Educatief Medewerker (GECO)

16/05/2023 - 20:19
Bedrijf
Abrusco vzw
Gemeente
Sint-Jans-Molenbeek
Type
Voltijds
Sector
Andere sociale organisaties

Abrusco vzw wil een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden en het schools functioneren van jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs die een link hebben met Brussel. We ambiëren een zo hoog mogelijk en passende kwalificatie voor deze jongeren. We zetten ons in om deze jongeren en hun netwerk te coachen in hun onderwijstraject door hun vaardigheden te versterken en hen aanmoediging en ondersteuning te bieden. Dit steeds zo preventief mogelijk en rekening houdend met de context van de jongere.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je staat in voor het uitwerken, organiseren, geven en opvolgen van zowel individuele – als groepsbegeleidingen voor kinderen en jongeren in het Brussels onderwijs. Daarnaast kan je ook ingeschakeld worden als jongerencoach en op een laagdrempelige manier structurele ondersteuning bieden in een specifieke school. Voor al deze mogelijke begeleidingsvormen vertrekken we vanuit de pijlers van onze organisatie (weerbaarheid, herstelgericht werken en verbindende communicatie).

Je bent een aanspreekpunt voor jongeren en scholen. Door empowerend, participatief en herstelgericht te werken, tracht je het welbevinden en het schools functioneren van jongeren te verhogen. Je werkt hiervoor samen met en gebruikt het netwerk van de jongeren (school, ouders, …).

             COMPETENTIEPROFIEL

Jouw basishouding stemt overeen met de visie van Abrusco: je handelt vanuit het vertrouwen in de mens. Dit uit zich zoals bij elke medewerker van Abrusco in het geloof in onze vijf leidende principes: preventief werken, verbinding, vertrouwen, empoweren en samen op weg. Naast het feit dat je mee overtuigd bent van de waarde van verbindende communicatie en herstelgericht werken, heb je ook inzicht in weerbaarheid- en veerkracht gerichte methodieken en het preventieve karakter hiervan. Idealiter heb je reeds een stevige basiskennis over bovenstaande principes. Op z’n minst ben je bereid en enthousiast om je hierin te bekwamen.

Als educatief medewerker ga je diplomatisch en methodisch te werk, neem je initiatief en kan je plannen en organiseren. Enerzijds heb je een coachende houding ten opzichte van de doelgroep. Anderzijds leg je de nadruk op het zoeken naar samenwerking en consensus. Je bent geïnteresseerd in het bouwen van bruggen en kan constructieve en professionele contacten leggen met verschillende partners.

Je bezit persoonsgebonden competenties als flexibiliteit, proactief handelen en zelfontwikkeling en communicatieve competenties als mondelinge en schriftelijke communicatie en luistervaardigheid. Meertaligheid is steeds een pluspunt. Daarnaast kan je goed overweg met pc, internet, e-mail, sociale media en het MS-officepakket. Tot slot ben je bereid om je werktijd flexibel te organiseren. Het specifieke verloop van een schooljaar wordt immers gekenmerkt door drukkere en minder drukke periodes. 

VOORWAARDEN GECO

Je voldoet aan de voorwaarden beschreven in het geco-statuut van Actiris. Zie link: https://www.actiris.brussels/nl/burgers/geco-contract/

Voor onze specifieke vacature geldt dat je geen inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet zijn en dat je in het bezit moet zijn van een bachelor- en/of masterdiploma

AANBOD  

  • Voltijds contract van onbepaalde duur 
  • Werkregime van 38 uren per week 
  • Loon en anciënniteit volgens barema ‘educatief medewerker’ (paritair comité 329.01) 

SOLLICITEREN

Schrijf je eerst in bij Actiris. Stuur je registratienummer van Actiris, samen met motivatiebrief en CV, met vermelding “sollicitatie Educatief Medewerker” naar [email protected] t.a.v. Sara Oers.

Als je vragen hebt over deze vacature, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of

0484 31 10 16 (Sara Oers).

 

Door: Abrusco vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot vr 29/12/2023