Directeur Onderwijs & Onderzoek (100%)

Ben jij op zoek naar een hogeschool waar je vanuit jouw onderwijsexpertise vorm kan geven aan het beleid? Geweldig! Misschien ben jij dan de perfecte kandidaat voor onze vacature?

Erasmushogeschool Brussel (EhB) zoekt een directeur, verantwoordelijk voor de uitwerking en implementering van het hogeschoolbrede beleidskader inzake de domeinen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Hiervoor ontwikkel je de nodige visie en strategie. Je bepaalt de doelstellingen op korte en lange termijn, rekening houdend met de algemene visie van EhB, de maatschappelijke context en de omgevingsfactoren. Niet alleen identificeer je mogelijke opportuniteiten, je hebt een duidelijke toekomstvisie op nieuwe evoluties en legt hiervoor de praktische krijtlijnen vast.

Je betrekt medewerkers en studenten, en werkt nauw samen met onze departementen (GDT en M&M), Schools of Arts (KCB en RITCS) en HOB (graduaatsopleidingen). Je staat in voor de realisatie van onze hogeschoolbrede onderwijsvisie en de visie op onderzoek (PWO en in de kunsten). Je zorgt voor een correcte voorbereiding en uitvoering van de geldende regelgeving en de bestuurlijke beslissingen.

Zelf rapporteer je rechtstreeks aan de algemeen directeur. Als directeur ben je bovendien leidinggevende van de diensten Internationalisering, Onderwijsontwikkeling, Onderzoek en Studenten- en Curriculumbeheer. Je begeleidt en ondersteunt jouw diensthoofden en medewerkers. Je doet dit op een coachende, inspirerende en motiverende manier met aandacht voor het welzijn van je medewerkers. Je faciliteert teamoverleg met het oog op informatiedoorstroming en een optimale uitwisseling van kennis. Vanuit je eigen expertise en ervaring, sta je jouw teams bij in complexe dossiers.

Je legt de financiële middelen vast die nodig zijn om de doelstellingen en actieplannen te realiseren. Hiervoor maak je een jaarlijkse en meerjaarlijkse begroting van je eigen diensten. Je zorgt ook voor de opvolging van deze budgetten.

Samen met je collega’s neem je deel aan het directieteam, voorgezeten door de algemeen directeur. Binnen het directieteam geef je advies op inhoudelijk vlak vanuit een korte- en langetermijnperspectief en draag je bij aan de collegiale aansturing van EhB. Je communiceert transparant de genomen beslissingen naar je medewerkers en voert ze mee uit.

Waar nodig vertegenwoordig je EhB in diverse relevante interne en externe overlegorganen, stuur- en werkgroepen.

We zijn zeer trots op onze band met Brussel. In een diverse en steeds veranderende grootstedelijke context wil EhB via Nederlandstalig onderwijs kansen scheppen voor onze jongeren. We doen dit via een 40-tal graduaats-, bachelor- en masteropleidingen.

We staan daarbij garant voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s die in synergie zijn met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. Onze missie steunt op humanistische waarden en streeft naar individuele ontplooiing voor alle medewerkers en studenten, in vrijheid en wederzijds respect. We bieden je een boeiende, afwisselende job waar integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie centraal staan. Dit zijn geen loze woorden uit onze missie en visie maar kernwaarden die onze collega’s dagelijks toepassen. Jij binnenkort ook?
 

Toelatingsvoorwaarden
Je behaalde een masterdiploma, bij voorkeur in het domein van de onderwijskunde of pedagogische wetenschappen. Ervaring in een gelijkaardige functie is een meerwaarde.

Op datum van indiensttreding beschik je over minimaal 8 jaar aantoonbare professionele werkervaring in het (hoger) onderwijs, waarvan minimaal 4 jaar als leidinggevende met managementervaring in een (hoger) onderwijsomgeving.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, Luxemburg of de Baltische Staten, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs.
 

Jouw profiel
Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit omarmen, jezelf permanent in vraag stellen en nieuwe inzichten verwerven. In al onze medewerkers vind je daarbij ook een flexibele, gemotiveerde instelling, een internationale mindset en de nodige IT-skills. Een must in tijden van blended onderwijs. Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en de hogeschool steunt jou en je team daar ook in.

Specifiek voor deze functie vragen we daarboven het volgende:

 • EhB-mindset – Je identificeert je volledig met onze waarden, missie en visie. Je durft jezelf in vraag stellen, bent milieubewust en omarmt diversiteit. Je hebt een hart voor Brussel en werkt graag in en met de grootstedelijke context.
 • Kennis - Je hebt een grondig inzicht in en kennis van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel in het bijzonder. Daarnaast heb je affiniteit met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en onderzoek in de kunsten. Je bouwde een gedegen inhoudelijke expertise en ervaring op in het hoger onderwijs en beschikt over een uitstekende kennis van strategie, onderwijswetgeving, pedagogie, onderwijskwaliteit, innovatieve onderwijsconcepten en leiderschap. Je bent bereid om je permanent bij te scholen in zowel onderwijskundige innovaties en onderzoek als wat betreft leiderschap en coaching.
 • Coachend leidinggeven – Als gedreven people manager pas je consequent de principes van coachend leidinggeven toe. Je motiveert medewerkers om initiatief te nemen en combineert vertrouwen en autonomie met een heldere, duidelijke aansturing. Je coacht en inspireert niet alleen je eigen medewerkers maar ook de opleidingen waar je mee samenwerkt. Je vertrekt vanuit een waarderend personeelsbeleid en geeft ruimte voor experiment in een veilige werkomgeving. Je werkt faciliterend, stelt je vertrouwen in de professionaliteit van de collega’s en zorgt voor toegang tot professionaliseringsmogelijkheden zodat een leven lang leren een basisattitude blijft.
 • Analytisch - Je hebt een sterke zin voor analyse en synthese. Je ontwikkelt vanuit een veelheid aan informatie een gedragen visie en helder beleid.
 • Bruggen bouwen – Je enthousiasmeert en verbindt mensen. Je slaagt erin om medewerkers te laten samenwerken om concrete doelstellingen te realiseren. Je bouwt duurzame relaties op met de verschillende stakeholders. Je zet een sterk netwerk op met relevante spelers in Brussel, Europa en de wereld.
 • Zin voor initiatief - Je ziet proactief kansen tot ontwikkeling en bent innovatief ingesteld. Je toont verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit en staat borg voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie.
 • Communicatief – Je bent communicatief sterk en brengt je boodschap helder, inspirerend en efficiënt. Voor een vlotte samenwerking met onze Brusselse en internationale partners, kan je je naast het Nederlands ook goed uitdrukken in het Frans en Engels.
   

Wij bieden

 • Aantrekkelijk loon - je wordt betaald binnen het barema 591 (A41), volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
 • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
 • Vakantie - je kan genieten van een gunstige verlofregeling; a rato van 40 dagen per jaar voor een voltijdse functie, bovendien kan je deze als administratieve kracht flexibel inplannen.
 • Flexibiliteit - glijdende werkuren en de mogelijkheid om te flexwerken.
 • Woon-werkverkeer - volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en een fietsvergoeding.
 • Lerarenkaart - met een heleboel voordelen.
 • Resto - je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad.
 • Brussel - een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt.
   

Concreet
Functie: 100% statutaire aanstelling in een vacante betrekking.
Departement: Centrale administratie
Aard tewerkstelling: ATP-A41
Vereist niveau: Master
Volume: 100%
Duur: Je start, zoals gebruikelijk, in eerste instantie voor een periode van 01/03/2022 t.e.m. 31/12/2022, verlengbaar na een positieve evaluatie. Een latere benoeming is mogelijk. We zoeken een collega die op lange termijn onze hogeschool versterkt.
Afsluitdatum: 26/01/2022
 

Overtuigd?
Kandideren kan tot en met 26/01/2022 en enkel via onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Je maakt eerst een account aan waarbij je jouw gegevens invult en de nodige documenten oplaadt. Eens geregistreerd dien je ook effectief te solliciteren voor deze vacature. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt.

Je sollicitatiedossier bevat je cv, diploma en motivatiebrief. Voor deze functie voeg je ook een beknopte tekst toe waarin je jouw visie op de functie toelicht.

Als hogeschool in het superdiverse Brussel willen we een weerspiegeling zijn van de maatschappij. We hechten veel belang aan inclusiviteit. Aarzel niet om te solliciteren. De selecties gebeuren op grond van competenties ongeacht gender, origine, leeftijd of functiebeperking…

De selectieprocedure verloopt als volgt:

 1. Je dossier wordt afgetoetst aan de toelatingsvoorwaarden door de selectiecommissie;
 2. De commissie maakt tevens een eerste selectie a.d.h.v. je motivatiebrief, cv en visietekst. Bij deze selectie wordt gekeken naar je competenties, ervaring, kennis en visie.
 3. Op basis van deze voorselectie worden weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie op 2/02/2022. De commissie beoordeelt hierin de kennis en competenties van de kandidaten en bepaalt welke kandidaten worden toegelaten tot het assessment.
 4. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment door een externe selectiepartner tussen 7/02 en 11/02/2022.
 5. Een tweede gesprek met de selectiecommissie kan daarna eventueel plaatsvinden op 15/02/2022.

Omwille van de huidige coronacijfers kan je gesprek online doorgaan, meer informatie krijg je wanneer je uitgenodigd wordt.
 

Vragen?
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met dhr. Dennis Cluydts, algemeen directeur EhB via [email protected]
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via [email protected]

Door: Erasmushogeschool Brussel - ma, 20/12/2021 - 12:11
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 26/01/2022