deskundige klimaat en duurzaamheid B1-B2-B3

Wat de job inhoudt

In 2050 wil Sint-Niklaas klimaatneutraal zijn. Dit doen we door een ambitieus beleid neer te zetten. We werken dit uit onder het label Ok Toekomst, op maat van elke inwoner, ondernemer en bezoeker van onze stad. Sint-Niklaas wil een klimaatleefbare stad worden waar iedereen zich thuis voelt en toegang heeft tot een kwalitatieve groenblauwe omgeving. Heb je interesse in en een gezonde visie op klimaat- en duurzaamheid? Dan zijn we op zoek naar jou. Je krijgt de kans om te werken in een gedreven interdisciplinair team van experten. Maak jij mee de stad van morgen?

 

Wie we zoeken

Op woensdag 9 februari 2022 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur)
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • je slaagt voor de selectieproeven

 

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor  maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.586,74 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 3.004,06: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via [email protected]

Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Examenprogramma

 • Deel 1 bestaat uit een thuisopdracht die je zal ontvangen per mail op donderdag 17 februari 2022 en terug ingediend moet zijn op maandag 21 februari 2022 voor 09u00.
 • Deel 2 bestaat uit een persoonlijkheidsvragenlijsten die je via mail zal ontvangen.
 • Het laatste deel is een gestructureerd gedragsgericht interview. Hierbij wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. De exacte timing volgt later.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

 

Interesse?

Schrijf je in tot en met woensdag 9 februari 2022 op www.sint-niklaas.be of mail naar [email protected] of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E  [email protected] of T  03 778 31 25. 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op
www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Bijlage Grootte
infobundel_des_plo.pdf 218.96 KB
Door: - di, 25/01/2022 - 14:44
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 09/02/2022