ondersteunen.

Als contextbegeleid(st)er ben je in ons multidisciplinair team sleutelfiguur voor de kinderen en hun gezin.  Je gaat op zoek naar dynamieken en krachten en werkt oplossings- en veranderingsgericht. Je bouwt een zo accuraat mogelijk beeld op van de situatie en moeilijkheden en weet ouders aan te spreken om zich te engageren in de zorg en hun verantwoordelijkheid. Verder zet je in op netwerkvorming en weet je (niet)professionele steunfiguren te mobiliseren. De klemtoon in deze begeleidingen ligt eerder dan op praten, op doen en concrete situaties aanpakken.

Zin voor abstractie, goede communicatieve en relationele vaardigheden zijn essentieel. Daarnaast vormen het formuleren van hypotheses, het ordenen van informatie en het vertalen van observatiegegevens in doelgericht begeleidend handelen belangrijke vaardigheden in de uitvoering van deze functie.

De taakinhoud van de contextbegeleider betreft onder meer: gezinscontacten (inclusief acties en gesprekken), teamoverleg, verslaggeving, contacten met verwijzende instanties en andere hulpverleners,...

 

Wij verwachten minimaal:

Diploma richting menswetenschappen  

De vaardigheid om je handelen af te stemmen op de noden van gezinnen: zowel erkenning kunnen geven als confronterende gesprekken aangaan

Een goede zelfhantering en zelfreflectie

Degelijke communicatieve en schriftelijke rapportagevaardigheden

Voldoende maturiteit en teamspeler

Relevante praktijkervaring van minimum 3 jaar

Goede kennis van tekstverwerking en typvaardigheid

Talenkennis: Nederlands zeer goed, mondeling en schriftelijk

In bezit zijn van rijbewijs B en eigen wagen.

 

Aanbod:

Voltijds (38u) contract voor 1 jaar (mogelijks verlengbaar)

Vergoeding volgens barema B1c

Maaltijdscheques (na zes maanden in dienst)

Interne opleiding

 

Solliciteren:

Uw sollicitatie is welkom tot en met 31 juli 2023

Bij voorkeur via email: [email protected]

Met vermelding “Contextbegeleider Keerpunt”

O.O.O.C. ’t Kruispunt

t.a.v. Martine Snels

Bisschopslaan 82                   

2340 Beerse

 

Door: - do, 25/05/2023 - 13:24
Deze vacature blijft zichtbaar tot ma 31/07/2023