Educatief medewerker 60% in Hasselt

Studio Globo is een educatieve ngo voor mondiale solidariteit, met educatieve centra in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Roeselare. Met een praktijkgericht vormingsaanbod ondersteunt Studio Globo leerkrachten om te werken aan de wereld in de klas.

Ben jij de educatieve medewerker die Studio Globo zoekt? Kan jij leerkrachten en hun leerlingen meenemen in ons verbindend verhaal dat kinderen en jongeren aanzet tot solidair handelen en hen laat groeien in het opnemen van verantwoordelijkheid voor een leefbare toekomst waarin elke mens meetelt?


Taken

 1. Je begeleidt educatieve programma’s voor kinderen van de derde graad van het basisonderwijs; voornamelijk het inleefatelier Achter de muur, en  een educatieve buurtwandeling in Runkst.
 2. Je verzorgt vormingssessies voor leerkrachten.
 3. Je neemt voorbereidende en ondersteunende taken van bovenstaande programma’s op: scenario-besprekingen, praktische organisatie, administratie, contacten met partnerorganisaties, opvolging van de voorbereiding en nawerking, controle van de lesmaterialen, opruimen van het decor,…
 4. Je werkt mee in werk- en projectgroepen.
 5. Je neemt diverse taken op eigen aan de werkplek (bv. relatiebeheer met scholen, EHBO, preventie, accommodatie, …)

Profiel

 • Belangrijker dan je opleidingsniveau zijn jouw competenties, minimaal op niveau VKS 5.
 • Als je ervaring hebt in educatief werk, is dat een pluspunt; als dat in onderwijs is: een meerwaarde.
 • Je herkent je in de visie en missie van Studio Globo en Komyuniti (ons samenwerkingsverband met Broederlijk Delen). 
 • Je streeft een genuanceerde kijk, open houding en engagement na t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Je hebt affiniteit met of bent bereid je in te werken in onze thema’s (genuanceerde beeldvorming, armoede en sociale uitsluiting, diversiteit en gelijke kansen, …) Als je al gewerkt hebt met opgeleide ervaringsdeskundigen strekt dat tot aanbeveling.
 • Je bent thuis in of je bent bereid je in te werken in relevante referentiekaders in het onderwijs: ontwikkelingsdoelen en eindtermen, leerplannen,…
 • Je hebt didactische/pedagogische kwaliteiten: je bent vertrouwd met de doelgroepen in het basisonderwijs; je drukt je mondeling en schriftelijk correct en duidelijk uit op het niveau van leerlingen en hun leerkrachten.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden, kunt zelfstandig werken en tegelijk vlot functioneren in teamverband.
 • Je werkt nauwkeurig aan bijbehorende administratieve en logistieke taken.
 • Je beschikt over informaticavaardigheden MS Office op gebruikersniveau.
 • Vlotte kennis Nederlands is noodzakelijk.
 • Je woont bij voorkeur in (de buurt van) Hasselt.
 • Je bent bereid je occasioneel te verplaatsen voor vergaderingen en werkgroepen. Verplaatsingen gebeuren in principe met het openbaar vervoer. Beschikken over een rijbewijs B is nuttig.


  Bijzonderheden

 • Het loon wordt berekend volgens de gangbare barema’s in de sociaal-culturele sector (PC 329.01): MV2 tijdens de inwerkperiode en daarna B1c.
 • Tewerkstellingspercentage: 60 %, werkdagen op maandag, dinsdag en donderdag.
 • Indiensttreding: uiterlijk 2 september 2024
 • Contract van bepaalde duur tot 31 augustus 2025.
 • Normale werkplek is Studio Globo in Hasselt, Schoolstraat 40, op wandelafstand van het station van Hasselt. Occasionele verplaatsingen naar Brussel of andere regionale werkplekken, steeds in de buurt van een treinstation.
 • Woon/werk-verplaatsing wordt vergoed (tot 100% indien met openbaar vervoer).
 • Er is een onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen (openbaar vervoer, eigen wagen of fiets); voor dienstverplaatsingen die niet mogelijk zijn met openbaar vervoer, kan men een beroep doen op de Cambio- en Blue-bike abonnementen van Studio Globo.
 • Werktijden: ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend); avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo vindt gelijke kansen en inclusie belangrijk. Competenties en talenten zijn doorslaggevend, ongeacht leeftijd, origine, gender, beperking …


Voor informatie over de concrete taken, kan je contact opnemen met teamverantwoordelijke Carine Jespers  (t 02 526 10 92). 
Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae via e-mail naar [email protected], t.a.v. Thijs Smeyers, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.
Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10:00 u. op 26 juni 2024. Daarna krijg je een bericht of je wordt uitgenodigd voor deelname aan een selectieproef (online) en een selectiegesprek.

 

Door: Studio Globo vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 27/06/2024