Formaat vzw werft een pleinwerker Hoboken (m/v/x) aan (4/5e tewerkstelling, onbepaalde duur)

Wat doet Formaat?

Formaat ondersteunt open jeugdwerkinitiatieven over heel Vlaanderen. We doen dit met een 60-tal personeelsleden vanuit 4 steden in Vlaanderen en Brussel.

Open jeugdwerk zijn initiatieven opgestart door jongeren, voor jongeren. Voorbeelden zijn jeugdhuizen, jeugdcentra, zelforganisaties, jeugdclubs, vindplaatsgericht werk, outreachend werk, pleinwerk ... Alle jongeren zijn er welkom en worden gestimuleerd en ondersteund om initiatief te nemen.

Wat mag je van Formaat verwachten?

 • Mensen maken Formaat waardevol. Zoals in het open jeugdwerk iedere jongere welkom is, zo is bij Formaat iedere medewerker welkom. We selecteren op basis van competenties en persoonlijkheid. Jouw leeftijd, afkomst, geslacht, gender, geaardheid, geloofsovertuiging of beperking maken ons niet uit.
 • Formaat staat voor écht teamwerk en stelt werkplezier centraal.
 • We geloven dat onze medewerkers, dankzij gedeeld leiderschap en een verplatting van de organisatie, de organisatie mee maken en richting geven.
 • Bij Formaat hebben medewerkers geen vaste functies, de taakverdeling is voortdurend in beweging. We gaan op zoek naar de best mogelijke rolverdeling op basis van ieders talenten.

Wat hebben we voor jou? Een job van FORMAAT!

 • Een job met veel eigenaarschap en autonomie.
 • Alle dagen uitdaging. 
 • Kansen tot opleiding van bij je inwerking en doorheen heel je loopbaan bij Formaat.
 • Samenwerken in een gedreven team en een inspirerende organisatie.
 • We bieden jou een 4/5e contract van onbepaalde duur. Een 4/5e werkweek bedraagt 30,5 uren.
  • Een bruto aanvangswedde van 2133,60 euro per maand (bij 0 jaar anciënniteit, barema B1c, PC 329.01). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
  • Maaltijdcheques ter waarde van 6,50 euro.
  • Extra voordelen: fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegale verlofdagen, eindejaarspremie.
 • Je standplaats is Jeugdcentrum Draaiboom, Hoboken.

Team & opdracht

Als pleinwerker Hoboken kom je terecht in team Jeugdhuispraktijk. Deze jeugdhuizen realiseren eerstelijns kwalitatief jeugdwerk in Antwerpen en Gent. Je zal actief zijn in Hoboken Noord op de diverse pleinen en hangplekken van de jongeren. Onze jeugdhuizen zetten in op het mede-eigenaarschap van kinderen en jongeren in het creëren van een vrijetijdsaanbod, het leggen van linken met andere beleidsdomeinen (cultuur, werk en onderwijs) en het opzetten van langdurige, competentieversterkende trajecten.

Je onderzoekt de noden van de kinderen en jongeren uit de buurt en biedt een luisterend oor en helpt hen al dan niet zelf verder of verwijst hen door. Je bent een aanspreekpunt voor de ouders en de inwoners van de buurt. We willen een kwalitatief leef- en speelklimaat te creëren. Je draagt hier in de eerste plaats toe bij door samen met kinderen, tieners en jongeren de noden te onderzoeken. Indien mogelijk verwijs je door naar nabij gelegen initiatieven of naar één van onze eigen initiatieven:

 1. ‘Pleinwerking’ die de focus legt op een spelaanbod voor kinderen.
 2. ‘De Schietgang’ waar we een sterke tiener- en jongerenwerking realiseren.

We zoeken een medewerker die energie haalt uit het werken met kinderen en jongeren in  een complexe stedelijke context. Iemand die graag buiten werkt en graag bijdraagt aan een positief leefklimaat.

Wat verwachten we van jou?

Profiel

 • Je bent graag buiten en geniet ervan om nieuwe mensen te leren kennen.
 • Je hebt een passie voor en kennis van/inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren in een stedelijke context en gaat vlot in dialoog met hen.
 • Je bent geëngageerd om met een brede doelgroep van kinderen en jongeren aan de slag te gaan in hun eigen buurt.
 • Je hebt een enthousiaste en uitnodigende houding. Je hebt zin om een wijk te doorgronden.
 • Je hebt helpt graag mee bij het organiseren van evenementen voor kinderen en jongeren.
 • Je werkt planmatig en zelfstandig. 
 • Je legt vlot contacten met externen en gelooft in de meerwaarde van samenwerken.
 • Avond- en weekendwerk zie jij helemaal zitten.

Verantwoordelijkheden

 • Je maakt een duidelijke sociale kaart en zorgt voor vlotte doorverwijzingen.
 • Je bent een luisterend oor en een vertrouwenspersoon voor kinderen en jongeren van de buurt.
 • Je bent actief betrokken bij de realisatie van kwaliteitsvolle evenementen van onze werkingen.
 • Je onderhoudt contacten met buurtbewoners en andere wijkactoren.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het opvolgen van een aantal samenwerkingsverbanden in Hoboken.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen, plannings- en evaluatiedagen en diverse overlegvergaderingen.
 • Je houdt je aan de vooropgestelde budgetten, rapporteert en verantwoordt uitgaven aan de verantwoordelijke en houdt hiervoor de nodige administratie bij.

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer snel! 

Stuur je motivatiebrief of filmpje mét CV vóór 05/10/2023 naar [email protected], t.a.v. Tom van Slooten. Vermeld in het onderwerp van je mail duidelijk “pleinwerker Hoboken”.

Het sollicitatiegesprek is gepland op 10/10/2023. Meer informatie: Tom van Slooten, 03 226 40 83 of www.formaat.be

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de selectieprocedure. Heb je hierover nog specifieke vragen of noden, mail ons dan even ([email protected]).

Meer info over onze selectieprocedure vind je op Werken bij Formaat - Formaat.

Bijlage Grootte
2023_vacature_pleinwerker_Hoboken_0.pdf 144.29 KB
Door: Formaat vzw -
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 05/10/2023