Hoofd dienst Vastgoed en Technisch Beheer - 100%

Hoofd  dienst Vastgoed en Technisch Beheer - 100%

We zoeken een gedreven Hoofd voor de dienst Vastgoed en Technisch Beheer. Deze dienst staan in voor de uitbreiding, de vernieuwing van het patrimonium en voor het periodiek onderhoud; de dienst realiseert vereiste herstellingen en functionele infrastructurele aanpassingen in dienst van de gebruikers. 

Je functie 

 

Als diensthoofd ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de dienst Vastgoed en Technisch Beheer, samen een team van een 10tal medewerkers. 

Het team Vastgoed focust op de verdere nieuwbouw en renovatie van het KdG-patrimonium, met bijzondere focus op 2 strategische bouwprojecten, met name Campus Meir en Campus Hoboken.  

Het team Technisch Beheer focust op het periodiek onderhoud en ook keuringen van installaties, op coördinatie en planning van technisch-infrastructurele herstellingen en tot slot op het uitzetten en opvolgen van functionele aanpassingen in dienst van de gebruikers.  

 

Wat doe je concreet? 

 

 • Je stuurt je team aan en coacht hen in hun professionele ontwikkeling en in hun algemene ontplooiing als KdG-medewerker. 
 • Je geeft leiding aan de projectleiders van de bouwprojecten en coacht hen technisch inhoudelijk doorheen het ganse realisatieproces.  
 • Je stuurt beleidsmedewerkers aan met zowel een KdG-brede opdracht inzake energiehuishouding, assetmanagement, …als een coördinerende taak betreffende de concrete inrichting en de inhuizing van de bouwprojecten.   
 • Je geeft leiding aan de coördinator Technisch Gebouwenbeheer die verantwoordelijk is voor de resultaatsgerichte inzet van de technische campusbeheerders en de deskundige gebouwbeheerssystemen.  Zij staan in voor behandeling van eerstelijnsmeldingen, onderhoud, herstellingen en infrastructurele aanpassingen. 
 • Je zorgt voor nauwgezette budgetbewaking inzake zowel de oplevering van de grote bouwwerven binnen de budgettaire marge, als de uitvoering van herstellingen en infrastructurele aanpassingen binnen de investeringsbegroting. 
 • Je bent pleitbezorger van nauwe samenwerking met interne stakeholders in functie van een klantgerichte ondersteunende dienstverlening. 
 • Je onderhoudt in het kader van de bouwprojecten de contacten met onze externe partners zoals architectenteam, aannemers, projectontwikkelaar edm. Je realiseert doelgerichte en efficiënte interne en externe communicatie. 
 • Je organiseert je diensten op het borgen van juridische, technische en financiële managementinformatie en zorgt voor kennisdeling; je voert een nauwgezet risicomanagement. 
 • Je volgt als toezichthoudend of leidend ambtenaar nauwgezet de uitvoering op van bepaalde raamovereenkomstencontracten in het kader van overheidsopdrachten. 
 • Je participeert aan interne en externe overlegfora; je bereidt de stuurgroep voor van de bouwprojecten.  
 • Je werkt in hoofdzaak op Campus Zuid, met verplaatsingen naar de overige KdG-campussen.  
 • Je rapporteert aan de directeur Beheer; in het kader van de twee strategische bouwprojecten is er ook een rapportagelijn naar de algemeen directeur. 

 

Wat is je profiel? 

 

 • Je geeft medewerkers de nodige verantwoordelijkheid om resultaten te bereiken en bewaakt het realiseren van doelen.   
 • Als inclusieve people manager maak je ruimte voor en benut je de verschillende perspectieven in je team.  Je draagt mee zorg voor een fijne werkomgeving en een positieve dynamiek in het team. Je zet medewerkers in op hun talenten. 
 • Je leidt verschillende projecten en behoudt het overzicht over lopende zaken en deadlines. 
 • Je gebruikt een inclusieve communicatiestijl, open en authentiek maar ook diplomatisch, discreet en bedachtzaam tegenover contacten op verschillende niveaus, zowel binnen de organisatie als extern. 
 • Je werkt op een verbindende manier samen met oog voor kennisdeling en het creëren van synergiën over diensten heen. 
 • Je hebt een praktische kennis van MS Office, Autocad. Sharepoint,… 
 • Je bent ondernemend, benut kansen en bent innovatie-minded. 
 • Je werkt nauwgezet en georganiseerd en je deinst niet terug om complexe problemen te analyseren en op te lossen. 

 

Verder heb je een masterdiploma ingenieur of master architectuur of ervaring die gelijkwaardig is.  Je hebt minstens 5 jaar ervaring in de bouwsector en hebt ervaring met het werken in teamverband. Ervaring in het aansturen van een team is een sterk pluspunt. Je hebt een brede basiskennis van de bouw in al zijn facetten en fases en je bent geïnteresseerd in de integrale aanpak van complexe bouwdossiers en wilt jezelf hierin blijven verdiepen.  Je hebt kennis van duurzaamheidlabels BREEAM/GRO of bent bereid je hierin in te werken. 

 

Wat bieden we jou? 

 

 • Je krijgt blijvend kansen tot leren en ontwikkelen als professional en als mens, binnen én buiten KdG.  
 • Ons engagement dat we continu bouwen aan een inclusieve werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en van elkaar kan leren. We geloven sterk in de kracht van verschillen en complementariteit en zijn ervan overtuigd dat een diverse pool van collega’s en een inclusieve context ons allemaal beter, sterker en talentvoller maken.  
 • Je start zo snel mogelijk op in een voltijdse opdracht als statutair medewerker met twee opeenvolgende overeenkomsten van telkens één jaar die na positieve evaluatie overgaan naar onbepaalde duur. 
 • Je mag rekenen op voordelen zoals flexibele werktijden, mogelijkheid tot hybride werken, een laptop, GSM, 45 vakantiedagen  en de optie van een hospitalisatieverzekering aan een gunstig tarief. 
 • Je ontvangt een loon in functie van je ervaring binnen het barema A31, salarisschaal 589. Klik hier voor meer info: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vind-je-salarisschaal#hoger-onderwijs. Weet dat nuttige beroepservaring buiten het onderwijs kan meetellen voor je anciënniteit. Woon-werkverkeer via openbaar vervoer vergoeden we voor 100% en als je met de fiets komt, krijg je 0,21 € per km. 
 • Wil je graag nog meer weten over KdG als werkgever, ga dan naar: www.kdg.be/werken-bij-kdg 

 

Solliciteren? 

 

Solliciteren kan enkel online via onze website https://www.kdg.be/vacatures 

- klik op gewenste vacature  

- solliciteer online onderaan de pagina 

- vul het sollicitatieformulier in en voeg een motivatie & je cv toe als bijlage  

 

De sollicitatieperiode loopt tot en met 29 februari 2024: 

- De 1ste selectieronde gebeurt op basis van de ingezonden kandidaturen  

- De 2de ronde bestaat uit een selectie-interview (op 7 maart 2024 in de namiddag) aangevuld met een assessment center.  

- De 3de ronde bestaat uit een teamgesprek en afsluitend interview (op 22 maart 2024). 

Meer informatie? 

 

Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij Peter Brants, directeur Beheer, via [email protected] of 0473739251.  

 

Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? We helpen je graag verder! Contacteer de dienst HR, via 03 613 13 36 of [email protected].   

Door: -
Deze vacature blijft zichtbaar tot do 29/02/2024