expert talent en development (adviseur HR) A1a-A1b-A2a

Sint-Niklaas is een warme, bruisende centrumstad met meer dan 1.200 werknemers die het kloppend hart van onze organisatie zijn. Je vind ze terug in het Welzijnshuis, het Techniekhuis, het stadhuis of op onze culturele sites.

Wat de job inhoudt

Bij ons staat het welzijn van onze medewerkers en een kwalitatieve dienstverlening voorop. 

Wil jij meewerken aan hun groei en ontwikkeling? Ben jij communicatief sterk en schrikt spreken voor een groep je niet af? Ons team van 5 gemotiveerde medewerkers staat in voor het optimaliseren van onze HR-werking. Kom jij hen versterken?

Je volgt de laatste HR trends en gaat hiermee, samen met jouw team en diensthoofd, aan de slag en zorgt zo dat we steeds een hedendaags HR beleid voeren.

De focus voor jou ligt op het ontwikkelen en realiseren van een opleidings- en ontwikkelingsplan voor onze diverse groep werknemers, maar daar stopt het niet. 
Enkele zaken waar jij en je collega’s ook aan werken zijn:

 • onboarding 
 • acties uitwerken rond onze centrale slogan “Samen actief voor de klant” en “sterk personeel”
 • onze leidinggevenden ondersteunen en hen helpen zich te ontwikkelen in hun rollen als coach, manager en leider 

Heb je zin om onze communicatieantenne te worden of deel te nemen aan andere projecten (vb.: klantgericht werken, iedereen mee, redactieraad, lunchgesprekken,  …). Wil je lid worden van   onze bruisende personeelsvereniging die allerlei activiteiten organiseert ?  Dit zijn allemaal mogelijkheden!


Kortom, ben jij een teamspeler die graag initiatief neemt, makkelijk contact maakt met mensen, oppikt wat hun noden en die van de organisatie zijn en je staat te popelen om daarmee aan de slag te gaan? Solliciteer dan snel!

 

Wie we zoeken

Profiel

Initiatiefnemer / communicatief / toegankelijk / goed in luisteren en oppikken van signalen / teamplayer

 

Algemene voorwaarden

Op woensdag 7 juni 2023 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving): 

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie
 • je bent in het bezit van een master diploma of daarmee gelijkgesteld onderwijs of slagen voor een capaciteitsproef die onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector 
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.
Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques ter waarde van 8 euro (per geleverde 7u.36 prestaties), ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer       
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • mogelijkheid tot telewerk (in overleg met leidinggevende)
 • de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige onbeperkt kan meetellen voor de geldelijke anciënniteit
 • minimum maandloon (volgens index januari 2023): 
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.641,48 EUR brutom
  • met 12 jaar anciënniteit: 4.758,10 EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via [email protected] 

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 2 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

 

Examenprogramma

Data selectie

 • capaciteitsproef voor kandidaten zonder masterdiploma zal online afgenomen worden. Je ontvangt deze via mail op 14 juni 2023 en moet deze invullen tegen ten laatste 15 juni 2023 voor 12u00
 • voorbereidende thuisopdracht/presentatieopdracht - verstuurd  via mail op 16/06/2023 - indienen tegen ten laatste 19/06/2023 voor 9u00
 • presentatie + gestructureerd gedragsgericht interview: vrijdag 23/06/2023 en reserve dag bij groot aantal kandidaten 26/06/2023
   

Selectieprogramma 

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma  als volgt 

 • Een niveau- of capaciteitstest die onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd. De test wordt afgenomen door een gekwalificeerde selector.
 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. Desgevallend kan er teruggekoppeld worden naar overige selectieonderdelen.
 • overige selectieonderdelen (1 of meerdere) kunnen bestaan uit: 
  • praktische proeven en/of schriftelijke proeven
  • gestandaardiseerde / geautomatiseerde selectietools (o.a. assessments, cognitieve vaardigheidstesten, persoonlijkheidsvragenlijsten, profielanalyses…).  Deze zijn eliminerend indien afgenomen door een extern bureau of door intern gekwalificeerde selectoren.

De definitieve examenplanning wordt door de jury opgemaakt.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

 

Interesse?

Schrijf je in tot en met woensdag 7 juni 2023 via https://www.jobsolutions.be/register/16038-33 of mail naar [email protected] of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E  [email protected] of T  03 778 31 25.

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Bijlage Grootte
infobundel_adv_hr.pdf 259.67 KB
Door: - di, 30/05/2023 - 15:46
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 07/06/2023