JEUGDBELEIDSMEDEWERKER

03/05/2022 - 10:13
Bedrijf
JES vzw
Gemeente
Sint-Jans-Molenbeek
Type
Voltijds
Sector
Andere sociale organisaties

JES vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende jeugdorganisatie  voor kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. Het doel van JES is om kinderen en jongeren te versterken. Enerzijds zet JES in op het competentiekapitaal van jongeren. Anderzijds focust JES op expertisedeling met professionals en beleid.  Voor JES is de stad met haar uitdagingen en kansen een ideale voedingsbodem om deze doelstellingen te bereiken. Of het nu gaat om de publieke ruimte, de arbeidsmarkt of cultuur, steden zijn steeds in beweging en de dromen en noden van de jonge stedelijke bevolking veranderen mee. Met nieuwe projecten en methodieken gaat JES steeds op zoek naar manieren om beter tegemoet te komen aan de vragen van haar doelgroep.

JES staat voor:

 • VERTROUWEN: Binnen JES krijg en geef je de ruimte, vertrekkend vanuit geloof in elkaar en het positieve. Op deze manier werkt JES aan een veilige omgeving voor iedereen.
 • CONSTRUCTIVITEIT: Via samenwerking en dialoog benutten we wat goed is, investeren we in wat beter kan en bouwen we op met perspectief.
 • OPENHEID: Bij JES is iedereen, zonder vooroordelen, welkom. We communiceren open en met respect voor elkaar. We hebben een transparante en participatieve houding.
 • EIGENZINNIGHEID: We streven naar de durf, het lef en overtuigingskracht om onze doelen na te streven zonder aan authenticiteit te verliezen in een opgelegd  kader.
 • VERSTERKING: We creëren een klimaat waar iedereen kan groeien en op zijn eigen tempo zijn kwaliteiten kan ontdekken.

Meer info over JES vzw vind je op onze website.

 

Context
Voor het jeugdwerkteam van JES Brussels zijn we op zoek naar een jeugdbeleidsmedewerker.

 

Het jeugdwerkteam ondersteunt Brusselse jongeren om een (hoofd)rol te spelen in hun stad. We doen dit door leiderschapsvormingen, participatietrajecten in de publieke ruimte, het multimedialabo, het organiseren van een jeugdcultuurfestival, …

Bovendien werkt JES rond beleidsparticipatie door jongeren te sensibiliseren en met hen te reflecteren rond stedelijke uitdagingen, door lokale overheden te ondersteunen rond dit thema en door de ontwikkeling van nieuwe inspraak- en uitspraakmethoden. Elk jaar ontwikkelt JES minimum 2 beleidsparticipatietrajecten op basis van de noden en behoeften van de jonge Brusselaars.

Een goed en zeer actueel voorbeeld daarvan is het traject rond een structurele dialoog tussen jongeren en politie. Daarnaast werken we rond het woordvoerderschap van jongeren zelf. We nodigen jongeren uit om te reflecteren rond stedelijke uitdagingen en we zorgen voor een platform waarop jongeren met beleidsverantwoordelijken van gedachten kunnen wisselen.

Taakomschrijving

 • Je start en begeleidt jaarlijks een aantal lokale inspraak- en participatieprojecten op met jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Voor 2022-2023 is dit onder andere een beleidsparticipatief traject rond politie en jongeren en één rond woordvoerderschap van jonge vrouwen.
 • Je ondersteunt jongeren via participatieve methodieken om hen een stem te geven in het debat over hun buurt, gemeente, stad of gewest.
 • Je stelt creatieve beleidsparticipatieprojecten op in samenspraak met betrokken partners, collega´s en coördinator.
 • Je vertaalt en communiceert de uitkomst van deze inspraak- en participatieprojecten naar belanghebbenden en overheden.
 • Je hebt een brugfunctie tussen de doelgroep en de bevoegde overheden .
 • Je staat in voor het begeleiden of coachen van vrijwilligers en/of het begeleiden van jongeren in hun competentietraject.
 • Je zet vormingen op rond inspraak- en participatiemethodieken en begeleidt deze

 

Profiel:

 

Kennis en ervaring:

 • Vertrouwd zijn met de institutionele structuren van Brussel.
 • Ervaring hebben met jeugdwerk(methodieken).
 • Inzicht in de leefwereld van stedelijke jongeren hebben.
 • Vertrouwd zijn met creatieve participatietechnieken.
 • Je tweetalig (FR-NL) uitdrukken.

 

Vaardigheden

 • Je kan planmatig en procesmatig werken.
 • Je kan op een vlotte manier contacten leggen en onderhouden met jongeren
 • Je kan netwerken opbouwen en onderhouden.
 • Je bent in staat om signalen van jongeren om te zetten in actie en dialoog.
 • Je kan zelfstandig werken & structuur aanbrengen in de eigen taken.
 • Je kan vlot samenwerken: openstaan voor de mening van anderen, kennis en ervaring delen met anderen.
 • Je kan jongeren coachen en ondersteunen in hun rol.
 • Je bent vertrouwd met sociale media.
 • Je hebt een sterk inlevingsvermogen: zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
 • Je kan kan goed luisteren: verbale en non-verbale boodschappen op kunnen nemen en begrijpen.

 

Specifieke vereisten

 • Bereid zijn tot avond-, weekend- en vakantiewerk.
 • Wonen in het Brusselse is een pluspunt.

 

Wij bieden jou:

 • Voltijds contract van onbepaalde duur. Zo snel mogelijk te beginnen.
 • Loonbarema: B1c van PC 329
 • Standplaats bij JES Brussels, Werkhuizenstraat 3, 1080 Molenbeek.
 • Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit
 • Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • Een job met een maatschappelijke meerwaarde


Geïnteresseerd?

Stel je kandidaat ten laatste op 8 juni 2022 door een motivatiebrief en CV te bezorgen aan Inge Van Brabant, via [email protected] of Werkhuizenstraat 3-5, 1080 Brussel (vermeld ‘jeugdbeleidsmedewerker’ in het onderwerp). De selectieprocedure bestaat uit een voorbereidende taak & een sollicitatiegesprek . Dit gesprek zal, in overleg doorgaan op 21 juni 2022.


Info?

Heb je nog vragen of wil je meer info: Contacteer Merijn Van de Geuchte, via [email protected] of  0495 49 47 09.

JES vzw streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving.

 

Door: JES vzw - di, 03/05/2022 - 10:13
Deze vacature blijft zichtbaar tot wo 08/06/2022