Deskundige opbouwwerk sociaal atelier Antenne (permanente oproep)

Stad Oostende organiseert een permanente oproep voor een onmiddellijke indiensttreding voor de functie van Deskundige opbouwwerk - Sociaal Kruidenier Antenne

Stad Oostende zoekt collega’s met een hart voor Oostende en voor welzijn

Een stabiele tewerkstelling, een menswaardig inkomen, een kwaliteitsvolle en betaalbare woonst, een toegankelijke gezondheidzorg en een diploma voor schoolverlaters. Dit is wat Oostendenaars willen om de armoede aan te pakken. De Stad Oostende werft extra opbouwwerkers aan om dit te helpen waar maken!

Vandaag zoeken we versterking voor een snelle indiensttreding bij onze sociale kruidenier Antenne.

Oostendenaars met een laag inkomen kunnen na doorverwijzing bij ons terecht voor een betaalbaar basisaanbod aan voedsel en verzorgingsproducten, in combinatie met circulaire voedseloverschotten. Zolang voedselhulp een noodzakelijk kwaad is, wil Antenne hierin een menswaardig en kwaliteitsvol alternatief bieden.  

‘Antenne veel meer dan een winkel’:

Antenne is een ontmoetingsplaats voor klanten, vrijwilligers en sociale partners. 

De ontmoetingsruimte heeft een dubbele functie: enerzijds willen we de mogelijkheid tot sociaal contact creëren door het aanbieden van een tasje koffie of soep een aangename ruimte ter beschikking te stellen om een informeel babbeltje te slaan. Anderzijds willen we, voor en nadat klanten hun boodschappen doen in onze winkel, de mogelijkheid creëren op het structureel verbeteren van de levensomstandigheden van onze cliënten.

Naast de ontmoetingsruimte beschikt Antenne over een goed uitgeruste les/productiekeuken en twee grote polyvalente ruimtes.

Deze faciliteiten willen we maximaal laten renderen en inzetten binnen een klantenversterkende visie om bezoekers en klanten op diverse levensdomeinen te ondersteunen.

Dit vertaalt zich in een eigen projectwerking met voedsel als middel en een breed aanbod van partners in de stad (bv huiswerkklassen, taal oefenkansen, creatieve ateliers, …)

Binnen het team van Antenne zijn we op zoek naar een verantwoordelijke projectwerking.

  • Als verantwoordelijke projectwerking ontwikkel je zelf projecten.
  • Je ondersteunt studenten, klanten en burgers bij het ontwikkelen van projectvoorstellen die aansluiten bij onze klantenversterkende visie.
  • Je gaat actief op zoek naar partners om mogelijke samenwerkingen te verkennen en op te zetten.
  • Je bent het aanspreekpunt voor alle partners en diensten die gebruik maken van onze leskeuken en polyvalente ruimtes.
  • Je springt regelmatig bij en ondersteunt je collega’s bij de algemene werking van de sociale kruidenier.

Wil je mee bouwen aan een sociaal innovatief verhaal? Ben je een sociale ondernemer met een passie voor voeding en een netwerker?

Dan is deze job iets voor jou!

Voorwaarden:

  • Je bent houder van een bachelordiploma

Schoolverlaters kunnen eveneens deelnemen aan deze selectieprocedure mits het indienen van een inschrijvingsbewijs van de school en een persoonlijke verklaring op eer dat men binnen een termijn van 5 maanden zal deelnemen aan de eindexamens om het diploma te behalen.

Aanbod:

We bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding, een bruto startsalaris van minimum € 2.509 en maximum € 4.229. Je beroepservaring in de privésector of als zelfstandige in hoofdberoep wordt voor maximaal 10 jaar in aanmerking genomen voor de toekenning van het loon. Je ontvangt maaltijdcheques, een fietspremie, de volledige terugbetaling van een sociaal abonnement, een hospitalisatieverzekering, aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart Pluspas.

Selectieprocedure:

Schrijf je in via onderstaande sollicitatieknop. Je sollicitatiedossier bestaat uit een curriculum vitae, een motivatiebrief en een kopie van het diploma of inschrijvingsbewijs van de school en een persoonlijke verklaring op eer voor schoolverlaters.

Solliciteren bij Stad Oostende: Deskundige opbouwwerk - Sociaal kruidenier Antenne - B1-3 (permanente oproep)

Voldoet jouw sollicitatiedossier, dan word je gecontacteerd voor een kennismakend gesprek waarbij we onze organisatie en de werking uit de doeken doen. Daarna volgt een mondelinge proef (interview), deze gaat door volgens jouw beschikbaarheid.

Als je voor deze selectie slaagt, word je twee jaar vrijgesteld van deelname aan selecties voor deze functie.

Voor meer informatie: Maggy Bendels; [email protected] , 059 59 10 97

Door: Stad Oostende - ma, 18/10/2021 - 10:01
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 31/12/2021