Een Gezinscoach (80%, onbepaalde duur)

De Shelter, een samenwerkingsverband van de Wissel vzw met Amber vzw en Monte Rosa vzw zoekt:                                 

Een Gezinscoach (80%, onbepaalde duur)
 

De Wissel is een begeleidingsnetwerk binnen en over de grenzen van de jeugdhulp heen, voor jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties. De Shelter is een Centrum Integrale Gezinszorg (CIG) en biedt ondersteuning aan jonge ouders en hun kinderen, zowel in verblijf als mobiel.  
De begeleiding wil breed zijn, zoals het leven dat is. Ondersteunend op praktische en administratieve domeinen, en ook sociaal, pedagogisch, psychologisch en maatschappelijk. Vanzelfsprekend staat de relatie ouder-kind centraal. Met focus op veiligheid, integriteit en ontwikkelingskansen van het jonge kind èn aandacht voor de jonge ouders in hun opgroeien. Sommige gezinnen verblijven een periode in De Shelter en nemen daar deel aan een dagprogramma. Dit dagprogramma bestaat uit bewonersvergaderingen, activiteiten, psycho-educatie, ... 
De Shelter biedt in samenwerking met het CGG voor enkele gezinnen een therapie-aanbod. De Shelter neemt de verantwoordelijkheid niet over, maar gaat een volhardend engagement aan bij het zoeken naar gepaste steun. 

 

Jij:

 • Je hebt een warme, contactvaardige persoonlijkheid, handen uit de mouwen- mentaliteit, verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit, veerkracht en zelfreflectie.
 • Je bent bereid om mee na te denken, je kan omgaan met verandering.
 • Je bent gericht op samenwerking.
 • Je hebt veel zin om de nieuwe werking van de Shelter mee uit te bouwen en als team de werking van IMH verder mee te implementeren.
 • Je kunt oplossings- en krachtgericht werken vanuit een mandaat van de ouders.
 • Je bent zelfstandig én je kunt werken in teamverband. Je kunt reflecteren over je eigen handelen 
 • Je betrokken in en geëngageerd voor een diverse, warme en rechtvaardige samenleving
 • Je bent een vlot gebruiker van Office-toepassingen, sociale media en diverse communicatiekanalen. 
 • De opdracht van De Wissel en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het kind. Die rechten maximaal waarborgen is het kader waarbinnen je werkt.  
 • Je bent gepassioneerd door de jongeren waarvoor we werken èn de kijk van De Wissel en CANO, verwoord in de waarden en de missie (www.canovlaandren.be)

De job:

 • Je werkt heel transparant met de gezinnen en coacht hen in de gekozen (of opgelegde) richting, met maximale regie bij de gezinsleden.
 • Je verkent van bij de aanmelding de noden van elk gezinslid, organiseert en coördineert de steun van het eigen netwerk en (nieuwe) hulpverlening (binnen en buiten de Shelter).
 • Je zet in op netwerkversterking en je ondersteunt hun steun aan het gezin (netwerkberaad).
 • Je houdt van samenwerking met netwerk en andere hulpverleners.
 • Je doet huisbezoeken op momenten dat ouders, netwerk beschikbaar is = flexibel avondwerk (mogelijk tot 2 avondmomenten bij nazorg).

Wat wij verwachten:

 • Je hebt een basisopleiding bachelor in menswetenschappelijke richting. De Wissel wil evenwel ook andere diploma’s, invalshoeken en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor het werk en de organisatie.
 • Je hebt voeling/ervaring met (kwetsbaar) ouderschap- baby’s en jonge kinderen, aandacht voor de ouder-kind relatie (Infant Mental Health)
 • Bijzondere aandacht voor de noden van de baby’s, jonge kinderen
 • Oplossings- en krachtgericht kunnen werken vanuit een mandaat van de ouders, de regie bij hen laten.
 • Je bent een initiatiefnemer en kunt vlot zelfstandig aan het werk
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk, deelname aan permanentiesysteem (ook nachtpermanentie)
 • Je hebt een rijbewijs

Wij bieden:

 • Een fijne job in een warm team en een dynamisch groeiende werking 
 • Supervisie en intervisie mogelijkheden, vormingskansen 
 • Een contract van 80%, onbepaalde duur 
 • Fietsvergoeding 
 • Verloning volgens diploma (loonbarema’s PC 319.01 met maximum B1c) 
 • Relevante anciënniteit volgens de normen van Agentschap Opgroeien 

Sollicitatieprocedure:

Werkgeverschap opgenomen door de Wissel vzw.
De Wissel wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.
Brieven worden, zodra ontvangen, met warme aandacht gelezen.
We zien je graag zo snel mogelijk starten. 

We kijken je motivatiebrief en cv met veel interesse tegemoet via [email protected], tot en met 26 maart 2023.  Gesprekken zullen in volgorde van ontvangst van de brieven gepland worden.  
Voor meer info kan je mailen naar [email protected], of haar bellen op 0491392761. 

Website de Wissel: www.wissel.be

 


 

Bijlage Grootte
Vacature Gezinscoach.pdf 551.22 KB
Vacature Gezinscoach_0.pdf 551.22 KB
Door: De Wissel vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot zo 26/03/2023