Deskundige kinderopvang in kinderdagverblijf KaDeeke (met aanleg van wervingsreserve)

Bij Zorg Vilvoorde is iedereen welkom. We zetten ons elke dag in voor jong en oud, voor elkaar, voor de Vilvoordenaar. We werken lokaal, maar onze zorg staat open voor iedereen en gebeurt recht vanuit het hart. Zowel in ons woonzorgcentrum, thuiszorg als kinderopvang staan de deuren naar elkaar altijd open.

Kinderdagverblijf KaDeeke

KaDeeke verwelkomt dagelijks ruim 123 kindjes in een mooie en aangepaste infrastructuur. Het kinderdagverblijf is opgedeeld in 10 huisjes (max. 14 kinderen per huisje). Elk huisje heeft 2 vaste begeleiders, dus 7 kinderen per begeleider. In elk huisje streven we naar een gemengde leeftijdsgroep (baby’s, kruipers, peuters). In KaDeeke vinden we het welbevinden van ouder, kind en medewerkers belangrijk. Iedereen telt mee, ook jij!

Wat ga je doen?

In KaDeeke willen we een kwalitatieve zorgverlening realiseren. Om dit te bereiken werk je samen met een team van coördinatoren en kinderbegeleiders.

 • Je werkt binnen het kwaliteitsmanagementsysteem van Zorg Vilvoorde en de wet- en regelgeving van de kinderopvang: het kwaliteitsdecreet, het pedagogisch raamwerk en MemoQ, de pedagogische visie van KaDeeke.
 • Een kwaliteitsbeleid betekent verbeteren en dus veranderen. Je overtuigt collega’s om erin mee te stappen en zelf verbeteracties op te nemen. Je ondersteunt en coacht de teamcoördinatoren en begeleiders bij de implementatie ervan.
 • Je volgt samen met de teamcoördinatoren het welbevinden en de betrokkenheid van onze kinderen op.
 • Je organiseert tevredenheidsmetingen bij de ouders en het personeel, en leidt daar eveneens de nodige verbeteracties uit af.
 • Je draagt de visie van KaDeeke uit.
 • Je werkt samen met de collega’s van KaDeeke en bouwt een actieve samenwerking met het sociaal huis van de stad Vilvoorde uit.
 • Je ondersteunt de directeur in een aantal opdrachten en vervangt bij afwezigheid.
 • Je bent aanspreekpunt wat betreft de regelgeving inzake kinderopvang en volgt permanent de wijzigingen op. Je werkt in dit kader actief aan verbetervoorstellen. Je deelt deze kennis met het team.

Een kinderdagverblijf kan een heel belangrijke hefboom vormen voor kinderen van kwetsbare en kansarme gezinnen, niet enkel voor de kinderen maar ook voor de ouders. Met KaDeeke willen wij dat verschil maken.

 • Je werkt mee aan de toeleiding, de begeleiding en de ondersteuning van deze gezinnen en de kinderen. Je werkt hiervoor een aangepaste dienstverlening uit. Je ondersteunt daarbij de collega’s van het kinderdagverblijf.

Wie ben jij?

 • Je behaalde een bachelordiploma of een diploma hoger onderwijs van één cyclus  uit de studiegebieden Onderwijs, Sociaal Agogisch Werk en Gezondheidszorg of een diploma dat in aanmerking komt als kwalificatiebewijs voor verantwoordelijke kinderopvang voor Kind en Gezin.
 • Je hebt minstens 4 jaar ervaring op vlak van kwaliteitsmanagement, projectmatig werken, werken met kwetsbare gezinnen. Kennis van de regelgeving inzake kinderopvang is een pluspunt.
 • Jij bent iemand met een warme, zorgende persoonlijkheid, die positief ingesteld is en die samenhorigheid heel belangrijk vindt. Je wil je samen met het volledige team van KaDeeke inzetten om onze kinderen een veilige en kwalitatieve opvang te bieden.
 • Je beschikt over het nodige inlevingsvermogen en staat open voor de diversiteit van onze klanten en collega’s. Je kan hier op een respectvolle manier mee omgaan.
 • Je bent iemand die initiatief neemt en open staat voor verandering. Je zoekt actief naar  mogelijkheden tot verbetering.
 • Je kan collega’s overtuigen door jouw enthousiaste en positieve houding.  
 • Je bent sterk in plannen en organiseren van je werk en projecten. Je beschikt over een lange termijn visie en haalt vooropgestelde deadlines. Je communiceert vlot met alle doelgroepen en overtuigt door inhoud en stijl.
 • Je  denkt en werkt klantgericht.
 • Je gebruikt vlot de courante ICT – toepassingen (Word, Excel).
 • Je bent flexibel in denken en doen en past jouw werkrooster aan volgens de noden van de werking.

Onze troeven?

Bij Zorg Vilvoorde willen wij ook zorg dragen voor wie bij ons werkt. Je krijgt een boeiende job waarin je je hart en ziel kan leggen. En ook nog:

 • Contract: een contract van onbepaalde duur, werkbreuk 30,40u (bespreekbaar). Indiensttreding zo snel mogelijk.
 • Loon: Loon op basis van de salarisschaal B4-B5  (brutoloon tussen 2.659,87 en 4.333,12 euro)
  Werkervaring bij de overheid nemen we volledig over, uit de privésector de relevante professionele ervaring.
 • Sociale voordelen:
  • Maaltijdcheques van € 8 per cheque
  • Ecocheques en lokale handelaarsbonnen
  • Vakantiegeld en eindejaarspremie
  • Tweede pensioenpijler t.w.v. minstens 3% van je brutoloon
  • Hospitalisatieverzekering
  • Kortingen en premies via PlusPas enbij enkele stedelijke diensten (BIB, zwembad, cultuurcentrum,…)
  • Maximale fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk
  • Mogelijkheid tot kinderdagopvang aan inkomenstarief (0 – 3-jarigen).

Ons team vervoegen?

Voor bijkomende informatie over de jobinhoud, de functiebeschrijving of de selectieprocedure kan je contact opnemen met mevr. Christine Van Laethem (02 447 07 71).

Mail je sollicitatie met cv, motivatiebrief en bewijs van diploma naar [email protected] t.a.v. mevr. Christine Van Laethem. Zo verloopt de selectie:

Selectieproef:
De kandidaten die voldoen aan de diplomavereiste worden via mail uitgenodigd.

Indien er veel kandidaten zijn, kan een preselectie georganiseerd worden. Deze preselectie is eliminerend.

De eigenlijke selectie bestaat uit een competentieproef (60% van de punten) en een motivatiegesprek (40% van de punten) Voor beide proeven samen moet minstens 60% van de punten behaald worden om geslaagd te zijn.

De selectiedatum wordt in onderling overleg vastgelegd.

Om aangeworven te kunnen worden, moet je geslaagd zijn voor de selectieprocedure en een blanco uittreksel uit het strafregister (model 2) kunnen voorleggen. Vraag dit tijdig aan bij de dienst bevolking van je gemeente.

www.zorgvilvoorde.be

Door: Zorg Vilvoorde -
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 30/06/2023